Art. 05 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

RECONSTRUCŢIA ACCIDENTELOR CU PIETONI
– DETERMINAREA MĂRIMILOR CINEMATICE NECESARE INVESTIGĂRII EVENIMENTULUI RUTIER
FOLOSIND PROGRAMUL PC CRASH

Cosmin-Nicolae Andrei
cosmin.mabriond@gmail.com
Mabriond Auto SRL

Liliana Andrei
liliana.andrei@ratb.ro
Regia Autonomă de Transport Bucureşti – R.A.T.B.

Rezumat: Articolul de faţă prezintă o metodă facilă de a determina principalele mărimi cinematice necesare investigării şi reconstrucţiei accidentelor rutiere în care au fost implicate autovehicule şi pietoni.

Cuvinte cheie: eveniment rutier, investigare, reconstrucţie, simulare, viteza de impact, distanţa de proiectare, distanţa de frânare.

Introducere

Majoritatea evenimentelor rutiere au ca element comun impactul dintre un autovehicul şi un pieton aflat în traversarea suprafeţei carosabile. În studiul şi analiza evenimentelor rutiere din care rezultă accidentarea sau vătămarea corporală a unui pieton, o importanţă deosebită o are stabilirea mărimilor cinematice din timpul evenimentului (viteza autovehiculului la începutul secvenţei de frânare şi în momentul impactului, distanţa parcursă de autovehicul în timpul de reacţie al conducătorului auto, deceleraţia autovehiculului, etc.) precum şi mărimile cinematice necesare evitării evenimentului (viteza de deplasare a autovehiculului la care evenimentul se putea evita, distanţa de oprire, etc.).

Dinamica unui eveniment de tipul coliziune autovehicul – pieton depinde de numeroşi factori. Această dinamică presupune următoarele trei faze distincte:

 • faza de contact: această fază corespunde primului contact dintre autovehicul şi pieton. În această fază forţa de impact imprimă pietonului atât o mişcare de translaţie cât şi o mişcare de rotaţie.
 • faza de zbor prin aer: în faza de contact pietonului îi este indusă viteza autovehiculului. Deoarece fie înaintea fazei de contact, fie ulterior acesteia autoturismul este frânat, pietonului se desprinde de autoturism şi intră în faza de zbor prin aer.
 • faza de alunecare: aceasta fază corespunde perioadei de la primul contact al pietonului cu suprafaţa carosabilă şi până când acesta ajunge în poziţia finală.

Distanţa parcursă de pieton din momentul primului contact şi până în poziţia sa finală, măsurată pe direcţia de deplasare a autovehiculului este distanţa de aruncare longitudinală sau distanţa de proiectare.

Determinarea mărimilor cinematice ale autovehiculului şi ale pietonului necesare la reconstrucţia evenimentului pe baza distanţei de aruncare longitudinale şi pe baza urmelor imprimate de autovehicul pe suprafaţa carosabilă este posibilă doar atunci când pe direcţia de proiectare nu s-au interpus alte obstacole care ar absorbi din energia cinetică a victimei sau ar schimba direcţia de proiectare.

De menţionat este faptul că aceste condiţii sunt îndeplinite în majoritatea cazurilor din care a rezultat vătămarea corporală a unui pieton, deoarece coliziunea se produce pe o secvenţă de frânare a autovehiculului.

După impactul cu partea frontală a autovehiculului şi preluarea pe capota motorului, corpul victimei se desprinde de aceasta şi, după deplasarea aeriană, cade pe carosabil aproximativ cu aceeaşi viteză ca în momentul desprinderii.

Fiecare din cele trei faze ale evenimentului descrise mai sus, luate separat, nu pot da soluţii pentru determinarea vitezei autoturismului în momentul producerii coliziunii cu pietonul însă ansamblul acestora permite determinarea unor căi de soluţionare.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

PC Crash este un program de simulare a accidentelor şi analiză a traiectoriilor, program deosebit de puternic, ce permite o analiză rapidă a coliziunilor dintre vehicule, dar şi a altor tipuri de evenimente rutiere,  program ce acoperă o multitudune de situaţii de coliziuni. Acest program are avantajul de a beneficia de ultimele dezvoltări hardware şi software ce permit efectuarea de calcule complexe pentru o analiză rapidă a coliziunilor dintre vehicule, dar şi a altor tipuri de incidente din trafic.

