Art. 04 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015

SECURITATEA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI IDN PENTRU DOMENIILE ÎNREGISTRATE DE RoTLD

Ionuț SANDU
ionut@rotld.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Resursele în Internet utilizează caracterele ASCII (American Standard Code for Information Interchange). În anul 1996, Martin Dürst a propus pentru prima oară introducerea altor seturi de caractere decât ASCII, în asociere cu resursele din Internet, iar prima implementare a fost posibilă în anul 1998 de către Tan Juay Kwang şi Leong Kok Yong. Necesitatea introducerii altor seturi de caractere porneşte de la extinderea utilizării calculatoarelor în zone precum China, Japonia, Rusia ş.a., zone care nu folosesc caracterele ASCII. Limba română conţine cinci diacritice (ă, â, î, ş şi ţ), multe din cuvinte au un înţeles total diferit în comparaţie cu cuvinte cu ortografie similară, dar fără diacritice ”paturi” faţă de ”pături”. Prin această diferenţiere se pot identifica corect resursele atribuite acestor cuvinte, fără a introduce erori. Registrul Național de Administrare al Domeniilor .RO RoTLD a introdus această facilitate doar pentru domeniile care conţin cele cinci caractere menţionate mai sus în data de 02 Iunie 2015.

Cuvinte cheie: IDN, domenii .ro, ROTLD, securitate cibernetică, domenii cu diacritice.

Introducere

Denumirea de Internet provine de la prescurtarea a două cuvinte Interconnected şi network. Acesta înseamnă o reţea interconectată de calculatoare în care accesul de la un calculator la altul se face prin numele de domenii.

Numele de domenii reprezintă şiruri de caractere asociate adreselor IP aferente calculatoarelor interconectate în reţeaua Internet.

Un nume de domeniu este unic şi IP-ul asociat calculatorului este de asemenea unic, iar asocierea domeniu – IP este unică.

Internetul de la apariţia sa şi până în prezent are un rol dominant în:

 • activităţile sociale prin oferirea posibilităţii de comunicare şi socializare între utilizatori aflaţi la distanţe foarte mari; astfel a apărut sintaxa: „la un click distanţă”; prin interconectarea mai multor calculatoare personale, posesorii acestor calculatoare au devenit la rândul lor interconectaţi, iar distribuirea de informaţii a devenit facilă indiferent de locaţie sau timp;
 • activităţile economice prin oferirea posibilităţii de realizarea comerţului la distanţă; astfel prin intermediul internetului, o organizaţie are posibilitatea să fie vizibilă fără graniţe; fără internet o organizaţie poate să îşi desfăşoare activitatea într-o zonă restrânsă ca spaţiu, iar prin intermediul internetului aceste limitări teritoriale sunt eliminate şi astfel aceasta îşi poate desfăşura activitatea la nivel global; prin eliminarea limitărilor de spaţiu în activităţile economice pătrunde şi ideea de comparaţie la nivel global; astfel produsele sau serviciile achiziţionate de către clienţi sunt comparate cu alte produse sau servicii furnizate de către alte companii; în acest mod calitatea produselor şi serviciilor contează foarte mult, iar companiile furnizoare îmbunătăţesc tot mai mult calitatea acestora din cauza concurenţei la nivel global.

Dezvoltarea internetului s-a realizat cu precădere în limba engleză. Aceasta presupune bariere de limbă pentru non-vorbitorii de limba engleză.

Numele de domenii au fost create de asemenea în limba engleză şi conţin caractere ale alfabetului englez simplu, 26 de litere latine, neaccentuate, cifrele arabe de la 0 la 9, cratimă şi punct.

Numele de domenii nu sunt casenzitive astfel nu se face diferenţa între majuscule şi minuscule. Domeniile INTERNET.ro, InTeRneT.Ro şi internet.ro sunt echivalente.

Pentru promovarea Internet-ului, este necesar susţinerea limbilor şi alfabetelor locale în denumirea numelor de domenii.

Procesul de susţinere a scrierii multilingve şi altor necesităţi lingvistice şi culturale în Internet este cunoscut, în general, ca Internaţionalizare.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

În data de 23 februarie 2013 a fost pus în funcţiune un nou sistem de înregistrare nume de domenii .ro, care permite înregistrarea în timp real, atât prin protocolul EPP cât şi prin REST. De asemenea, au fost adăugate unele caracteristici noi care să crească nivelul de securitate al serviciilor de administrare domenii .ro, atât pe panoul de control a registrarilor cât şi pe panoul de control al deţinătorilor de domenii. În aceeaşi măsură a fost actualizată şi lista cuvintelor interzise.

