Art. 03 – Vol.26 – Nr. 1 – 2016

BAZA DE DATE A PLATFORMEI DE EVALUARE
A PUBLICAŢIILOR DE LITERATURĂ
TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ

Ionuţ Petre
ionut.petre@ici.ro

Dragoş Smada
dragos.smada@rotld.ro

Dragoş Barbu
dragos.barbu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: În articolul de faţă este prezentată structura bazei de date pe care a fost dezvoltată „Platforma on-line de înregistrare şi evaluare a publicaţiilor de literatură tehnico-ştiinţifică”. Sunt descrise modalitatea de proiectare a platformei şi modul de realizare a bazei de date utilizate pentru a gestiona informaţiile necesare unei bune funcţionări a sistemului on-line.

Cuvinte cheie: bază de date, analiză bază de date, proiectare platformă, gestionare date

Introducere

Pentru a avea o promovare constantă a literaturii tehnico-ştiinţifice, ANCSI – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, alocă anual fonduri editurilor pentru pentru subvenţionarea parţială a editării cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific.  În acest scop, în cadrul proiectului de modernizare a Bibliotecii Naţionale de Programe – proiect dezvoltat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, a fost construită o platformă dedicată înregistrării în competiţie a editorilor şi a lucrărilor şi ulterior evaluării cărţilor şi revistelor înscrise de către editori.

În cadrul acestui articol se prezintată modalitatea de proiectare şi construcţie a bazei de date necesare „Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice” prin care se realizează o procedură de evaluare informatizată şi transparentă a propunerilor de finanţare a literaturii tehnico-ştiinţifice. Evaluarea propunerilor de finanţare este realizată prin intermediul platformei de către experţii implicaţi în Comisia de evaluare a Literaturii Tehnico-Ştiinţifice a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.

Platforma este disponibilă utilizatorilor la adresa www.finantareliteratura.ro

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au constat în analiza situaţiei curente privind subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice de către ANCSI şi în proiectarea şi dezvoltarea unei platforme on-line care facilitează procesul de înregistrare şi evaluare a lucrărilor din domeniul literaturii tehnico-ştiinţifice.

Pe baza Ghidului pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice au fost identificate cerinţele funcţionale referitoare la componentele platformei şi anume: componenta de înregistrare carte, componenta de înregistrare revistă, componenta de eligibilitate publicaţie şi componenta de evaluare. Pe baza acestora a fost elaborată baza de date necesară stocării informaţiilor despre edituri, utilizatori, cărţi, reviste etc., date necesare funcţionării platformei de evaluare.

Proiectarea platformei a constat din proiectarea arhitecturii software de înregistrare-evaluare lucrări, stabilirea tehnologiilor ce au fost folosite în dezvoltarea platformei on-line, tipuri de date, gestionarea informaţiilor, clase de utilizatori şi roluri şi fluxuri de lucru, precum şi descrierea componentelor de bază ale platformei: baza de date, modelul logic al bazei de date şi modelul fizic al bazei de date.

Cerinţele utilizatorilor au fost identificate pe baza unui chestionar de analiză pentru proiectarea platformei. La întrebări au răspuns experţi evaluatori, iar rezultatele chestionarelor au fost analizate şi au fost stabilite cerinţe de utilizator pentru designul bazei de date. Pe lângă acestea au fost identificate cerinţele software şi hardware ale sistemului.

Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice contribuie la originalitatea proiectului prin oferirea unor facilităţi, inexistente la nivel naţional, de colectare şi evaluare a cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific de către experţi în domeniu.

Principalele beneficii aduse de Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice sunt: transparenţa întregului proces de evaluare, reducerea substanţială a timpului de depunere a propunerilor de finanţare, precum şi eficientizarea procedurii de evaluare.

BIBLIOGRAFIE

  1. Băjenaru, L. şi colectiv: Raport de cercetare PN 09 23 05 08 EXTINS – Realizarea şi testarea Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice.
  2. Welling, L.: Dezvoltarea aplicaţiilor WEB cu PHP şi MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2003.
  3. Anghel, T.: Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind XHTML, PHP şi MySQL, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.