Art. 11 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

DIRECTIVA EUROPEANĂ A SERVICIILOR, SUPORT PENTRU eSERVICII

Prof. dr. ing. Doina Banciu
Doina.Banciu@ici.ro

Georgiana – Cristina Perețeanu
Cristina.Pereteanu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă în principal Directiva europeană a serviciilor în scopul evidenţierii principalelor tipuri de servicii care trebuie abordate în mod unitar în statele membre. Sunt descrise succint câteva principii care au stat la baza directivei. Este exemplificat modul în care Directiva serviciilor a condus la finanţarea de proiecte în domeniul informaticii, proiecte care vizează facilitarea realizării de servicii transfrontaliere şi interoperabilitatea.

Cuvinte cheie: servicii, interoperabilitate, punct unic de contact, PCU, eServicii.

Introducere

În ultimii 10 ani au existat o serie de acţiuni ale Comisiei Europene având ca obiectiv comun crearea unui cadru unitar pentru servicii susţinut de o legislaţie comunitară care să poată fi implementat în toate statele membre.

Directiva europeană a serviciilor (123/2006) stabileşte un cadru juridic general privind serviciile şi ia în considerare fiecare tip de activitate sau profesie. Directiva încearcă să ofere un sistem de reglementare unitar şi îşi propunea în 2006 să contribuie la o modernizare progresivă şi coordonată a sistemelor naţionale de reglementare pentru toate activităţile de servicii.

Dispoziţiile acestei directive au în vedere crearea unei pieţe libere europene pentru servicii acolo unde piaţa trebuie deschisă concurenţei. La nivelul Comisiei Europene se consideră că este important să se creeze un spaţiu fără frontiere pentru prestarea de servicii în cadrul comunităţii. Fără acest cadru nu se poate consolida integrarea tuturor ţărilor europene în Uniunea Europeană şi nu se poate promova progresul economic şi social în mod echilibrat şi durabil.

Considerentele care au stat la baza acestei directive au fost:

 • promovarea în comunitatea europeană a unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţii economice;
 • promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială;

Vizualizează articolul complet

 • egalitate între bărbaţi şi femei;
 • creştere durabilă şi fără inflaţie;
 • un grad ridicat de competivitate şi de convergenţă a performanţei economice;
 • protecţie şi ameliorare a calităţii mediului;
 • creşterea calităţii vieţii;
 • coeziune economică şi socială – fără discrepanţe mari între state;
 • solidaritate între statele membre.

În directivă se menţionează: ”pentru a promova creşterea economică şi creşterea de locuri de muncă în Uniunea Europeană este esenţială o piaţă a serviciilor competitivă”.

În prezent, la nivel european este finanţat un alt mare proiect – eSens (Electronic Simple European Networked Services – Servicii Electronice Europene Interconectate) care în esenţă vizează identificarea procedurilor informatice cele mai adecvate pentru asigurarea interoperabilităţii la nivelul diverselor tipuri de servicii.

Fără a detalia, este evident că în condiţiile implementării sistemelor de eGuvernare în diverse ţări, cerinţă europeană la care trebuie să răspundă toate statele membre, cunoaşterea şi respectarea Directivei europene a serviciilor este o cerinţă absolut obligatorie pentru orice specialist în administraţia publică şi informatică implicaţi în domeniu.

BIBLIOGRAFIE

 1. BANCIU, Doina: e-Services in Future Internet – Study-case on Romania. Digital Agenda for Romania, 15 decembrie 2011, Bucureşti.
 2. BANCIU, Doina; NĂSTASE, Pavel: Proiectul European SPOCS – Simple Procedures Online for Cross-border Services. Computerworld, martie 2010, pp. 8-9.
 3. *** DIRECTIVA 2006/123/EC privind serviciile din piaţa internă http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
 4. SINISA, Rodin: EU Directive 123/2006 on Services – Scope and Justification. Zagreb: Portal of scientific journals of Croatia, Vol.59 No.1 February 2009.
 5. STELKENS, Ulrich; WEIß, Wolfgang; MIRSCHBERGER, Michael (editors). The Implementation of the Eu Services Directive: Transposition, Problems and Strategies.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.