Programul PC-Crash conţine diverse modele de calcul, inclusiv modele energetice ale impactului, modele cinetice pentru simularea în mod realist a traiectoriilor şi modele cinematice pentru studii timp-distanţa. Bazându-se pe o multitudine de experimente, analize şi studii tehnice pentru validare, programul PC Crash a fost acceptat ca program de analiză şi reconstrucţie a evenimentelor rutiere la nivel european.

Acest program conţine mai multe modele de calcul diferite, inclusiv un model de tamponare bazat pe impuls şi energie cinetică, un model bazat pe rigiditate, un model cinetic pentru simulări realiste ale traiectoriilor şi un model cinematic simplu pentru studii legate de timp şi spaţiu.

Pentru o versatilitate ridicată, rezultatele obţinute cu ajutorul PC-Crash pot fi vizualizate la scară, în plan şi în proiecţie verticală, în perspectivă 3D, dar pot fi vizualizate şi sub forma tabelară şi grafică.

Prin rularea subrutinelor programului se obţin parametrii cinematici necesari în soluţionarea obiectivelor impuse în expertizele tehnice judiciare şi extrajudiciare. Erorile obţinute prin comparaţie cu experimentele reale efectuate în cadrul laboratoarelor DSD – Linz şi Universitatea Graz sunt mai mici de 4%.

Folosind programul de analiză şi reconstrucţie a evenimentelor rutiere PC Crash, utilizatorul poate altera rezultatele simulării efectuate datorită numărului mare de parametri ce sunt luaţi în considerare. Rezultatele simulării depind în mare măsură de parametri introduşi.

În cazul considerat aprecierea necorespunzătoare a coeficientului de aderenţă sau a vitezei de deplasare a pietonului duce în mod implicit la obţinerea unor rezultate eronate. Pentru a asigura corectitudinea rezultatelor trebuie ca parametri de intrare să fie evaluaţi şi acceptaţi cu atenţie deosebită pentru a se evita alterarea simulării efectuate.

Scopul reconstrucţiei evenimentului rutier cu submeniul <Dynamics> / <Kinematic Calculations> / <Pedestrian> al programului PC Crash este efectuarea mult mai rapidă a răspunsurilor la obiectivele stabilite ale raportului de expertiză tehnică şi anume:

 • determinarea vitezei cu care s-a apropiat autovehiculul de pieton;
 • determinarea vitezei autovehiculului în momentul impactului cu pietonul;
 • determinarea poziţiei autoturismului în momentul apariţiei stării de pericol, concretizată prin pătrunderea pietonului pe carosabil, respectiv a poziţiei autoturismului în momentul reacţiei conducătorului auto;
 • stabilirea condiţiilor în care a reacţionat conducătorul auto şi a poziţiei pietonului în acel moment relativ la poziţia autoturismului pe suprafaţa carosabilă;
 • stabilirea locului impactului în raport cu configuraţia locului producerii evenimentului;
 • determinarea traiectoriei de deplasare a pietonului în premomentele producerii evenimentului;
 • determinarea vitezei de deplasare a autoturismului pentru ca acesta, păstrând aceeaşi poziţie şi acelaşi mod de reacţie al conducătorului auto, să se fi putut opri înainte de a ajunge în poziţia în care s-a produs evenimentul (evitare spaţială);
 • determinarea vitezei de deplasare a autoturismului pentru ca acesta, păstrând aceeaşi poziţie şi acelaşi mod de reacţie al conducătorului auto, să fi ajuns în poziţia în care s-a produs evenimentul cu o asemenea întârziere faţa de situaţia reală astfel încât pietonul să se fi putut îndepărta de zona impactului / să fi ieşit din calea de intersectare cu autoturismul (evitare in timp).

BIBLIOGRAFIE

 1. Burg, H.; Moser, A.: Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion. AZT/MTZ Fachbuch 2007.
 2. Wach, W.: Simulation of Vehicle Accidents using PC Crash. Institute of Forensic Research Publishers, Krakow, 2011.
 3. Datentechnik, St.: PC-Crash – Operating and Technical Manuals. Linz, Austria.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.