Art. 06 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

SERVICII ELECTRONICE ȘI ACCES DESCHIS LA DATE PENTRU EUROPA

Monica ANGHEL

monica.anghel@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În lumea digitală de astăzi, administraţiile publice din Europa se confruntă cu numeroase provocări, acestea variind de la nivelul semantic, organizaţional şi legal, până la problemele tehnice complexe ce gravitează în jurul conceptului de interoperabilitate. Proiectele de tip LSP care au fost dezvoltate anterior (e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS şi STORK) au demonstrat deja faptul că asigurarea serviciilor electronice transfrontaliere este mult mai simplă şi mai eficientă dacă se utilizează soluţii TIC interoperabile. În domenii variate, au fost dezvoltate module tehnice fundamentale, care au fost mai apoi testate în conformitate cu anumite scenarii din viaţa reală, relevante pentru mediul de afaceri şi pentru cetăţeni. Noul proiect pilot la scară largă e-SENS a fost conceput pentru a consolida şi pentru a întări rezultatele proiectelor anterioare şi totodată, pentru a extinde soluţiile acestora în domenii noi.

Cuvinte cheie: servicii electronice transfrontaliere, acces deschis la date, Uniunea Europeană, Agenda Digitală 2020, #ConnectedContinent.

Context

Începând cu luna aprilie a anului 2013, Comisia Europeană a investit 13,7 milioane de euro pentru a dezvolta în continuare serviciile publice digitale transfrontaliere. CE garantează că eficiența serviciilor publice digitale transfrontaliere se va îmbunătăţi şi mai mult atunci când acestea vor fi bazate pe o structură de bandă largă şi de mare viteză în întreaga UE.

Măsurile de promovare a investiţiilor în reţele de mare viteză sunt un element al viitorului pachet al Comisiei care vizează construirea unui continent conectat (#ConnectedContinent).

Noul proiect la scară largă „e-SENS” (Electronic Simple European Networked Services) va contribui la dezvoltarea de servicii publice digitale care sprijină întreprinderile să îşi desfăşoare activitatea atât în ţara lor, cât şi în alte state membre ale UE – inclusiv să demareze o afacere, să îndeplinească cerinţele legale şi să participe la licitaţii publice.

De asemenea, proiectul va conecta serviciile digitale naţionale destinate cetăţenilor care vizitează un alt stat membru în scop turistic, pentru a munci sau a studia.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Având în vedere cele prezentate anterior şi luând în considerare statisticile Comisiei Europene privitoare la “digital divide” şi “broadband gap”, putem afirma că aceste două probleme ce încă sunt nerezolvate reprezintă singurele obstacole ce împiedică digitalizarea completă a Pieţei Unice.

Prin obiectivele Agendei Digitale 2020, se impune ca termen final, anul 2020, pentru ca toate statele membre UE să poată acoperi deficienţele evidenţiate în cadrul Digital Agenda Scoreboard 3. Acest instrument creat de Comisia Europeană, evidenţiază deficienţele celor 28 de state membre în cadrul domeniilor cheie: “broadband”, “digital skills”, “ICT in schools” etc. Momentan, situaţia şi nivelul digitalizării fiecărui stat depinde de autorităţile publice ale respectivei ţări, iar anul 2020 va reprezenta un punct de cotitură important, atât în istoria Europei unite, cât şi în istoria lumii, având în vedere importanţa aspectelor enunţate.

BIBLIOGRAFIE

 1. BANCIU, D.: From Open Data to Open Government: Romanian Case. Global e-Government Forum 2013, Coreea de Sud, 22-23 octombrie 2013.
 2. BANCIU, D.: e-Services in Future Internet – Study-case on Romania. 6th Ministerial Conference “Borderless eGovernment Services for Europeans”, Session 15: Impact of Future Internet on eGovernment Services, 17 – 18 November 2011, Poznan International Fair, Poland.
 3. http://www.e-codex.eu/home.html;
 4. http://www.epsos.eu/;
 5. http://www.peppol.eu/;
 6. http://www.eu-spocs.eu/;
 7. http://www.eu-spocs-starterkit.eu/;
 8. https://www.eid-stork.eu/;
 9. http://www.peppol.eu/about_peppol/about-openpeppol-1;
 10. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme;
 11. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility;
 12. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-6-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion;
 13. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-4-fast-and-ultra-fast-internet-access;

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.