Art. 04 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015

SECURITATEA SISTEMELOR DE BIBLIOTECI VIRTUALE ÎN CONTEXTUL COLABORĂRII ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Mihai DOINEA
mihai.doinea@ie.ase.ro

Biblioteca Academiei Române

Rezumat: Articolul prezintă colaborarea ca fiind un proces de partajare de resurse. Sunt discutate aspecte principale care influenţează procesele de partajare. Este expus conceptul de colaborare în sistemele de biblioteci virtuale şi propus un model de sistem colaborativ pentru partajarea de resurse digitale între mai multe entităţi de biblioteci virtuale din spaţiul european. Sunt analizate caracteristicile principale ale securităţii, ţinând cont de natura proceselor ce se desfăşoară în astfel de sisteme care partajează resursele digitale.

Cuvinte cheie: securitate, biblioteci virtuale, colaborare, sisteme.

Partajare şi colaborare

Partajarea reprezintă metoda prin care resursele unui sistem integrat de bibliotecă, denumit şi sistem care partajează, sunt utilizate de mai multe entităţi, fie acestea procese sau utilizatori, pe baza unui set de restricţii, norme, ce reflectă felul în care acestea urmează să fie întrebuințate. Partajarea trebuie să ţină cont de o serie de elemente ce definesc atât resursele, cât şi entităţile care le folosesc, precum:

 • dimensiunea mulțimii partajate; după dimensiunea resurselor se poate discuta de următoarele tipuri de partajări:
  • partajare de tip 1 la n: aceeaşi resursă la mai mulţi utilizatori; partajarea unei resurse la mai mulţi utilizatori implică mecanisme specifice care să gestioneze accesul concurent la aceasta precum şi tehnici de înregistrare a operaţiilor şi crearea unui jurnal al tuturor acţiunilor care au avut loc la nivelul acesteia;
  • partajare de tip n la n: mai multe resurse la mai mulţi utilizatori presupune existenţa unui sistem pe baza căruia să fie alocate aceste resurse fără a crea dependenţe între procesele de alocare;
 • natura resurselor partajate; natura acestora determină modalităţi diferite de partajare, după cum partajarea unui obiect digital, stocat în cadrul unei biblioteci virtuale, este diferită de partajarea zonei de memorie din cadrul unui sistem informatic sau de cea a procesorului utilizat pentru efectuarea calculelor în două procese distincte.

Colaborarea este descrisă în [1] ca fiind procesul prin care un sistem are capacitatea de a gestiona un număr important de utilizatori care lucrează împreună pentru atingerea aceluiaşi obiectiv, folosind resurse proprii; o astfel de abordare se bazează pe un sistem complex de management al documentelor şi al proceselor distribuite. Colaborarea reprezintă un proces de partajare de resurse cu un nivel suplimentar de restricţii care să specifice felul în care aceste resurse sunt partajate.

În cadrul unui proces colaborativ entităţile care utilizează setul de resurse lucrează pentru atingerea aceluiaşi obiectiv, fiecare procesare a resursei fiind direct dependentă de o alta, apriorică, cu excepţia primei procesări.

Concluzii

Ideea unui model colaborativ folosit pentru a partaja resursele între mai multe instituţii culturale de tip biblioteci virtuale ale spaţiului european, îşi găseşte justificarea în necesitatea de a crea un patrimoniu durabil care să cuprindă forme digitale de cultură europeană, uşor accesibilă cititorilor acestei zone.

Vizualizează articolul complet

Modelul propus se bazează pe standarde actuale bine definite care permit partajarea într-un singur sens a informaţiei digitale. Aspectele de securitate ce vizează caracteristica de colaborare a unor procese care se desfăşoară într-un astfel de model prezintă o particularitate care nu trebuie neglijată când se doreşte protecţia datelor vehiculate.

* * *

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077.

BIBLIOGRAFIE

 1. MICAN, D.; TOMAI, N.; COCOS, R.: Web Content Management Systems, a Collaborative Environment in the Information Society. Revista de Informatică Economică, 13(2), 2009, pp. 20-31.
 2. SÁNCHEZ, M.; JIMÉNEZ, B.; GUTIÈRREZ, F. L.; PADEREWSKI, P.; ISLA, J. L.: Access control model for collaborative business processes. În: Engineering the User Interface: From Research to Practice. s.l.:Springer London, 2009, pp. 117-132.
 3. Standard ISO, 1998/2014. Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) — Application service definition and protocol specification. s.l.:ISO/TC 46/SC
 4. LAGOZE, C.; VAN DE SOMPEL, H.; NELSON, M.; WARNER, S.: Open Archives. [Interactiv], 2015. Available at: https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
 5. HOUSSOS, N.; STAMATIS, K.; KOUTSOURAKIS, P.; KAPIDAKIS, S.; GAROUFALLOU, E.; KOULOURIS, A.: Enhanced oai-pmh services for metadata sharing in heterogeneous environments. Library Review, 63(6-7), 2014, pp. 465-489.
 6. GOEBERT, S.; HARRIEHAUSEN-MÜHLBAUER, B.; FURNELL, S.: Towards a unified OAI-PMH registry. s.l., Society for Imaging Science and Technology , 2014, pp. 97-100.
 7. DOINEA, M.; VAN OSCH, W.: Collaborative Systems: Defining and Measuring Quality Characteristics. Journal of Applied Collaborative Systems, 2(1), 2010, pp. 50-61.
 8. CARMINATI, B.; FERRARI, E.: Trust-based information sharing in collaborative communities: Issues and challenges. s.l., Vieweg+Teubner, 2009, pp. 83-92.
 9. DEMURJIAN, S.; REN, H.; BERHE, S.; DEVINENI, M.; VEGAD, S.; POLINENI, K.: Improving the information security of collaborative Web portals via fine-grained role-based access control. În: Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social Applications. s.l.:IGI Global, 2009, pp. 430-448.
 10. STONE, J.; PARTRIDGE, C.: When the CRC and TCP checksum disagree, 2000, Stockholm, s.n.
 11. TAO, J.; MA, J.; KERANEN, M.; MAYO, J.; SHENE, C.; WANG, C.: RSAvisual: A visualization tool for the RSA cipher. s.l., Association for Computing Machinery, 2014, pp. 635-640.
 12. DAMJANOVIĆ, B.; SIMIĆ, D.: Performance evaluation of aes algorithm under linux operating system. Proceedings of the Romanian Academy Series A – Mathematics Physics Technical Sciences Information Science, 14(2), 2013, pp. 177-183.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.