Art. 07 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

STUDIU ASUPRA METODELOR DE EVALUARE A PRODUSELOR SOFTWARE

Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro

Mihaela TOMESCU
mtomescu@ici.ro

Ion Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

Rezumat: Din cauza necesităţii actuale şi urgente referitoare la dezvoltarea, achiziţia şi utilizarea produselor şi aplicaţiilor informatice având un nivel ridicat de calitate, performanţă, disponibilitate şi uşurinţă a utilizării, managerii de entităţi organizaţionale sunt extrem de interesaţi de rezultatele evaluării acestor produse în vederea luării de decizii în cunoştinţă de cauză. Articolul prezintă definiţii, concepte şi standarde aplicabile în domeniul evaluării produselor software. În capitolul final, sunt descrise tipuri de metode de evaluare a produselor software şi este prezentată detaliat metoda Quamoco care oferă o abordare flexibilă a modelării şi evaluării calităţii produselor software prin intermediul lanţului integrat de instrumente furnizat.

Cuvinte cheie: produs software, calitate, model al calităţii, evaluare a calităţii, metodă de evaluare.

Introducere

Produsele software au devenit componentele esenţiale ale multor sisteme, precum şi un factor major în comerţul de produse şi servicii.

Complexitatea şi multitudinea factorilor care influenţează calitatea produselor software presupun aplicarea metodelor de cercetare moderne care şi-au demonstrat utilitatea şi eficienţa în practică.

Îmbunătăţirea calităţii produselor software constituie una din principalele forme în care se materializează capacitatea de creaţie.

Recunoaşterea importanţei calităţii produselor software a determinat schimbări esenţiale în priorităţile administraţiei centrale prin strategia de e-guvernare, cât şi în comportamentul producătorilor de software, prin orientarea acestora spre furnizarea de soluţii care să asigure satisfacerea clienţilor şi a utilizatorilor finali.

Evaluarea calităţii exprimă gradul în care este respectat un set predefinit de caracteristici încorporat într-un produs astfel încât să-i crească performanţele pe perioada ciclului său de viaţă.

În prezent, se identifică necesitatea urgentă referitoare la dezvoltarea, achiziţia şi utilizarea produselor şi aplicaţiilor informatice având un nivel ridicat în ceea ce priveşte calitatea, performanţa, disponibilitatea şi uşurinţa utilizării.

Concluzii

Studierea şi cercetarea standardelor, modelelor şi metodelor care stau la baza evaluării calităţii produselor software devin stringente datorită cerinţelor actuale referitoare la dezvoltarea, achiziţia şi utilizarea produselor şi aplicaţiilor informatice cu nivel ridicat de calitate, performanţă, disponibilitate şi uşurinţă a utilizării.

În urma cercetărilor în domeniul evaluării calităţii produselor software s-a efectuat acest studiu asupra evaluării produselor software şi au fost identificate cele mai noi standarde internaţionale ce sunt utilizate drept referinţă în procesul de evaluare a calităţii produselor software, precum şi modele şi metode de evaluare. Acestea răspund la:

 • necesităţile utilizatorilor printr-un ansamblu de documente normative îmbunătăţite şi unitare care să acopere trei procese complementare: specificarea cerinţelor referitoare la calitate, măsurarea calităţii şi evaluarea calităţii;

Vizualizează articolul complet

 • evaluarea alinierii calităţii produselor software la cerinţele standardelor internaţionale adaptate la necesităţile specifice ale clienţilor şi ale utilizatorilor finali.

Evaluarea calităţii produselor software bazată pe standarde, utilizând metode flexibile care oferă instrumente integrate ce asigură evaluarea automată prin fluxul de activităţi oferă următoarele beneficii:

 • stimularea furnizorilor de produse software în introducerea metodelor şi procedurilor de evaluare în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor software;
 • creşterea performanţelor furnizorilor de produse software;
 • micşorarea costurilor de dezvoltare şi de vânzare a produselor software;
 • creşterea încrederii utilizatorilor în produsele software oferite de furnizori;
 • satisfacerea aşteptărilor utilizatorilor.

BIBLIOGRAFIE

 1. AKI, L., JOKINEN, J.-P., NYLUND, J., HUURINAINEN, P., MAULA, M., KONTIO, J.: Finnish Software Product Business: Results of the National Software Industrial Survey 2006, Technical report, Centre of Expertise for Software Product Business.
 2. XU, L., BRINKKEMPER, S.: Concepts of Product Software: Paving the Road for Urgently Needed Research, Technical report, 2005, Institute of Information and Computing Sciences, Utrecht University, Netherland.
 3. OECD, Organization for Economic Co-operation, and Development: The software sector: Growth, structure and policy issues. OECD Report STI/ICCP/IE(2000)8/REV2 (2001), 2008.
 4. ISO 8402:1994: Quality management and assurance. Vocabulary – Managementul şi asigurarea calităţii. Vocabular.
 5. ISO/IEC 9126-1:2001: Software engineering. Product quality. Part 1: Quality model – SR ISO/CEI 9126-1:2005 – Inginerie software. Calitatea produsului. Partea 1: Modelul calităţii.
 6. BS ISO/IEC 25010: 2011: Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). System and software quality models – Sisteme şi inginerie software. Cerinţe şi evaluare ale calităţii sistemelor şi software-urilor (SQuaRE). Modele ale calităţii sistemelor şi software-urilor.
 7. SAATY, T. L.: Decision Making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP / ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering / Vol. 13, No. 1, 2004.
 8. FLOROIU, C.: Evaluarea produselor software. Computer Press Agora S.R.L., 1998, http://www.byte.ro/byte96-05/eva.html.
 9. TRENDOWICZ, A., KLÄS, M., LAMPASONA, C., MÜNCH, J., KÖRNER, C., SAFT, M.: Model-based Product Quality Evaluation with Multi-Criteria Decision Analysis. IWSM/MetriKon. 2010.
 10. WAGNER, S., LOCHMANN, K., HEINEMANN, L., KLAS, M., TRENDOWICZ, A., PLOSCH, R., SEIDL, A., GOEBK, A., STREIT, J.: The Quamoco Product Quality Modelling and Assessment Approach. Software Engineering in Practice, ICSE 2012, Zurich, Switzerland, 2012.
 11. DEISSENBOECK, F., JUERGENS, E., LOCHMANN, K., WAGNER, S.: Software quality models: Purposes, usage scenarios and requirements. WoSQ’09, 2009.
 12. DROMEY, R. G.: A model for software product quality. IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 21, no. 2, pp. 146–162, 1995.
 13. KLAS, M., LAMPASONA, C., MUNCH, J.: Adapting Software Quality Models: Practical Challenges, Approach, and First Empirical Results. Proceedings of the 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2011), 2011.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.