Art. 02 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

ROTLD ÎN SPRIJINUL ACCESULUI LA INFORMAȚII

Ionuţ SANDU
ionut@rotld.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În vederea asigurării funcţionalităţii şi a operării cât mai stabile în Internet, alocarea resurselor unice de Internet (domenii, adrese IP, număr de protocol, număr de port) este administrată centralizat de către IANA (Internet Assignment Numbers Authority). Pentru domeniul cod de ţară .RO, ICI Bucureşti a primit delegarea domeniului .RO.
În acest context, Registrul RoTLD a dezvoltat de-a lungul timpului un sistem performant de înregistrare şi administrare nume de domenii .RO, îndeplinind cerințele actuale de securitate.
Acest articol pune în evidenţă regulile de bază pentru înregistrarea numelor de domenii .RO, precum şi tendinţele de dezvoltare şi implementare de noi servicii importante precum IDN şi DNSSEC.

Cuvinte cheie: RoTLD, DNS, Sistem nume de domenii, DNSSEC, Extensie de securitate a sistemului de nume de domenii, Registru de domenii .RO, IDN, Nume de domeniu internaţionalizate.

Introducere

RoTLD este Registrul central pentru toate domeniile din cadrul Top Level Domain .RO, responsabil cu gestionarea şi operarea acestei resurse esenţiale de Internet.

Totodată, RoTLD este un departament în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, delegat la data de 26 Februarie 1993 ca Registru de administrare domeniu de nivel superior .RO, de către Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

IANA este organizaţia interneţională responsabilă cu coordonarea globală a DNS Root, Adrese IP, precum şi a protocoalelor din Internet. Detaliile cu privire la această delegare se găsesc la adresa http://www.iana.org/domains/root/db/ro.html.

La nivel naţional, Ordonanţa de Urgenţă numărul 22 din 11 Martie 2009, Art. 22, litera o) atribuie Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică funcţia de Registru pentru numele de domenii .RO şi astfel ICI se va ocupa de organizarea, administrarea şi gestionarea numelor de domenii .RO.

Totodată, în data de 30 Iulie 2013, în baza HG nr. 548, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, acestuia i-a fost atribuită funcţia de elaborare a reglementărilor privind funcţionarea registrului pentru numele de domenii “.ro”.

Registrul RoTLD administrează domeniul de nivel superior .RO prin crearea, implementarea şi menţinerea unei baze de date şi a unei infrastructuri necesare pentru ca .ro să fie prezent pe Internet. După cum este bine cunoscut, sistemul de nume de domenii este apelat pentru orice operaţie de acces la Internet, fie că e vorba de navigare pe Internet, transmitere de email, comenzi sau cumpărări online, constituind o componentă critică pentru accesul la servicii Internet.

Pentru a răspunde cerinţelor de calitate cerute pentru accesul la serviciile Internet este necesar să se asigure o funcţionare stabilă, neîntreruptă şi sigură a serverelor de nume de domenii, în concordanţă cu întreaga infrastructură de reţea.

Vizualizează articolul complet

[…]

RoTLD îşi propune să dezvolte un mediu pentru înregistrarea şi administrarea numelor de domenii cu caractere speciale IDN (internationalized domain name). Internaţionalizarea numelor de domenii este o soluţie tehnică care traduce numele scrise în caracterele limbii respective (caractere speciale precum diacritice) într-o reprezentare de text ASCII, compatibilă cu sistemul de nume de domenii DNS.

Nume de domenii internaţionalizate pot fi folosite doar cu aplicaţii care sunt proiectate special pentru o astfel de utilizare fără a modifica infrastructura din Internet.

Totodată, Registrul efectuează teste în vederea implementării unui nivel superior de securitate numit DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Acesta este un protocol de securitate menit să reducă şansa ca vizitatorii aplicaţiilor WEB pentru un domeniu .RO să fie redirecţionaţi către site-uri false.

Prin folosirea DNSSEC, browser-ele pot verifica dacă răspunsul pe care îl primesc de la DNS este corect sau nu. Astfel, posibilitatea ca utilizatorii să fie redirecţionaţi către alte site-uri web cu intenţii ascunse este mai mică.

DNSSEC verifică fiecare răspuns la nivel de infrastructură Internet, prin garantarea fiecărei legături imediat superioare, creând astfel un lanţ de încredere.

BIBLIOGRAFIE

  1. http://www.rotld.ro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.