Art. 08 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

ASPECTE REFERITOARE LA MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR

Viorel Cristian MILITARU

militaru_viorelcristian@yahoo.com

Biblioteca Municipiului Câmpulung–Muscel

Rezumat: Bibliotecile reprezintă unele dintre cele mai importante structuri de informare şi documentare aflate la dispoziţia publicului, activitatea acestora fiind influenţată de o serie de factori de natură economică, socială sau politică. Rolul bibliotecii în dezvoltarea societăţii informaţionale este tot mai important prin achiziţia de documente in format digital, digitizarea propriilor colecţii de documente, documente multimedia, crearea unor baze de date digitale, oferirea de servicii de comunicaţii pentru public. Biblioteca digitală oferă posibilitatea accesării resurselor sale prin intermediul internetului permanent pentru toate categoriile de cetăţeni, având ca scop creşterea calităţii serviciilor oferite şi fiind receptivă la sugestiile venite din partea utilizatorilor săi.

Cuvinte cheie: biblioteca digitală, informaţie digitală, managementul cunoaşterii.

În prezent, elementul definitoriu pentru societatea informaţională este faptul că toate activităţile, procedurile şi procesele din cadrul acesteia se bazează pe informaţie. Diferitele structuri de informare şi documentare utilizează informaţii: informaţii provenite din mediul ambient şi informaţii asupra documentelor. Implementarea societăţii informaţionale în aceste structuri are ca efect creşterea importanţei produselor şi serviciilor care au rezultat in urma prelucrării informaţiilor obţinute prin diferite mijloace, cel mai frecvent fiind utilizat Internetul.

În aceste condiţii bibliotecile din ţara noastră, în prezent cele mai stabile structuri de informare şi documentare care funcţionează în cadrul unei societăţi în continuă mişcare, trebuie să facă faţă atât cerinţelor domeniului acestora, dar şi realităţilor din România.
În societatea contemporană, în orice loc public sau de natură particulară se poate întâlni un calculator şi o persoană care este atentă la ecranul acestuia. Imaginea omului cu calculatorul în faţă este tot mai frecventă într-o bibliotecă.

În ţara noastră există o serie de factori care influenţează permanent activitatea bibliotecilor, de care trebuie să se ţină cont pe termen scurt, mediu sau lung. Astfel schimbarea tipului de proprietate şi divizarea marilor structuri in componente reprezintă unul dintre aceştia.Trecerea la economia de piaţă a determinat atât managerii, cât şi personalul din subordine să caute informaţia, să o organizeze şi să o utilizeze in interesul propriilor structuri. Cele mai solicitate categorii de inforrmaţii sunt, în acest sens, informaţiile asupra concurenţei, a produselor şi serviciilor similare oferite pe piaţă şi informaţii referitoare la clienţii existenţi şi cei potenţiali.

Vizualizează articolul complet

[…]

În acest sens apare şi termenul de „bibliotecă digitală”, care se referă la o bibliotecă în care toate resursele sale sau cea mai mare parte a acestora, sunt disponibile într-un format care poate fi accesat prin intermediul calculatorului. Avantajele oferite de bibliotecile digitale se referă la lipsa limitărilor de natură fizică, fiind accesibile prin internet, au o disponibilitate non-stop, permit accesul concurent, respectiv aceeaşi resursă poate fi accesată simultan de mai mulţi utilizatori. Aceste biblioteci oferă o abordare structurată, respectiv se poate accesa rapid un catalog, apoi o anumită carte, un anumit capitol, ş.a.m.d., informaţia poate fi regăsită utilizând orice termen de căutare ale cărui rădăcini se află în colecţie, prezervarea documentelor prin oferirea de copii utilizatorilor, păstrând nedeteriorat documentul original astfel, ocupă un spaţiu fizic mic faţă de bibliotecile tradiţionale, oferă legături către bazele de date ale altor biblioteci şi costuri de întreţinere mai mici decât cele ale unei biblioteci tradiţionale.

Linne Brindley, director executiv la Biblioteca Britanică menţiona că bilioteca digitală trebuie să urmărească şapte puncte cheie. Astfel aceasta trebuie să îşi cunoască utilizatorii, să digitizeze vechile colecţii pentru a pune la dispoziţa publicului, să fie receptivă la sugestiile utilizatorilor, să crească eficienţa serviciilor tradiţionale, să realizeze cercetări de marketing pentru a oferi servicii dorite de oameni, să sprijine inovarea şi să asigure instruirea personalului său in utilizarea noilor tehnologii.

Misiunea bibliotecii digitale este de a face accesibile documentele pe care le păstrează pentru utilizatori şi de a le conserva pentru a putea fi transmise intacte generaţiilor următoare.

Biblioteca trebuie să se adapteze schimbărilor permanente care au loc în societatea contemporană pentru a face faţă solicitărilor tot mai complexe care vin din partea utilizatorilor.

BIBLIOGRAFIE

  1. BANCIU, D.; BULUȚĂ, Gh.; PETRESCU, V.: Biblioteca şi societatea. Bucureşti, Editura „Ager”, 2001;
  2. BANCIU, D.: Strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale. Viziunea pentru biblioteci. În „Biblioteca: Revista de bibliologie şi ştiinţa informării: revistă apărută cu sprijinul Ministerului Culturii”. An LIV, serie nouă, an XIII, nr. 12/2002.
  3. BANCIU, D.; COARDOȘ, D.; LEPĂDATU, C.: Informaţia digitală în cultură. Cercetări şi realizări. Bucureşti, Editura „Ars Docendi”, 2010.