Art. 06 – Vol.26 – Nr. 1 – 2016

ROMÂNIA ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC

Victor Adrian Vevera
victor.vevera@gmail.com

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

Rezumat: Spaţiul cibernetic s-a dovedit per ansamblu rezistent la atacuri şi alte distrugeri, dinamica sa a evoluat în aşa fel încât, atacatorilor le-a fost mai uşor decât apărătorilor. În România, un computer din patru e virusat. Asta înseamnă 1,5 milioane de calculatoare. Cifrele anului trecut arată o creştere cu 70% a numărului atacurilor cibernetice. Specialiştii au avut de analizat 78 de milioane de alerte de securitate. România resimte foarte mult lipsa unei legislaţii specializate în domeniul securităţii cibernetice. Oricum ar arăta ea, ar reuşi să impună o normă naţională care să determine o acţiune coerentă şi susţinută a tuturor instituţiilor publice sau private din România. Este un lucru pe care l-au descoperit foarte multe ţări europene, care sunt la a doua sau a treia ediţie a legislaţiei de securitate cibernetică naţională.

Cuvinte cheie:  Spaţiul cibernetic, vulnerabilitate, Securitate cibernetică, spionajul cibernetic, criminalitatea cibernetică.

Vizualizează articolul complet

Introducere

Spaţiul cibernetic este mediul virtual, generat de infrastructurile cibernetice, care inclunde conţinutul informaţional procesat, stocat sau transmis, precum şi acţiunile derulate de utilizatori în acesta.

Securitate cibernetică este starea de normalitate rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive şi reactive prin care se asigură confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea informaţiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor publice sau private, din spaţiul cibernetic.

Măsurile proactive şi reactive pot include: politici, concepte, standarde şi ghiduri de securitate, managementul riscului, activităţi de instruire şi conştientizare, implementarea de soluţii tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, managementul identităţii, managementul consecinţelor.

Până acum spaţiul cibernetic s-a dovedit per ansamblu rezistent la atacuri şi alte distrugeri, dinamica sa a evoluat în aşa fel încât, atacatorilor le-a fost mai uşor decât apărătorilor. Sunt motive care ne duc cu gândul că rezistenţa este încet subminată, permiţând ca dinamica vulnerabilităţii să aibă un impact mai mare.

„La solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal”, se prevede în proiect.

Bibliografie

  1. *** Legea nr. 235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
  2. *** Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
  3. *** Strategia de Securitate Cibernetică a României.
  4. securitatea-cibernetica.ro
  5. cert.org
  6. europa.eu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.