Art. 06 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

MODELUL NUCLEULUI BAZEI DE DATE A SISTEMULUI DIGIMULTICULT

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro

Dora Coardoş
coardos@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă structura nucleului bazei de date pe care s-a dezvoltat „Sistemul integrat pentru promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural (DigiMultiCult)”. Sunt descrise structurile şi colecţiile de date ale acestui sistem. De asemenea, este prezentat modelul nucleului bazei de date.

Cuvinte cheie: bază de date, conţinut digital, CMS, multiculturalitate.

Noţiuni şi concepte utilizate în proiectarea bazei de date

În mod tradiţional, procesul de modelare a unei baze de date constă din următorii paşi [4]:

 1. definirea modelului de proces al sistemului. În cazul nostru, acest model este o reuniune a mai multor submodele, ce corespund cerinţelor definite ale sistemului;
 2. construirea vocabularului bazei de date prin reuniunea fără dublete a articolelor aflate în depozitele de date ataşate submodelelor de proces;
 3. determinarea entităţilor şi a conţinutului acestora prin analiza vocabularului bazei de date în raport cu subprocesele corespunzătoare;
 4. proiectarea modelului de date corespunzător colecţiei de entităţi principale definite;
 5. generarea modelului fizic al bazei de date din modelul logic prin proceduri automate oferite de un instrument dedicat şi optimizarea acestuia.

Acest proces tradiţional nu se poate aplica în totalitate în cazul nostru deoarece la realizarea sistemului DigiMultiCult s-a utilizat CMS-ul Drupal ce introduce o abordare proprie în proiectarea modelului logic al bazei de date a sistemului.

Această abordare particulară se datorează modului în care Drupal tratează cele mai multe tipuri de conţinut şi anume ca variaţiuni ale aceluiaşi concept: node. Fundamental, un node este un set de informaţii corelate. În Drupal, node-urile păstrează informaţii structurate pertinente pentru o postare pe blog (cum ar fi, titlu, conţinut, dată etc.) sau un articol de tip news (titlu, conţinut, dată de activare, dată de expirare etc.), în timp ce taxonomia (marcare de conţinut) şi listele de conţinut creează arhitectura informaţională.

Vizualizează articolul complet

Pentru o mai bună înţelegere a structurii bazei de date a sistemului DigiMultiCult, în acest articol se va modela un nucleu al acestei baze de date prin utilizarea unor părţi (submodele) ale modelului logic tradiţional fără a fi mapate pe modelul logic Drupal.

MySQL este soluţia propusă pentru server-ele de bază de date ce susţin componentele sistemului.

Concluzii

Pentru realizarea bazei de date a sistemului DigiMultiCult s-a adoptat un model relaţional-ierarhic de gestiune a datelor care să asigure:

 • Flexibilitate: modificări în definiţiile entităţilor şi relaţiilor dintre acestea nu vor necesita modificări esenţiale ale structurii bazei de date;
 • Scalabilitate: nu vor exista probleme de performanţă la mărirea volumului de date procesat;

Abstractizare: modelul trebuie să asigure gestiunea datelor pentru orice aplicaţie Web orientată spre publicarea informaţiei.

BIBLIOGRAFIE

 1. HERNANDEZ, M. J.: Database Design for Mere Mortals™: A Hands-On Guide to Relational Database Design, Second Edition, ISBN: 0-201-75284-0, March, 2003, 672 p.
 2. Mocian, I.: Baze de date – pentru uzul studenţilor, Universitatea Petru Maior, 2008.
 3. MITROI, A.; M. DUMITRESCU: Sisteme informatice de asistare a deciziilor – suport de curs în format ID, Universitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2010.
 4. Silberschatz, Korth, Sudarshan: Database System Concepts, Fourth Edition, Edited by Foxit PDF Editor, 2004.
 5. Baresi, L.; Garzotto, F.; Paolini, P.: Extending UML for Modelling Web Applications. Annual Hawaii Int.Conf. on System Sciences, Miami, USA. January, 2001, pp. 1285-1294.
 6. Ceri, S.; Fraternali, P.; Bongio, A.: Web Modeling Language (WebML): A Modeling Language for Designing Web Sites, the Ninth Int. World Wide Web Conf., Amsterdam, Netherlands, 15-19 May 2000, www.webml.org/webml/upload/ent5/1/www9.pdf.
 7. DE TROYER, O.; LEUNE, C.: WSDM: A User-Centered Design Method for Web Sites. Computer Networks and ISDN Systems. Proc. of the 7th Int. World Wide Web Conference, Elsevier, 1998, pp. 85 – 94.
 8. Distante, D.; Pedone, P.; Rossi, G.; Canfora, G.: Model-Driven Development of Web Applications with UWA, MVC and JavaServer Faces. ICWE 2007, pp. 457-472.
 9. Yourdon, E.: Modern Structured Analysis, Prentice-Hall, 1998.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.