Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015

PLATFORMĂ ON-LINE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA PUBLICAȚIILOR DE LITERATURĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Ionuț PETRE
ionut.petre@ici.ro

Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro

Valentin RĂDUŢ
vradut@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate capabilităţile platformei pentru înregistrarea şi evaluarea lucrărilor de literatură tehnico-ştiinţifică în cadrul Competiţiei pentru finanţarea literaturii tehnico-ştiinţifice. Platforma are o structură modulară, în lucrare fiind prezentate modulele componente. Prin intermediul acestei platforme este furnizat un instrument dedicat editurilor pentru transmiterea documentelor necesare subvenţionării literaturii tehnico-ştiinţifice spre evaluare de către experţi utilizând o platformă Web accesibilă de oriunde şi oricând. Principalele beneficii ce sunt aduse de utilizarea Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice sunt: transparenţa întregului proces de evaluare, reducerea substanţială a timpului de depunere a propunerilor de finanţare, precum şi eficientizarea procedurii de evaluare prin renunţarea la metodele clasice care implicau un efort suplimentar pentru edituri, Comisia de evaluare, dar şi pentru organizatorul competiţiei pentru finanţarea literaturii de specialitate.

Cuvinte cheie: literatură tehnico-ştiinţifică, platformă on-line, platformă de evaluare, sistem de înregistrare.

Introducere

Pentru a avea o promovare constantă a literaturii tehnico-ştiinţifice, ANCSI – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare alocă în fiecare an fonduri editurilor pentru subvenţionarea parţială a editării cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific. Alocarea acestor fonduri este stabilită conform prevederilor articolului 58, lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare: „din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanţa şi următoarele categorii de cheltuieli: …f) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice.

Pentru susţinerea editării cărţilor şi revistelor cu caracter ştiinţific se acordă sprijin financiar diferenţiat în funcţie de clasificarea acestora, stabilită conform punctajului primit la evaluare. Se pot acorda subvenţii pentru cărţi şi reviste evaluate după criterii calitative, fiind încadrate în trei clase valorice‚după nivelul punctajului primit la evaluare, astfel:

de la 8,1 – 10 puncte: nivelul I;

de la 5,1 – 8 puncte: nivelul II;

de la 1- 5 puncte: nivelul III.

Nivelul sprijinului financiar în funcţie de clasa de punctare este următorul:

pentru nivelul I: până la 100% finanţare din suma solicitată;

pentru nivelul II: până la 80% finanţare din suma solicitată;

pentru nivelul III: până la 50% finanţare din suma solicitată.

În cadrul acestui articol se prezintă proiectarea şi realizarea platformei pentru înregistrarea şi evaluarea publicaţiilor de literatură tehnico-ştiinţifică – platformă dezvoltată în scopul facilitării şi eficientizării procesului de organizare a competiţiei organizate de ANCSI, fiind evidenţiate principalele module şi funcţionalităţi ale platformei construite.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Realizarea „Platformei de Evaluare on-line pentru Literatura Tehnico-Ştiinţifică” are ca motivaţie sprijinirea programului „Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice” al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, program component al Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PN II), cu continuare în PN III.

Activităţile desfăşurate au constat în analiza situaţiei curente privind subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice de către ANCSI şi în proiectarea unei platforme on-line care să faciliteze procesul de înregistrare şi evaluare a lucrărilor din domeniul literaturii tehnico-ştiinţifice.

Pe baza Ghidului pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice au fost identificate cerinţele funcţionale referitoare la componentele platformei şi anume: componenta de înregistrare carte, componenta de înregistrare revistă, componenta de eligibilitate publicaţie şi componenta de evaluare.

Cerinţele utilizatorilor au fost identificate pe baza unui chestionar de analiză pentru proiectarea platformei. La întrebările acestui chestionar au răspuns experţi evaluatori de literatură tehnico-ştiinţifică, rezultatele chestionarelor au fost analizate şi au fost stabilite cerinţele corespunzătoare pentru proiectarea platformei.

Proiectarea Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice a constat din proiectarea arhitecturii software de înregistrare-evaluare lucrări, stabilirea tehnologiilor ce au fost utilizate în dezvoltarea platformei on-line, tipuri de date, gestionarea informaţiilor, clase de utilizatori şi roluri şi fluxuri de lucru, precum şi descrierea componentelor de bază ale platformei: baza de date, modelului logic al bazei de date şi modelului fizic al bazei de date.

Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice contribuie la originalitatea proiectului prin oferirea unor facilităţi, inexistente la nivel naţional, de colectare şi evaluare a cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific de către experţi în domeniu.

Principalele beneficii ce sunt aduse de Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice sunt: transparenţa întregului proces de evaluare, reducerea substanţială a timpului de depunere a propunerilor de finanţare, precum şi eficientizarea procedurii de evaluare prin renunţarea la metodele clasice care implicau un efort suplimentar pentru edituri, Comisia de evaluare dar şi pentru organizatorul acestei competiţii – ANCSI.

Prin intermediul acestei platforme este furnizat un instrument dedicat editurilor pentru transmiterea documentelor necesare subvenţionării literaturii tehnico-ştiinţifice spre evaluare de către experţi utilizând o platformă Web accesibilă de oriunde şi oricând.

Platforma va contribui la creşterea gradului de expertiză a cercetătorilor din domeniul tehnico-ştiinţific prin oferirea accesului la lucrările din Literatura Tehnico-Ştiinţifice evaluate de către experţi implicaţi în Comisia de evaluare a literaturii tehnico-ştiinţifice a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare asupra Literaturii Tehnico-Ştiinţifice.

BIBLIOGRAFIE

  1. CHELCEA, S.: Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
  2. *** Site-ul PHP NET, www.php.net
  3. TUDOR, S.: Crearea şi programarea paginilor WEB: HTML+CSS+Java Script+ Photoshop+PHP, Editura L&S Soft, 2003.
  4. WELLING, L.: Dezvoltarea aplicaţiilor WEB cu PHP şi MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2003.
  5. ANGHEL, T.: Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind XHTML, PHP şi MySQL, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.