Art. 03 – Vol. 24 – Nr. 2 – 2014

eCULTURAL HIGHWAY – PORTAL PENTRU EXPUNEREA ŞI VALORIFICAREA TURISTICĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL DIN ROMÂNIA

Valentin RĂDUȚ
vradut@ici.ro

Ionuţ Petre
ipetre@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare „eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România” din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului pentru Societatea Informaţională. Lucrarea prezintă facilităţile oferite de sistemul web de tip portal, arhitectura, componentele şi funcţionalităţile acestuia. Pe lângă acestea sunt prezentate şi niveluri de afişare a informaţiilor către utilizatorii portalului.

Cuvinte cheie: Turism cultural, patrimoniu cultural, promovare cultural-turistică.

Introducere

Proiectul “eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România” şi-a propus să contribuie la valorificarea turistică a patrimoniului cultural, material şi imaterial existent în diferite zone ale ţării, turismul cultural fiind un element esenţial atât pentru conservarea / protejarea obiectivelor de patrimoniu cât şi pentru dezvoltarea socio-economică şi culturala regională. Metafora „eCultural Highway” se referă la transferul digital al datelor sub formă de imagini, sunet şi text prin internet [1].

Turismul cultural va contribui într-o măsura semnificativă la dezvoltarea sectorului turistic în România şi la recunoaşterea culturii române ca parte a patrimoniului european. Turismul cultural, alături de cel rural, este în prezent considerat ca principalul tip de turism pe care îl poate oferi România la scară europeană. Acesta abordează cultura unei regiuni, în special valorile ei artistice și include turismul în regiunile urbane, în special oraşe mari, istorice şi obiective culturale (muzee, situri arheologice, biblioteci, teatre etc.) [5].

Turismul şi cultura au fost mereu foarte apropiate în Europa, aceasta fiind tot timpul o destinaţie importantă pentru cei atraşi de cultura sa bogată şi de moştenirile istorice. Ba mai mult moştenirea culturală a Europei reprezintă una din cele mai vechi şi mai importante moşteniri producătoare de turism [1].

Tendinţele majore observate în turismul cultural sunt:

  • interacţiunea între cultură şi turism îşi are rădăcinile în perioada de început a turismului şi în prezent câştigă din ce în ce mai multă însemnătate;
  • turismul cultural este un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă şi dialogurile interculturale;
  • moştenirea culturală este expresia identităţii oamenilor, a teritoriului, istoriei, tradiţiilor şi civilizaţiei.

Organizarea spaţială a resurselor culturale din oraş şi relaţiile lor cu infrastructura (hoteluri, mijloace de transport, zone comerciale) sunt importante pentru succesul strategiei de dezvoltare a turismului cultural.

Sectorul cultural al unui oraş constă în:

  • caracteristicile fizice ale oraşului şi moştenirea culturală;
  • dotările culturale în cel mai larg sens, incluzând aici evenimentele, expoziţiile, instituţiile şi infrastructura, cum ar fi teatrele, muzeele, galeriile, librăriile, dotările recreative şi comerţul cu arta.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Sistemul online eCultural Highway reprezintă un sistem online complex care oferă acces la informaţii culturale cu potenţial turistic realizând astfel o poartă spre promovarea identităţilor culturale pentru creşterea vizibilităţii culturale şi turistice a unor zone din ţară mai puţin cunoscute, oferind comunităţilor şi nu numai şansa expunerii turistice a patrimoniului cultural ca resursă pentru dezvoltarea socio-economică locală.

Portalul eCultural Highway constituie un instrument care permite accesul tuturor pesoanelor, de specialitate sau nu, în vederea consultării, actualizării şi populării bazei de date.

Prin utilizarea standardelor web de ultima generaţie, portalul eCulturalHighway facilitează procedurile de introducere şi gestionare a datelor, dar şi accesul şi navigarea în cadrul său a utilizatorilor.

Îmbinând o multitudine de informaţii, o parte dintre ele eterogene, a rezultat un instrument de valoare pentru evidenţierea valorilor culturale româneşti cu potenţial turistic.

BIBLIOGRAFIE

  1. BANCIU, D. şi colectiv: eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România. Contract 48/2012, Etapa I – Elaborarea studiului de identificare şi structurare a informaţiilor culturale şi turistice, decembrie 2012.
  2. BANCIU, D. şi colectiv: eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România. Contract 48/2012, Etapa II – Proiectarea şi realizarea modelului funcţional pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional, noiembrie 2012.
  3. BANCIU, D. şi colectiv: eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România. Contract 48/2012, Etapa III – Implementarea şi punerea în exploatare a sistemului integrat de tip Portal, martie 2012.
  4. https://developers.google.com/maps/documentation/
  5. http://www.scritube.com/geografie/turism/TURISMUL- CULTURAL75558.php

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.