Art. 06 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

SELECȚIA PRODUSELOR SOFTWARE – O PROBLEMĂ COMPLEXĂ DE DECIZIE MULTI-CRITERIALĂ

Delia Mihaela Rădulescu
delia.mihaela2010@gmail.com

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

Rezumat: În ultimii 20 de ani, selecţia produselor software a devenit un domeniu de cercetare activ datorită naturii sale complexe. Cercetătorii s-au concentrat mai mult pe selecţia de produse software specifice și mai puțin pe modele şi metode generale pentru rezolvarea acestei probleme. Selecția produselor software este o problemă de decizie multi-criterială care se referă la alegerea unui produs software dintr-o mulțime de produse software pe baza evaluărilor acestora în raport cu o mulţime de criterii. Cele mai potrivite metode ce pot fi aplicate pentru rezolvarea problemei de selecție a produselor software sunt metodele de decizie multi-atribut în care mulțimea de variante este o mulţime finită, nevidă, iar mulţimea criteriilor, eventual şi a sub-criteriilor, este clar stabilită, finită şi măsurabilă. În articol se realizează o analiză a cercetărilor privind problema selecţiei produselor software şi se construieşte un model general de evaluare şi selecţie, bazat pe abordarea multi-criterială.

Cuvinte cheie: produse software, selecție, evaluare, decizie multi-criterială, metode multi-atribuit, model.

Introducere

Cererea pentru produse software de calitate este în continuă creștere. Ca răspuns la această cerere, dezvoltatorii de produse software au realizat şi realizează o mare varietate de produse software care sunt personalizabile şi adaptabile nevoilor specifice unei organizaţii.

Organizaţiile sunt de mai multe categorii, dimensiuni şi stiluri. Indiferent de formă sau dimensiune, unele procese sunt identice pentru toate companiile, în timp ce altele sunt specifice domeniului de activitate. O organizaţie are un avantaj atunci când beneficiază de ajutorul unui produs software potrivit pentru a-şi îmbunătăţi activitatea desfăşurată. Pe de altă parte, alegerea greşită a unui produs software poate afecta în mod negativ activităţile şi funcţionarea unei organizaţii. De exemplu, există mai multe produse software de tip ERP (Enterprise Resource Planning) şi fiecare produs software are caracteristici diferite. Produsele software de tip ERP costă sute de mii şi chiar milioane de Euro, iar achiziţionarea unei soluţii ERP este o cheltuială mare pentru o organizaţie [28]. Selecţia necorespunzătoare a unui produs software de această anvergură poate duce la decizii strategice greşite cu pierderi economice ulterioare pentru organizaţie.

Sarcina de selecţie a unui produs software a devenit dificilă şi complexă din cauza disponibilitaţii unui număr mare de produse software pe piaţă, diversificării producţiei de software, existenţei unor incompatibilităţi între diferite sisteme hardware şi software şi, uneori, lipsei de cunoştinţe tehnice şi experienţă pentru factorii de decizie [17]. S-a considerat că selecţia unui produs software nu este o procedură tehnică, fiind mai degrabă un proces subiectiv şi incert [27]. El depinde de evaluarea obiectivelor, criteriilor măsurabile (de exemplu: costuri de achiziţie şi costuri de pregătire şi formare), precum şi de criteriile subiective (de exemplu: compatibilitate, selectare furnizori şi factori tehnici).

Concluzii

În articol s-a abordat problema de selecţie a produselor software ca problemă complexă de decizie multi-criterială. S-a realizat o sinteză a cercetărilor realizate având la bază literatura de specialitate. Analiza efectuată privind subiectul “evaluare şi selecţie produse software” a oferit o imagine de ansamblu asupra subiectelor abordate, a metodelor, metodologiilor şi instrumentelor propuse şi utilizate. Dintre metodele utilizate, metoda AHP şi variantele ei fuzzy au fost utilizate pe scară largă pentru evaluarea şi selecţia produselor software. Metoda AHP este o metodă de decizie multi-criterială din clasa metodelor de deciziei multi-atribut.

Problema de selecţie a unui produs software este o problemă complexă de decizie multi-criterială ce implică un mare grad de incertitudine. Problema evaluării, mai ales pentru criterii ce nu pot fi măsurate cantitativ, are un mare caracter de incertitudine. Atribuirea coeficienţilor de importanţă (ponderilor) pentru criteriile luate în considerare implică incertitudine şi este în sine o problemă de decizie multi-criterială. Aceeaşi problemă apare atunci când selecţia este realizată de un grup de experţi/analişti pentru care se doreşte stabilirea unor coeficienţi de autoritate. Abordările fuzzy, pentru metode multi-atribut, ar putea să rezolve incertitudinea implicată în rezolvarea problemei.

Pentru problema de selecţie produse software a fost creat un model general de evaluare şi selecţie ce include factorii importanţi ce intervin în rezolvarea problemei de selecţie a unui produs software.

Cercetările au fost realizate în cadrul temei de cercetare PN 09 23 02 06 din cadrul Programului Nucleu finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare [3].

BIBLIOGRAFIE

 1. ANDRAŞIU, M.; BACIU, A.; PASCU, A.; PUŞCAŞ, E.; TAŞNADI, A.: Metode de decizii multicriteriale. Editura Tehnică. Bucureşti, 1986, 198p.
 2. ATAŞ, G.; GUNGOR, V. C.: Performance evaluation of cloud computing platforms using statistical methods. În: Computers & Electrical Engineering, 40(5), 2014, pp. 1636-1649.

