Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015

MODERNIZAREA SISTEMULUI BIBLIOTECII NAȚIONALE DE PROGRAME PRIN UTILIZAREA MEDIULUI DE DEZVOLTARE ORACLE APEX

Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro

Ion Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Mihaela TOMESCU
mtomescu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea propusă spre publicare prezintă sistemul modernizat al Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP). S-a urmărit facilitarea informării administraţiei publice, mediului de afaceri, producătorilor de software şi altor categorii de utilizatori interesaţi, cu privire la produsele program disponibile, având ca rezultat reducerea costurilor de achiziţie şi de exploatare, creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice din administraţia publică şi stimularea competitivităţii producătorilor / furnizorilor de produse software. Reproiectarea sistemului s-a realizat utilizând standarde HTML5 şi Web 2.0 oferite de Oracle APEX. Astfel au fost incluse funcţii avansate de management de conţinut care să integreze, într-o structură unitară, noi instrumente de suport pentru importul, stocarea, urmărirea şi publicarea conţinutului în acord cu drepturile specifice acordate utilizatorilor. Sistemul BNP modernizat oferă două categorii de servicii: servicii Web şi servicii de administrare.

Cuvinte cheie: BNP, conţinut digital, management conţinut, APEX, produse program, servicii Web.

Introducere

Produsele software au devenit componentele esenţiale ale multor sisteme, precum şi un factor major în comerţul de produse şi servicii [1]. Multitudinea, complexitatea şi nevoia de detaliere a caracteristicilor acestora presupune dezvoltarea de noi facilităţi de accesibilitate dedicate cetăţenilor, mediului de afaceri şi administraţiei centrale şi locale. Informaţiile structurate referitoare la aceste produse software utilizabile preponderent în instituţiile administraţiei publice centrale şi locale sunt disponibile în baza de date a Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) şi sunt accesibile prin utilizarea unei tehnologii alternative, moderne şi flexibile.

Integrarea într-o structură unitară de noi instrumente suport pentru stocarea de conţinut digital şi structurarea informaţională a acestuia conduce la reducerea costurilor de achiziţie, de exploatare, la creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice şi la stimularea competitivităţii producătorilor / furnizorilor de produse software.

Sistemul BNP existent înainte de modernizare era depăşit din punct de vedere al tehnologiilor utilizate în dezvoltarea sa, furniza funcţionalităţi reduse în comparaţie cu cerinţele TIC actuale şi satisfăcea parţial cerinţele utilizatorilor săi.

Vizualizează articolul complet

De aceea, s-a impus modernizarea sistemului BNP, utilizând standarde HTML5 şi Web 2.0 oferite de Oracle APEX. S-a avut în vedere îmbunătăţirea accesibilităţii la serviciile din infrastructura BNP într-un cadru sigur prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital, elaborând şi implementând modele de colectare sistematică şi structurată (creare, prelucrare, administrare, procesare, publicare şi reutilizare a conţinutului) la nivelul BNP. Funcţionalităţile de management de conţinut dezvoltate asigură modernizarea sistemului BNP.

Concluzii

În urma analizei sistemului BNP existent înainte de modernizare au fost identificate limitările acestuia şi au fost definite elementele care au stat la baza proiectării sistemul BNP modernizat: cerinţele generale, caracteristicile generale (arhitectura, serviciile oferite, clasele de utilizatori şi rolul lor în sistem, cerinţe hardware şi software), componentele şi funcţionalităţile acestora, modelul de proces pentru modulele sistemului, modelul de date, modelul fizic al bazei de date şi generarea acestuia din modelul logic corespunzător.

La proiectarea sistemului BNP modernizat s-au folosit tehnologii moderne şi anume standardele HTML5 şi Web 2.0 oferite de Oracle Aplication Express (Oracle APEX), care au permis realizarea de funcţionalităţi avansate propuse pentru managementul de conţinut.

Modernizarea sistemului BNP constă în includerea într-o manieră coerentă şi integrată a unor noi facilităţi de informare a administraţiei publice, mediului de afaceri, producătorilor software şi altor categorii de utilizatori interesaţi, cu privire la produse program disponibile, având ca rezultat reducerea costurilor de achiziţie şi de exploatare, creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice din administraţia publică şi stimularea competitivităţii producătorilor / furnizorilor de produse software.

BIBLIOGRAFIE

  1. BĂJENARU, L., BALOG, A., PAVEL, O, MARINESCU, I. A., TOMESCU, M., SAVU, D.: Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiei BNP modernizată realizată în cadrul proiectului. Proiect PN 09 23 05 08 EXTINS: Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital – EXTINS, 2015.
  2. BOIKO, B.: Content Management Bible, pp. 100-157, Wiley Publishing, 2005.
  3. ORACLE.COM: Oracle® Application Express. Application Builder User’s Guide. Release 4.2. https://docs.oracle.com/cd/E37097_01/doc.42/e35125/toc.htm, August 2013.
  4. ORACLE.COM: 2 Day + Application Express Developer’s Guide. Release 4.2. https://docs.oracle.com/cd/E37097_01/install.42/e35122/toc.htm, April 2013.
  5. ORACLE.COM: Oracle® Application Express 101 Overview. Oracle Open World. www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/overview/apex101-326750.ppt, 2010.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.