Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 2 – 2015

PRINCIPII DE POIECTARE, SECURITATE ȘI ADMINISTRARE A SOLUȚIILOR DE STOCARE ÎN CLOUD

Alin Zamfiroiu
zamfiroiu@ici.ro

Carmen Elena Cîrnu
carmen.cirnu@ici.ro

Radu Boncea
radu@rotld.ro

Carmen Rotună
carmen.rotuna@rotld.ro

Monica Anghel
monica.anghel@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă explorează noile tehnologii informatice şi noile paradigme apărute în domeniul stocării securizate de date (în orice format s-ar prezenta acestea). Astfel, subiectul dezbătut în cadrul acestei cercetări se referă la principiile de proiectare, securitate şi administrare a soluţiilor de stocare în Cloud.

Cuvinte cheie: Cloud, date personale, stocare, cerinţe tehnice, proiectare, securitate.

Introducere

Încă de la începutul acestui secol, schimbările în domeniul TIC au fost mai rapide ca niciodată și, în plus, a apărut o nouă paradigmă în domeniu: nu numai un calculator și o persoană, ci un sistem puternic care oferă e-Servicii: aceasta este tehnologia Cloud Computing.

Conceptul de Cloud Computing reprezintă puterea de calcul – stocarea, procesarea și utilizarea de date pe computer aflate la distanță de utilizator, utilizate prin Internet atunci când este nevoie. Comisia Europeană în documentele sale arată că: “Cloud Computing reprezintă o nouă fază de industrializare a furnizării puterii de calcul în regim de utilitate publică (“utility computing”) comparabilă cu industrializarea furnizării de electricitate de către centralele din domeniul energiei” [1], [2].

Chiar dacă Europa nu este suficient de dezvoltată în ceea ce privește această tehnologie, au început să apară iniţiative în acest domeniu precum iniţiativa Cloud for Europe [3] care va oferi o viziune clară asupra cerinţelor şi scenariilor de utilizare a tehnologiei de Cloud Computing în sectorul public, industrie şi organismele de standardizare, principalele obiective ale acestei iniţiative sunt:

 • identificarea obstacolelor pentru utilizarea tehnologiei cloud în sectorul public;
 • definirea serviciilor care pot înlătura aceste obstacole;
 • utilizarea cercetărilor din industrie pentru găsirea de soluţii inovative pentru serviciile de tip cloud.

Concluzii

Tehnologia Cloud Computing este privită ca fiind la stadiul de adoptare timpurie în Europa. În timp ce majoritatea guvernelor sunt dornice să adopte soluţii Cloud, crearea unor politici durabile, a unor strategii şi planuri de implementare a fost dificilă în multe cazuri.

Vizualizează articolul complet

Fiind o tranziţie majoră în cadrul operaţiunilor şi responsabilităţilor, această tranziţie s-ar putea confrunta cu reticenţe.

Cu toate acestea, există exemple care pot fi urmate şi îmbunătăţite, stimulente din partea guvernelor pentru a susţine această tranziţie şi exemple de bune practici.

Credibilitatea şi securitatea, precum şi aspectele legale şi de reglementare trebuie să fie coordonate perfect între ţările cu mare putere de decizie în acest domeniu. O soluţie sau un cadru de lucru nu se va armoniza în rândul tuturor organizaţiilor, aşa cum nici un model de Cloud nu se va potrivi cu toate profilurile de risc.

Atât la nivel european, dar şi la nivel naţional, interoperabilitatea şi Cloud computing-ul reprezintă subiecte de actualitate, iar dezvoltarea soluţiilor destinate îmbunătăţirii serviciilor publice au la bază aceste două mari teme.

Articolul îşi propune să efectueze o introducere generalizată a principiilor de stocare a datelor în Cloud cu scopul de a face cunoscută această metodă la nivelul naţional al sistemelor publice şi de a evidenţia beneficiile unei stocări securizate, accentuând în speţă nivelul de interoperabilitate oferit de această soluţie.

BIBLIOGRAFIE

 1. Valorificarea potenţialului cloud computing-ului în Europa, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_ro.htm, 27 septembrie 2012
 2. Agenda digitală: o nouă strategie de impulsionare a productivităţii întreprinderilor şi administraţiilor europene prin intermediul cloud computingului, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_ro.htm, 27 septembrie 2012
 3. Cloud for Europe, www.cloudforeurope.eu
 4. Cloud Data Management Interface (CDMI) v1.1.1, http://www.snia.org/cdmi, 19 martie 2015
 5. KUYORO, S. O., F. IBIKUNLE, O. AWODELE, Cloud Computing Security Issues and Challenges, International Journal of Computer Networks(IJCN), vol. 3, nr. 5, 2011.
 6. BlueKrypt – Cryptographic Key Length Recommendation, www.keylength.com, 26 februarie 2015
 7. HOGG, SMITH, CHONG, HOLLANDER, KOZACZYNSKI, BRADER, DELGADO, TAYLOR, WALL, SLATER, IMRAN, CIBRARO, CUNNINGHAM, Message Screenning, http://soapatterns.org/design_patterns/message_screening
 8. VIJAY KUMAR, K., N. CHANDRA SEKHAR REDDY, B. SRINIVAS REDDY, Preserving Data Privacy, Security Models and Cryptographic Algorithms in Cloud Computing, International Journal of Computer Engineering and Applications, vol. VII, nr. 1, iulie 2014.
 9. Litigation Hold (Preservation Orders or Hold Orders) Definition, http://searchstorage.techtarget.com/definition/litigation-hold
 10. MoReq2, http://moreq2.eu/
 11. Metadata Innovation Dublin Core, http://dublincore.org/
 12. SANDERSON, R.; CICCARESE, P.; Van de SOMPEL, H.: Open Annotation Data Model.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.