Vizualizează articolul complet

 

 1. BALOG, A.; RĂDULESCU, C. Z.; RESTEANU, C.; TÎRZIU, E.; MITAN, E.; SIPICĂ, A.; PREDA, S.; RĂDULESCU, D.M.: Tema de cercetare: Metode, modele şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software, Faza 1: Studiu privind cercetările şi realizările în domeniul proiectului, ICI, decembrie, 2014, 72 p.
 2. DURÁN, O.: Computer-aided maintenance management systems selection based on a fuzzy AHP approach. În: Advances in Engineering Software, 42(10), 2011, pp. 821-829.
 3. FIGUEIRA, J.; GRECO, S.; EHRGOTT, M.: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Springer, New York, 2005, 1048p.
 4. FILIP, F.G.: Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi, metode de bază şi instrumente informatice asociate. Bucureşti: Ed. Tehnică, 2005, 376 p.
 5. GARG, S.K.; VERSTEEG, S.; BUYYA, R.: A framework for ranking of cloud computing services. În: Future Generation Computer Systems, 29(4), 2013, pp. 1012-1023.
 6. GODSE, M.; MULIK, S.: An approach for selecting software-as-a-service (SaaS) product. În: IEEE International conference on cloud computing, 2009.
 7. GRAU, G.; CARVALLO, J. P.; FRANCH, X.; QUER, C.: DesCOTS: a software system for selecting COTS components. În: Proceedings of 30th EUROMICRO Conference , IEEE, 2004.
 8. HUANG, C. L.; YOON, K.: Multi attribute decision making: methods and applications. Springer, New York, 1981, 270 p.
 9. JADHAV, A. S.; SONAR, R. M.: Framework for evaluation and selection of the software packages: A hybrid knowledge based system approach. În: The Journal of Systems and Software, 84(8), 2011, pp. 1394–1407.
 10. KARSAK, E.; ÖZOGUL, C. O.: An integrated decision making approach for ERP system selection. În: Expert Systems with Applications, 36(1), 2009, pp. 660-667.
 11. KEENEY, R.; RAIFFA, H.: Decisions with multiple objectives: preferences and value tradeoffs. Cambridge University Press. Cambridge, 1993, 569 p.
 12. KORHONEN, P.; LEWANDOWSKI, A.: Multiple Criteria Decision Support, Amsterdam: Springer, 1991.
 13. KUNDA, D.: STACE: social technical approach to COTS software evaluation. În: Component Based Software Quality, Springer-Verlag, LNCS 2693, 2003, pp. 64–84.
 14. LEUNG, K.R.P.H.; LEUNG, H. K.N.: On the efficiency of domain-based COTS product selection method. În: Information and Software Technology 44, 2002, pp. 703–715.
 15. LIN, H. Y.; HSU, P. Y.; SHEEN, G. J.: A fuzzy-based decision making procedure for data warehouse system selection. În: Expert Systems with Applications, 32(3), 2007, pp. 939–953.
 16. NGAI, E.W.T.; CHAN, E.W.C.: Evaluation of knowledge management tools using AHP. În: Expert Systems with Applications, 2005, pp. 1–11.
 17. MOLLAGHASEMI, M.; EDWARDS, J.: Technical briefing: making multiple objective decisions. În: Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 1997.
 18. OH, K.; LEE, N.; RHEW, S.: A selection process of COTS components based on the quality of the software in a special attention to internet. În: HIS 2003, LNCS 2713, 2003, pp. 626-631.
 19. OZERNOY, V. M.: Choosing the “best” multiple criteria decision-making method. În: INFO, 30, 1992, pp. 159-171.
 20. RĂDULESCU, C. Z.: Decizie Multicriterială, metode şi aplicaţii în dezvoltare durabilă. În: Editura Printech, 2013, ISBN: 978-606-23-0025-8, 274 p.
 21. RESTEANU, C.; SOMODI, M.; VADUVA, I.: On the Exams of a Multi-Attribute Decision Making E-Course. În: Analele Universitatii de Vest din Timisoara 46.2, 2011.
 22. SAATY, T.L.: The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill, 1980.
 23. SANTHABAN, R.; KYPARISIS, J.: A decision model for interdependent information system project selection. În: European Journal of Operational Research, 89, 1996, pp. 380-399.
 24. SANTHABAN, R.; KYPARISIS, J.: A multiple criteria decision model for information system project selection. În: Computers and Operations Research, 22(8), 1995, pp. 807-818.
 25. STAMELOS, I.; VLAHAVAS, I.; REFANIDIS, I.; TSOUKIAS, A.: Knowledge based evaluation of software systems: A case study. În: Information and Software Technology, 42, 2000, pp. 333–345.
 26. VERVILLE, J.; HALLINGTEN, A.: An investigation of the decision process for selecting an ERP software: the case of ESC. În: Management Decision, 40 (3), 2002, pp. 206–216.
 27. VINCKE, P.: Multicriteria decision aid. New York: Wiley, 1992, 174 p.
 28. YOON, K.; HWANG, C.: Multiple Attribute Decision-Making: An Introduction, Sage Publisher, 1995.
 29. ZELENY, M.: Multiple criteria decision making. McGraw-Hill. New York, 1982, 563 p.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.