Art. 05 – Vol. 24 – Nr. 2 – 2014

CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA DE NOI TEHNOLOGII PENTRU MEDIUL DE AFACERI DIN SPAȚIUL RURAL

Alexandru SIPICĂ
alexs@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Modificarea permanentă a normelor legislative, concurenţa puternică a statelor Uniunii Europene, fluctuaţia valutară permanentă, precum şi lipsa informaţiilor, conferă mediului de afaceri adesea o instabilitate. Articolul de faţă îşi propune să creioneze un sistem de cloud destinat eficientizării activităţii manageriale a businessului din zonele rurale. Contribuţia ştiinţifică se identifică prin analizarea de soluţii tehnice de implementare a tehnologiilor moderne de calcul, în domeniul economiei rurale şi mediului de afaceri.

Cuvinte cheie: cloud computing, mediu de afaceri, data center, managementul informaţiei.

Introducere

Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţilor regionale, precum şi promovarea creşterii economice la nivel regional şi local, consolidarea competitivităţii şi creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de referinţă la nivelul Uniunii Europene.

Este recunoscut faptul că îndeplinirea acestor obiective este posibilă prin asigurarea unui mediu favorabil investiţiilor, înfiinţarea de noi companii sau dezvoltarea celor existe contribuind semnificativ la crearea de noi locuri de muncă şi generarea de valoare adăugată [9].

Conceptul de cloud computing a fost enunţat în anul 1961 de către profesorul John McCarthy, care a sugerat că o tehnologie de partajare temporală a resurselor unui calculator ar putea duce la implementarea unui model de afaceri în care anumite aplicaţii ar putea fi vândute ca servicii utilitare. Popularitatea acestei tehnologii a crescut în ultimii ani, pe măsură ce a fost dezvoltată o paradigmă computaţională prin care se oferă acces mai multor departamente IT şi mai multor utilizatori la servere virtualizate.

Cloud computing este pretutindeni. Aproape toate publicaţiile, bloguri, site-uri din domeniu IT susţin discuţii despre acest subiect. Singura problemă este aceea că nu toată lumea îmbrăţişează ideea utilizării sistemelor cloud.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

 • crearea unui sistem de cloud privat sigure şi scalabil, pentru toate organizaţiile din mediul de afaceri;
 • aplicarea modelului de PCU – Punct de Contact Unic în activităţile de business;
 • eficientizarea implementării obiectivelor strategiilor de dezvoltare în mediul rural (creşterea numărului de utilizatori IT în agribusiness);
 • implementarea proiectului generează efecte pozitive atât în amonte cât şi în aval de obiectivul general propus. Considerăm că principalul efect pe care îl va genera acest proiect va fi creşterea cifrei de afaceri celor implicaţi în agribusiness prin:
  • acces rapid şi permanent la informaţii actualizate;
  • gama variată de aplicaţii menite să eficientizeze atât procesele de producţie cât şi cele economice;
  • putem estima faptul că introducerea sistemul de cloud va aduce beneficii şi în aval de obiectivul propus prin facilitarea îndepliniri obiectivelor privind creşterea numărului de utilizatori IT;
  • de asemenea, în viitor putem spune că vor fi afectate pozitiv companiile de telecomunicaţii prin îmbunătăţirea serviciilor de banda largă.
 • beneficiile unui astfel de model de distribuiţie a serviciilor de tip cloud computing includ: administrarea entralizată a resurselor hardware, virtualizare, managementul dinamic al resurselor.

BIBLIOGRAFIE

 1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf
 2. Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=0909bfc3-5d9b…
 3. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF
 4. TOMA, E.: 2008., Metodoclogie de estimare şi evaluare a activităţiilor de producţie;
 5. WELTE, J.; AULT, A.; BOWMAN, C.; LAYTON, A.; NOEL, S.; KROGMEIER, J.; BUCKMASTER, D.: Sustenable Agriculture thriugh ICT innovation, EFITA 2013 Conference.
 6. Soluţii şi proiecte pentru eAgricultură SIVECO România, http://www.siveco.ro/en/solutions-business-to-public/eagriculture
 7. Utilizarea sistemelor de analiză pentru a optimiza alocarea centrelor de date pentru cloud, http://www.computerworld.ro/2013/11/01/utilizarea-sistemelor-de-analiza-pentru-a-optimiza-alocarea-centrelor-de-date-pentru-cloud/
 8. PREDA, M.: Reţele de calculatoare şi Internet -Cloud Computing – Oportunităţi de finanţare în perioada 2014-2020 pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai bun; http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/oportunitati_finantare/OPF.2014-2020.pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.