Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

PROIECTE MOOC BAZATE PE STRATEGII METACOGNITIVE DE CALCUL NUMERIC

Nicoleta Liviana TUDOR
LTudor@upg-ploiesti.ro

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

Rezumat: În acest articol este descris un model de învăţare conectată, deschisă şi colaborativă bazată pe proiecte Massive Open Online Course (MOOC). Proiectele MOOC de calcul numeric vor fi exemplificate pentru rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice şi transcendente şi vor fi dezvoltate pe platforma e-Learning http://programare.biz/moodle/login/index.php. Funcţionalitatea şi eficienţa proiectelor MOOC vor fi evidenţiate de analiza traficului şi a evenimentelor log pentru disciplina Programarea calculatoarelor, pentru care se realizează proiectele de calcul numeric.

Cuvinte cheie: proiecte MOOC, învăţare conectată, deschisă şi colaborativă, rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice şi transcendente, soluţie Mathcad, metode didactice interactive, strategii metacognitive.

Introducere

Progresele informaţionale din ultimii ani au impus o pregătire continuă folosind tehnici e-Learning moderne. Cercetările din ultimele decenii în domeniul învăţării asistate de calculator, au adus în prim plan Intelligent Learning Environments (ILE), o categorie de software educaţional [3], Intelligent Tutoring Systems (ITS), Cognitive Tools, Open Learner Models (OLM), Project-Based Learning (PBL) şi alte tehnici hibride ce pot fi aplicate în activitatea de predare, învăţare şi evaluare. OLM independente sunt modele de învăţare care ne oferă un mecanism de control al interacţiunii în timpul procesului educativ, precum sistemele de tutoring şi mediile de învăţare adaptivă [4].

În ultimii ani, pentru gestiunea cursurilor, s-au utilizat platforme e-Learning gratuite precum Moodle, Claroline, ATutor, LogiCampus. De asemenea, au fost dezvoltate sisteme de recomandare bazate pe tehnici data mining, care sunt utile în instruirea asistată de calculator [8].

Raportat la metodele de învăţare mai sus prezentate, această lucrare va descrie modul de dezvoltare de proiecte Massive Open Online Course (MOOC) bazate pe strategii metacognitive specifice rezolvării ecuaţiilor algebrice şi transcendente.

Fenomenul MOOC este relativ nou în domeniul instruirii la distanţă, fiind implementat iniţial în S.U.A. şi generalizându-se şi câştigând adepţi din mediul universitar. Un MOOC este un curs online care poate fi urmat de un număr nelimitat de persoane înscrise online, prin sistemul de învăţare conectată cu conturi şi parole. Faţă de cursurile tradiţionale, MOOC-urile mai oferă şi facilităţi de mesagerie, chat şi forumuri interactive unde studenţii pot comunica şi colabora online cu profesorii şi colegii.

Articolul descrie metoda de colaborare a profesorului cu studenţii în cadrul proiectelor MOOC, folosind strategii metacognitive în domeniul calculului numeric. Raportată la activitatea de învăţare, competenţa metacognitivă defineşte o măsură a ceea ce studentul ştie, a ceea ce acesta conştientizează că nu ştie, a cunoştinţelor sau percepţiilor despre modul în care învăţarea se produce şi este eficientă [7].

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Articolul prezintă un model de învăţare conectată, deschisă şi colaborativă bazat pe proiecte MOOC de calcul numeric. Proiectele MOOC permit instruirea şi evaluarea online bazată pe strategii metacognitive de rezolvare numerică a ecuaţiilor algebrice şi transcendente prin metodele bisecţiei, coardei şi tangentei. Eficienţa proiectelor MOOC este demonstrată de statisticile generate pe platforma e-Learning, care evidenţiază un procent relativ mare (83%) de participare online a studenţilor la instruire şi evaluare.

BIBLIOGRAFIE

  1. BEU, TITUS: Calcul numeric în Turbo Pascal, Editura Micro-Informatica, Cluj-Napoca, 1992, 203 p.
  2. BISWAS, G.; KINNEBREW, J. S.; MACK, D. L.C.: How do students’ learning behaviors evolve in Scaffolded Open-Ended Learning Environments?, Proceedings of the 21st International Conference on Computers in Education, ICCE 2013, November 18-22, 2013, Indonesia.
  3. BRUSILOVSKY, P.: Student model centered architecture for intelligent learning environments. In Proc. of Fourth international conference on User Modeling, 15-19 August, Hyannis, MA, USA. User Modeling Inc, 1994, 2004, pp. 31-36.
  4. BULL, S.; GARDNER, P.; DIMITROVA, R. V.: Highlighting Learning Across a Degree with an Independent Open Learner Model, Artificial Intelligence in Education, IOS Press, Amsterdam, 275-282, V.Dimitrova, R. Mizoguchi, B. du Boulay & A. Graesser (eds), 2009.
  5. BUNECI, MĂDĂLINA ROXANA: Metode Numerice – aspecte teoretice şi practice, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, 284 p.
  6. HURME TARJA-RIITTA: Metacognition In Group Problem Solving – A Quest For Socially Shared Metacognition, Juvenes Print Tampere, University of Oulu, Finland, 2010.
  7. MANASIA, L.; PARVAN, A.: Dezvoltarea competenţei metacognitive în mediile colaborativ-virtuale de învăţare, CNIV România, http://www.c3.cniv.ro/, 2013.
  8. NAHID GHASSABZADEH SARYAZDI; HAMED, M.; AHMAD, A. K.: Learner Clustering and Association Rule Mining for Content Recommendation in Self-Regulated Learning, International Journal of Computer Science Research and Application, Vol. 2, nr.1, 2012, pp. 69-78.
  9. ODĂGESCU, T. I.: Metode numerice şi subrutine, Editura tehnică, Bucureşti, Vol. 4 , 2009, 1980, pp 63-85.
  10. WHITEBREAD, D.; COLTMAN, P.; PASTERNAK, D. B.; SANGSTER, C.; GRAU, V.; BINGHAM, S.; ALMEQDAD, Q.; DEMETRIOU, D.: The development of two observational tools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children. Metacognition and Learning, 4, 2009, pp. 63-85.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.