Art. 04 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

TRECUTUL ISTORIC VERSUS PREZENTUL “SMART” AL SIBIULUI ILUSTRAT ÎN BIBLIOTECA DIGITALĂ A ULBS

Rodica VOLOVICI
rodica.volovici@ulbsibiu.ro

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rezumat: Deşi are o istorie bogată în urmă, Sibiul se vrea tânăr (mereu tânăr din 1191) şi caută să fie interesant şi atractiv turistic prin promovarea anuală sub o siglă mereu înnoită: dacă 2012 a fost anul Baroc, anul 2013 a fost anul Smart.

Biblioteca ULBS a participat cu proiectul propriu al unei Biblioteci digitale Sibiu-Smart, prin care a căutat utilizând documentarea bibliografică asupra colecţiilor de carte şi periodice, să strângă informaţiile cele mai relevante şi valoroase cultural ori istoric, din trecut şi din prezent, sub forma unor colecţii digitale, prin care să contureze şi să dezvolte profilul cultural al oraşului, într-o comparaţie trecut-prezent.

Acest exerciţiu de management al informaţiilor este descris în lucrarea de faţă.

Cuvinte cheie: biblioteca digitală, istorie culturală, promovare turistică.

Managementul informaţiei într-o bibliotecă modernă

În lumea contemporană asistăm la producerea unei cantităţi din ce în ce mai mari de informaţie. Receptarea unui asemenea volum de date ridică însă mari dificultăţi în activitatea de selectare, procesare, stocare, regăsire şi diseminare a informaţiilor, adică în ceea ce înseamnă managementul informaţiei.

Urmărindu-se un control cât mai eficient asupra informaţiilor, se fac eforturi susţinute pentru dezvoltarea de strategii, metode şi procese care să permită un management eficient al informaţiilor. Acest demers nu se poate face fără o analiză a tehnologiilor informaţiei omniprezente şi variate care au condus şi dezvoltat societatea digitală complexă de azi. Pornim de la premisa că dezvoltarea digitală a jucat şi joacă un rol-cheie în afirmarea unui nou model de management al informaţiilor, centrat pe o creştere nemaiîntâlnită a accesului la informaţie şi pe o amplă participare a cetăţenilor la comunicarea din spaţiul public.

Conform lui Tom Wilson [1], managementul informaţiei se referă la planificarea, organizarea, dirijarea şi controlarea informaţiei în cadrul unui sistem deschis, la utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor pentru un management eficient al informaţiei, precum şi la resursele de cunoştinţe în cadrul mediului organizaţional intern şi extern, pentru a câştiga avantaje competitive şi a îmbunătăţi performanţele.

Putem afirma că managementul informaţiei este managementul proceselor şi sistemelor care creează, obţin, organizează, stochează, distribuie şi utilizează informaţie. Scopul managementului informaţiei este acela de a ajuta oamenii şi organizaţiile să acceseze, să proceseze şi să utilizeze informaţia în mod eficient.

Din perspectiva structurilor infodocumentare de tip bibliotecă, managementul informaţiei recunoaşte rolul organizaţiilor care furnizează informaţie, aşa cum sunt bibliotecile. Scopul central al bibliotecii este acela de a oferi beneficiarilor acces la resursele şi serviciile informaţionale. Ca atare, aceste tipuri de organizaţii văd managementul informaţiei ca management al colecţiilor de informaţii, precum cărţile, publicaţiile periodice, bazele de date. Referitor la colecţiile de informaţii, bibliotecile nu sunt nici creatoarele, nici utilizatoarele acestor informaţii. In ciclul de viaţă al informaţiei, bibliotecile gestionează accesul la împrumutul surselor de informare ce sunt parte dintr-o colecţie.

Gestionarea efectivă a acestor procese informaţionale ajută la obţinerea informaţiei corecte, de către oamenii potriviţi, în formele potrivite, la momentul potrivit şi cu costuri rezonabile.

Tehnologia informaţiei este foarte importantă pentru modul în care este gestionată informaţia în cadrul unei organizaţii, iar managementul tehnologiei trebuie să fie parte integrantă a planului de management al informaţiei. Noile tehnologii informatice permit şi asigură digitizarea colecţiilor de carte şi periodice în colecţii digitale, care puse în sisteme informatice orientate web, oferă un acces facil, oricând, de oriunde, tuturor celor care dispun de o conexiune la Internet.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Managementul informaţiei este preocupat într-un grad înalt de procesarea organizaţională a informaţiilor. El permite bibliotecilor şi altor organizaţii care furnizează informaţii să gestioneze în mod eficient colecţiile de informaţii, dar şi oamenilor să-şi gestioneze aceste colecţii.

