Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015

SERVICII PUBLICE ELECTRONICE OFERITE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIN PROIECTUL ICIPRO (INFRASTRUCTURĂ DE TIP CLOUD PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA)

Mihail DUMITRACHE
mihaildu@rotld.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Adoptarea modelului Cloud Computing în administraţia publică este un domeniu major de acţiune prevăzut în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Această lucrare prezintă serviciile publice electronice oferite instituţiilor publice din România prin proiectul ICIPRO (Infrastructură de tip Cloud pentru Instituţiile Publice din România) – Serviciul Date Deschise şi Serviciul Biblioteca Virtuală.

Cuvinte cheie: Internet, Cloud Computing, IaaS, Infrastructură ca Serviciu, PaaS, Platformă ca Serviciu, SaaS, Software ca Serviciu, Serviciul Date Deschise, Serviciul Biblioteca Virtuală, Instituţii Publice.

Introducere

Proiectul ICIPRO (Infrastructură de tip Cloud pentru Instituțiile Publice din ROmânia) presupune realizarea unei platforme de tip Cloud având ca obiective generale modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni prin intermediul unei infrastructuri de tip Cloud Computing care să faciliteze achiziţia şi utilizarea TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) la nivelul instituţiilor publice, să sporească transparenţa activităţii instituţiilor publice precum şi interoperabilitatea între serviciile electronice publice. Platforma Cloud pune la dispoziţia instituţiilor publice din România următoarele servicii: Infrastructură ca Serviciu (IaaS – Infrastructure as a Service) reprezentând servere virtuale, spaţiu de stocare date, seturi de resurse virtualizate sub formă de cloud cu acces la interfaţa de tip self-service; Catalogul de Aplicaţii / Servicii în cloud, care presupune existenţa şi integrarea acestora în platforma de tip marketplace (catalog), iar apoi contractarea unui pachet de aplicaţii şi a unor subscripţii de utilizare a acestora; Serviciul Biblioteca Virtuală, prin intermediul căruia instituţiile publice capătă acces la servicii de arhivare electronică şi la posibilitatea de a expune într-un portal cu acces public documente electronice; Serviciul Date Deschise, prin intermediul căruia instituţiile publice contribuie la creşterea gradului de transparenţă în administraţia publică, având posibilitatea de a publica într-un mod standardizat informaţii de interes public, din proprie iniţiativă, sau ca răspuns la solicitările formulate de către public.

Un concept fundamental al modelului Cloud Computing este acela că prin acest model tehnologia informaţiei este pusă la dispoziţia utilizatorilor sub formă de servicii (aşa cum, prin analogie, tehnologia de comunicaţii este pusă la dispoziţia utilizatorilor sub formă de servicii de telefonie / voce, servicii de date etc.), utilizate sub forma unor subscripţii periodice (aşa cum serviciile de telefonie sunt utilizate sub formă de abonament lunar).

Vizualizează articolul complet

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, în conformitate cu standardele şi normele naţionale şi europene, în vederea asigurării unui cadru organizaţional şi funcţional eficient pentru amenajarea, utilarea şi dotarea unui Centru de Date.

Concluzii

Adoptarea modelului Cloud Computing în administraţia publică este un domeniu major de acţiune prevăzut în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 elaborată şi publicată de Ministerul pentru Societatea Informaţională; de asemenea, acest model de utilizare a tehnologiei informaţiei constituie subiectul unei strategii elaborate şi publicate de Comisia Europeană, strategie la care România trebuie să se alinieze [5].

ICI Bucureşti pune la dispoziţia instituţiilor publice serviciile prevăzute în proiect fără costuri de achiziţie / utilizare, din perspectiva acestor instituţii. Astfel, instituţiile publice (de ex. primării, consilii judeţene, instituţii de învăţământ şi cercetare, ministere, agenţii etc.) vor putea folosi prin intermediul Internetului, fără costuri, servicii de tip cloud cum ar fi Infrastructură ca serviciu (server-e virtuale, spaţiu de stocare date), Platformă ca serviciu (platforma de interoperabilitate, platforma de management al identităţii utilizatorilor), arhivă electronică de documente (Serviciul Biblioteca Virtuală), portal de publicare standardizată a datelor de interes public (Serviciul Date Deschise). Astfel, prin platforma ICIPRO, ICI Bucureşti va deveni un furnizor de servicii cloud către instituţiile publice din România.

BIBLIOGRAFIE

  1. ***: Portalul de date deschise al Uniunii Europene – European Union Open Data Portal, http://open-data.europa.eu/ro/data/
  2. ***: CKAN, the world’s leading open-source data portal platform, http://ckan.org/
  3. ***: Search and discovery, http://ckan.org/features-1/search-and-discovery/
  4. ***: ELOenterprise, https://www.elo.com/wcm/en/products/eloenterprise
  5. ***: Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România, http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2014/Strategia-Agenda-Digitala,-iulie-2014

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.