Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 2 – 2015

SOLUȚII DE TIP BI PENTRU ASISTAREA DECIZIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Dora COARDOȘ
coardos@ici.ro

Ioan Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului de cercetare „Sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală bazat pe instrumente de zip Business Intelligence”. Proiectul a avut ca scop realizarea unui model experimental pentru un sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală, folosind soluţii de tip Business Intelligence. Prin intermediul interfeţei de tip Web, asociată sistemului de decizie, informaţiile specifice activităţilor desfăşurate într-o instituţie a administraţiei publice locale pot fi puse rapid la dispoziţia factorilor de decizie, într-o formă concisă şi orientată, care le permite să acţioneze şi să aducă îmbunătăţiri activităţii instituţiei.

Cuvinte cheie: business intelligence, depozite de date, portal Web, SIAD, OLAP, cub de date.

Introducere

În administraţia publică locală, procesul de adoptare a deciziilor constă, în esenţă, în alegerea unei anumite căi de acţiune din mai multe posibile, în vederea atingerii unui obiectiv.

Impactul noilor tehnologii informaţionale s-a resimţit, mai ales, în cel mai important domeniu al activităţii manageriale: adoptarea deciziilor.

Posibilitatea de acţiune, cât şi cea de interacţiune a funcţionarilor publici din instituţie a cunoscut mutaţii semnificative, în sensul asistării cu instrumente informatice a procesului de decizie.

Administrarea unei comunităţi, a unei unităţi administrativ-teritoriale înseamnă în primul rând decizii corecte, bazate pe informaţii reale. Complexitatea problemelor ce trebuie soluţionate este tot mai mare aşa cum şi volumul de informaţii ce trebuie gestionate creşte foarte rapid.

Dimensiunea complexă a actelor de conducere, care trebuie să armonizeze eficient elementele economice, sociale, administrative, ecologice şi politice, impun ca managerii să aibă constituite baze de date puternice care să ofere posibilitatea nu numai a furnizării informaţiilor, cât şi a agregării acestora în raport cu obiectivele urmărite a se realiza.

Impactul foarte mare al opţiunilor manageriale asupra populaţiei creează necesitatea fundamentării foarte atente a deciziilor şi manifestarea unui profesionalism ridicat.

Deciziile din administraţia publică au de regulă, consecinţe asupra unui mare grup de locuitori, rezultând ideea consultării punctelor de vedere ale populaţiei sau ale reprezentanţilor acesteia.

Managementul în administraţia publică este puternic influenţat de presiunea solicitărilor permanente care vin din partea cetăţenilor, a partenerilor sociali.

Rolul administraţiei publice locale devine fundamental şi se diversifică pe măsură ce continuă să crească problemele economice, sociale, de mediu etc. pe care le întâmpină şi pe care trebuie să le soluţioneze.

Vizualizează articolul complet

De aceea, la nivelul administraţiei publice locale apare nevoia găsirii unor noi strategii pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă aceasta.

Concluzii

Soluţiile de business intelligence, utilizate pentru realizarea sistemului prezentat, răspund cerinţelor managerilor care doresc să obţină rapid informaţii de sinteză cu detalii explicative.

Sistemul dezvoltat este un sistem suport pentru luarea deciziei, raportări şi interogări, procesare analitică online a datelor, analize statistice, fiind un sistem informatic inteligent.

Pentru realizarea sistemului s-au selectat patru domenii de activitate specifice unei primării pentru care se urmăresc efectuarea de analize şi realizarea de rapoarte, prezentate sub formă tabelară sau grafică, pentru perioade de timp istorice.

Accesul la aplicaţia BI se realizează prin intermediul componentei de Interfaţă utilizator care este un portal Web. Utilizatorii sistemului au roluri diferite în funcţie de context. Un utilizator poate adopta mai multe roluri în timpul unui eveniment, inclusiv în interacţiunea sa cu depozitele digitale. Utilizatorii pot avea roluri majore sau roluri de suport, astfel rolurile majore fiind cele de: Angajat administraţie publică, Creator de conţinut şi Utilizator public, iar rolurile suport fiind cele de: Factor de decizie şi Administrator sistem.

BIBLIOGRAFIE

 1. BANCIU, D.: Informatizarea bibliotecilor – Concepte şi practici. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
 2. NICA, D.: Guvern, cetăţean, societate informaţională. Editura SEMNE, 2001.
 3. VASILACHE, D.: Guvernarea electronică, 2008, ISBN: 978-973-133-258-1.
 4. LEGEA NR. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. MELOMED, E.; GORBACH, I.; BERGER, A.; BATEMAN, P.: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Editura Sams, 2007.
 6. RAINARDI, V.: Building a Data Warehouse: With Examples in SQL Server. Editura APress, 2008.
 7. SMITH, B.; CLAY, R.: SQL Server 2008 MDX. Editura Microsoft Press, 2009.
 8. LISIN, M.; JOSEPH, J.; GOYAL, A.: Microsoft® SQL Server™ 2008 Reporting Services Unleashed, Editura Sams, 2010.
 9. VELICANU, M.; LUNGU, I. I.; MUNTEAN, M.; IONESCU, S.: Spre noua economie digitală prin inteligenţa afacerii. Revista Informatica Economica, nr. 3(23)/2002.
 10. ***: Structura Bugetelor Locale – Finante Publice, Buget National, Bugete Locale, site: http://www.scribd.com/doc/47265137/Structura-Bugetelor-Locale-Finante-Publice-Buget-National-Bugete-Locale
 11. ***: Arhitectura unui SIAD, site: http://www.scritube.com/stiinta/informatica/Arhitectura-unui-SIAD73184.php

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.