La lansarea acestui sistem, s-a constituit o listă care conţine numele de domenii ce reprezintă administraţia publică centrală şi locală, nume de localităţi şi instituţii. Acestea se pot identifica prin furnizarea următoarei expresii ”Rezervat pentru Administraţia Publica Centrala şi Locală” la interogarea sistemului WHOIS. Domeniile au starea ”DeleteProhibited” nefiind funcţionale. Pentru deblocare, instituţia publică care doreşte înregistrarea va contacta Registrul de domenii .ro, iar Registrul va analiza şi înregistra ulterior domeniul.

Astfel, noul sistem de înregistrare nume de domenii .ro aduce în plus următoarele caracteristici faţă de vechiul sistem:

 • noul sistem de înregistrare şi administrare nume de domenii .ro prevede, în plus faţă de versiunea veche, comenzi EPP şi REST de rezervare şi activare a unui domeniu, precum şi comenzi de transfer domeniu de la un registrar la altul (TRANSFER) şi transfer drept de folosinţă de la un deţinător la altul (TRADE);
 • cererile de înregistrare pentru domenii noi trimise prin e-mail efectuate de către parteneri (registrar-i) vor continua să fie acceptate, dar domeniile nu se mai înregistrează automat, ci doar se rezervă. Domeniile rezervate vor putea să fie activate de către registrar din panoul de control. În plus, registrar-ii vor putea să activeze domeniile rezervate şi prin comenzi EPP sau REST. Recomandăm ca registrar-ii să activeze un domeniu numai după ce au primit plata de la client şi sunt siguri că domeniul trebuie activat. La activarea unui domeniu, preţul de înregistrare al acestuia se scade din balanţa disponibilă a registrar-ului la acel moment de timp. După activarea unui domeniu, plata este nerambursabilă;
 • partenerii (registrar-ii) care folosesc în prezent protocolul EPP pentru înregistrare şi administrare domenii .ro, trebuie să folosească noul format al comenzilor EPP după 23 februarie 2013, vechiul format nu va mai fi funcţional;
 • noul sistem de înregistrare al unui domeniu .RO are asociat doar date de contact aparţinând deţinătorului dreptului de folosinţă. Pentru a nu mai exista confuzie cu privire la cine are dreptul de a utiliza sau administra un domeniu .ro, un nume de domeniu nu mai are asociat date de contact tehnic;
 • la înregistrarea unui nume de domeniu .ro, partenerul (registrar-ul) trebuie să specifice tipul de persoană juridică sau fizică a deţinătorului dreptului de utilizare a domeniului.

Totodată, în vederea creşterii nivelului de protecţie a deţinătorilor de nume de domenii .ro, au fost adăugate noi funcţionalităţi pe panoul de administrare domenii .ro, astfel:

 • orice operaţie de actualizare date de contact, creare de nameserver-e, adăugare sau ştergere de nameserver-e asociate unui domeniu, se face numai cu acordul deţinătorului domeniului prin transmiterea unui e-mail cu o cheie de autorizare la adresa de e-mail de contact, iar operaţia se va finaliza numai după ce deţinătorul domeniului revine pe pagina de administrare şi introduce cheia de autorizare pe panoul de control. În cazul în care adresa de e-mail de contact nu mai funcţionează, deţinătorul domeniului trebuie să-şi actualizeze adresa de email de contact conform procedurii afişată pe www.rotld.ro;
 • au fost impuse noi reguli pentru noile parole de administrare domenii, după cum urmează:
  • conţin între între 6 şi 40 caractere;
  • nu conţin spaţiu;
  • conţin cel puţin o literă majusculă A-Z;
  • conţin cel puţin o literă minusculă a-z;
  • conţin cel puţin o cifră 0-9;
  • conţin un caracter special din setul: – . , : ; [ ] { } _ + = @ # $ ^ * ? ! | ~

BIBLIOGRAFIE

 1. ***: Portalul oficial al Registrului Român de Domenii .RO, http://www.rotld.ro
 2. ***: Site-ul oficial al ICANN, http://icannwiki.com/IDN şi http://icann.org

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.