Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

CALITATEA APLICAȚIILOR ÎN m-LEARNING

Maria GHEORGHE-MOISII
moise@ici.ro

Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea oferă o imagine de ansamblu a calităţii aplicaţiilor în m-learning fiind prezentate conceptul de m-learning şi analiza SWOT în care sunt identificate punctele forte şi punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările pentru m-learning. Sunt prezentate noţiuni generale privind aplicaţiile m-learning şi sunt descrise criteriile de calitate ale aplicaţiilor m-learning.

Cuvinte cheie: e-learning, m-learning, calitatea aplicaţiilor în m-learning.

Introducere

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor m-learning (mobile learning), comunicaţiilor wireless şi cererea crescută a dispozitivelor mobile wireless, în special a telefoanelor mobile, a făcut posibilă îndreptarea atenţiei cercetătorilor de la e-learning bazat pe web la m-learning, care promite modalităţi uşoare şi convenabile de învăţare. O caracteristică distinctă a m-learning este mobilitatea.

Prin apariţia conceptului de m-learning, utilizatorii se pot folosi de toate facilităţile pe care acesta le oferă prin intermediul tehnologiilor de ultimă oră. M-learning este considerată provocarea educaţională a secolului al XXI-lea. Este un concept nou, o formă complementară de învăţare, care are rolul de a ne ajuta în procesul de învăţare şi calificare profesională, prin soluţii adaptabile resurselor de timp.

Tehnologia m-learning necesită un sistem de învăţământ la distanţă, care ar trebui să includă un sistem de acces la materiale de instruire şi servicii de la diversele dispozitive mobile, precum şi disponibilitatea serviciilor web.

Software-ul care stă la baza m-learning include pe lângă aplicaţii mobile proiectate special pentru scopuri educaţionale şi cele concepute pentru alte tipuri de utilizări, cum ar fi de geolocalizare, de acces la date, cititoare şi hărţi, dar care pot fi adaptate pentru scopuri educaţionale. Hardware-ul m-learning include telefoane mobile, PC-uri portabile, tablete, iPad şi netbook-uri, precum şi dispozitive cum ar fi iPod touch, care sunt capabile să ruleze aplicaţii mobile.

Vizualizează articolul complet

Dispozitivele mobile sunt utile în măsura în care se înţelege utilitatea lor şi nu înlocuiesc complet lecţiile clasice, ci doar constituie o extensie a învăţământului clasic, o metodă de a avea acces la orice date, în orice moment şi în orice loc. Totuşi, formatul lecţiilor trebuie să fie realizat pentru a fi accesat şi utilizat de pe orice dispozitiv mobil, indiferent de dimensiunile dispozitivului mobil [5].

Odată cu apariţia reţelelor sociale, a blogg-urilor şi a YouTube, studenţii se aşteaptă să fie în măsură să utilizeze tehnologia mobilă din mers pentru a învăţa oriunde şi în orice moment.

Concluzii

M-learning oferă o oportunitate atât cursanţilor, cât şi profesorilor. Flexibilitatea abordării noii metodologii de învăţare conferă servicii optime pentru utilizatorii de dispozitive mobile. Pentru predarea eficientă într-un mediu m-learning, atât profesorii, cât şi studenţii trebuie să înţeleagă natura relaţiilor sociale, calitatea interacţiunii şi comunicării pentru a asigura competenţa comunicativă, care include schimbul de informaţii, cunoştiinţe, experienţă şi dezvoltare de abilităţi. Profesorii trebuie să înţeleagă relaţiile complexe ale sarcinilor cognitive, aspectele socio-emoţionale şi contextul social al învăţării.

BIBLIOGRAFIE

  1. *** Mobile Learning: A Quick SWOT Analysis, http://www.slideshare.net/UpsideLearning/ mobile-learning-a-swot-analysis
  2. *** Tehnologii Mobile în Învăţare, http://www.eprof.ro/doc/Mobile_learning.pdf
  3. ANANI, A.: M-learning in review: Technology, standard and evaluation. Journal of Communication and Computer, ISSN1548-7709, USA, Nov. 2008, Volume 5, No. 11.
  4. BOJA, C.; BATAGAN, L.: Analysis of M-Learning Applications Quality. WSEAS Transactions on Computers, Volume 8, Issue 5, May 2009, pp. 767-777.
  5. CHICIOREANU, T.: M-Learning –A viable way of learning? Revista de Informatică Socială, anul V, nr. 9, iunie 2008.
  6. PARK, Y.: A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four, The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 12, No.2, 2011.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.