Art. 05 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

ASPECTE PRIVIND SECURITATEA DATELOR ÎN BIBLIOTECILE DIGITALE

Dragoş SMADA
dragos.smada@rotld.ro

Ionuţ PETRE
ipetre@ici.ro

Valentin RĂDUȚ
vradut@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate anumite aspecte importante în legătură cu bibliotecile digitale şi ameninţările la care acestea sunt expuse. Lucrarea prezintă evoluţia bibliotecilor la nivelul de bibliotecă modernă, precum şi vulnerabilităţile care au apărut în urma modernizării sistemelor informatice.

Cuvinte cheie: bibliotecă digitală, securitate informatică, conţinut digital, securitate digitală, securitatea datelor, arhitectură bibliotecă digitală.

Introducere

Secolul XX a fost fără îndoială secolul bibliotecilor. S-au construit biblioteci mari, s-au modernizat clădiri existente de bibliotecă şi numeroase colecţii de carte au fost digitizate.

În pofida acestei dezvoltări interesul pentru lectură al oamenilor a scăzut. Încă de la sfârșitul secolului trecut UNESCO semnala “criza lecturii”. Oamenii, mai ales tinerii, citesc din ce în ce mai puţin: informaţia în altă formă decât cea tipărită este din ce în ce mai căutată. Alte forme de informare şi documentare decât cele tradiţionale câştigă teren. Ce trebuie să facă structurile infodocumentare astfel încât să ţină pasul cu noile cerinţe ale cititorilor? Este evident că formele clasice de servicii oferite de biblioteci ca şi cataloagele bibliografice, fie ele şi on-line, nu mai răspund cerinţelor actuale ale cititorilor. Informaţia are alte forme de reprezentare, iar utilizatorii au nevoie mai ales de conţinut. După definiţiile specialiştilor, “informația reprezintă toate formele de comunicare înregistrată”[1]:

  • texte (articole, cărţi şi ştiri);
  • sunete (muzica, conversaţiile şi cititul);
  • imagini (fotografii şi ilustraţii);
  • mişcarea (fişiere de tip video şi animaţii);
  • fişiere de computer (spreadsheet-uri, fişiere de tip .ppt, orice alt fel de fişiere).

Managementul conţinutului trebuie să revină structurilor infodocumentare, în cadrul cărora bibliotecile joacă un rol esenţial.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Biblioteca digitală este văzută adeseori ca un sistem de regăsire a informației, care înmagazinează şi oferă acces la conţinutul digital, acces oferit utilizatorilor de la distanţă prin intermediul reţelelor informatice. Cu toate acestea, viziunea bibliotecilor digitale nu se limitează doar la tehnologie sau management de conţinut, ci şi la imbunătăţirea experienţei oferite utilizatorilor.

Cerinţele de securitate pentru sistemul distribuit al unei biblioteci digitale implică provocări tehnice deoarece conţinutul digital şi operaţiile asupra sistemului sunt descentralizate. Toleranţa la erori şi recuperarea în caz de eroare sunt elementele care afectează un sistem distribuit, iar pentru aceasta se utilizează replicarea datelor şi/sau a serviciilor pe mai multe servere, pentru a creşte disponibilitatea sistemului.

BIBLIOGRAFIE

  1. BANCIU, D.: Biblioteca digitală – o cerinţă a societăţii informaţionale. În: “7 teme fundamentale pentru România”, (coordonatori volum Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian), Bucureşti, Editura RAO, 2014;
  2. FOX, E.; ElSHERBINY, N.: Security and Digital Libraries, Digital Libraries – Methods and Applications. Dr. Kuo Hung Huang (Ed.), 2011, ISBN: 978-953-307-203-6, InTech;
  3. http://www.securitatea-informatica.ro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.