Eficacitatea managementului informaţiei şi a managementului cunoştinţelor este imperios necesară, în asigurarea supravieţuirii organizaţionale în competiţia şi în faţa schimbărilor constante ale mediului organizaţional înconjurător. Având în vedere deyvoltarea explozivă a Internetului şi a mijloacelor de accesare a lui, bibliotecile trebuie să-şi orienteze eforturile spre digitizarea colecţiilor de pe suportul clasic al hârtiei, în noile colecţii digitale, organizarea lor în biblioteci digitale şi oferirea lor spre accesul liber din reţeaua web.

Obiectivul propus al proiectului a fost realizarea unei biblioteci digitale pentru Sibiu – Smart, în care să fie regăsite în formate digitale (imagini, filme, fişiere pdf), cărţile vechi despre Sibiu şi evenimentele culturale Sibiu-Smart.

Importanţa acestei biblioteci digitale pentru cultura oraşului:

 • punerea la dispoziţia publicului larg de pe Internet a unei biblioteci digitale Sibiu – Smart, în care să fie disponibile spre căutare şi vizualizare atât cărţi vechi despre Sibiu, personalităţi istorice, culturale, ştiintifice, pedagogice, cât şi descrieri ale evenimentelor culturale Sibiu-Smart;
 • prezentarea bogăţiei culturale a oraşului şi atragerea unui număr mai mare de vizitatori şi turişti ai Sibiului, cunoscând varietatea şi bogăţia manifestărilor culturale desfăşurate şi făcute cunoscute prin descrierea şi diseminarea profesională a acestora prin Biblioteca Digitală Sibiu-Smart;
 • beneficiar, publicul tot mai mare care utilizează ca sursă de informaţie Internetul. Prin publicarea într-o Bibliotecă Digitală a documentelor şi a imaginilor despre evenimentele culturale, acestea devin disponibile la orice oră, de oriunde, pe orice dispozitiv, fie laptop, tabletă, smartphone. O mare importanţă o are veridicitatea informaţiilor din surse avizate şi modul profesional de realizare a descrierilor bibliografice;
 • utilizarea Bibliotecii Digitale Sibiu-Smart ca instrument de marketing turistic în promovarea oraşului, alături de celelalte activităţi şi servicii din strategia autorităţilor locale.

Biblioteca ULBS fiind furnizor de date digitale în cadrul proiectelor Europeana Libraries 2011-2012 şi Europeana Cloud 2013-2015, vom propune ca una dintre viitoarele colecţii înglobate în Biblioteca Digitală Europeană, să fie despre Sibiu-Smart 2013.

Prin promovarea acestei resurse culturale sibiene în reţeaua bibliotecilor universitare din România vom face cunoscut, în mediul academic românesc şi străin, un Sibiu foarte activ cultural în aceste timpuri moderne.

BIBLIOGRAFIE

 1. WILSON, T. D.: Information management. [accesat 04.03.2011].
 2. http://informationr.net/tdw/publ/papers/encyclopedia_entry.html
 3. http://www.gao.gov/ Disponibil: [accesat 04.03.2011].
 4. Disponibil: http://computer.yourdictionary.com/information-management, [accesat în data de 14.03.2011].
 5. CHOO, C. W.: The art of scanning the environmental. In: Bullentin of the American Society for Information Science, 1999, vol. 25, nr. 3, p. 21-24. [accesat 23.02.2011]. Disponibil: http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/respub/ASISbulletin/ASISbulletinES.pdf
 6. MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D.: The development of the information management research area. In: Information Research, april 2002, vol. 7, nr. 3. [accesat 04.03.2011]. Disponibil: http://informationr.net/ir/7-3/paper133.html
 7. WILSON, T. D.: Information management. [accesat 04.03.2011]. Disponibil: http://informationr.net/tdw/publ/papers/encyclopedia_entry.html
 8. CHOO, C. W.: Information management for the intelligent organization: The art of scanning the environmental. 3rd ed., Medford, NJ: Information Today, 2002, p. 24. [accesat 04.03.2011]. Disponibil: http://books.google.ro/
 9. DAVENPORT, Th. H.: Process innovation: Reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993, p. 1 [accesat 02.02.2011]. Disponibil: http://books.google.ro/
 10. CHOO, C. W.: Op.cit.
 11. KARIM, N.S.A.; HUSSEIN, R.: Managers’ perception of information management and the role of information and knowledge managers: The Malaysian perspectives. In: International Journal of Information Management, 2008, vol. 28, nr. 2, p. 114-127
 12. http://www.ccmsibiu.ro/
 13. http://bcu.ulbsibiu.ro/smart/
 14. http://bcu.ulbsibiu.ro/noutati/2013/smart2.htm
 15. http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/664
 16. http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.