Art. 03 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

SISTEMUL PROTOTIP MERCUR
PENTRU DETERMINAREA AGILITĂŢII UNEI ÎNTREPRINDERI VIRTUALE

Ana-Maria Borozan
marika@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Daniel Savu
dsavu@ici.ro

Ion Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei pieţei, dezvoltării tehnologiilor TIC şi a fenomenului de e-business care a luat amploare, a apărut noţiunea de întreprindere virtuală. Lucrarea prezintă un sistem de măsurare a agilităţii unei întreprinderi virtuale, abordând date teoretice privind întreprinderea virtuală şi modul de determinare a agilităţii acesteia, precum şi descrierea funcţionalităţilor şi componentelor sistemului. Managerii întreprinderii virtuale au astfel la dispoziţie un instrument performant de determinare a agilităţii întreprinderii pe care îl pot utiliza în luarea de decizii cu privire la activităţile ulterioare ale acesteia.

Cuvinte cheie: întreprindere virtuală, agilitate, întreprindere agilă, fabricaţie agilă, metrică, evaluare, modelare.

Introducere

Complexitatea interacţiunilor [1] dintre variabilele care influenţează procesele de fabricaţie şi comerciale a crescut dramatic în ultimii ani. În acest context, la nivelul economiei mondiale se poate observa o evoluţie evidentă spre globalizarea pieţelor, reducerea duratei ciclului de producţie, orientarea tot mai clară spre client. Companiile trebuie să facă faţă unui mediu dinamic, în care schimbările au loc din ce în ce mai rapid. Oportunităţile de piaţă apar brusc şi dispar la fel de rapid.

Întreprinderea virtuală poate fi descrisă ca o alianţă temporară oportunistă [2] a mai multor companii separate, deja existente, care se reunesc ad-hoc punând în comun abilităţi, competenţe şi resurse pentru a răspunde mai bine oportunităţilor de afaceri şi a căror cooperare se bazează pe folosirea reţelelor de calculatoare. Elementul central al virtualităţii [3] poate fi definit ca fiind abilitatea întreprinderii de a oferi un produs complet clienţilor, întreprinderea având foarte puţine competenţe proprii, majoritatea fiind obţinute prin colaborare. Întreprinderea virtuală este construită pe baza sistemelor TIC [4], sisteme ce asigură fără limite geografice şi temporale: transferuri rapide de date, costuri reduse şi coordonare în cadrul întreprinderii. Flexibilitatea întreprinderilor virtuale se referă la posibilitatea de redefinire a scopurilor şi de reconfigurare rapidă şi competitivă a resurselor pentru a răspunde prompt la oportunităţile pieţei. Eficienţa este determinată de legăturile flexibile între partenerii reţelei şi de posibilitatea ruperii rapide a acestor legături.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Creşterea globalizării firmelor concurente şi internaţionalizarea pieţelor, puternic condiţionate de factorii mediului social, reprezintă principala tendinţă care se observă în prezent în evoluţia economiilor dezvoltate.

Una dintre modalităţile care pot fi utilizate în efortul de reorganizare a întreprinderii, în vederea satisfacerii criteriilor de eficienţă dorite, o reprezintă întreprinderea virtuală. Întreprinderea virtuală este o entitate aflată în legătură cu o mulţime finită de companii. Întreprinderea virtuală în forma sa cea mai complexă posedă o structură organizaţională fără frontiere, fără spaţiu temporal sau fizic: ea există într-un mod virtual răspunzând prin conexiuni electronice.

Agilitatea este abilitatea unei organizaţii de a se poziţiona într-un mediu competitiv, care suferă modificări continue şi neaşteptate, de a răspunde imediat şi de a face schimbări rapide, cu privire la valoarea produselor şi serviciilor, luând în considerare instrucţiunile primite de la clienţi. Schema de măsurare a agilităţii este: directă, bazată pe cunoaştere şi holistică.

Pe baza rezultatelor obţinute prin intermediul sistemului prototip Mercur referitoare la agilitatea întreprinderii virtuale, managerii întreprinderii virtuale pot lua decizii cu privire la activităţile ulterioare ale acesteia. Sistemul prototip Mercur poate fi îmbunătăţit şi îmbogăţit datorită caracteristicilor sale de scalabilitate şi adaptabilitate prin adăugarea în viitor, cu efort redus din partea dezvoltatorilor, de noi module / funcţionalităţi de modelare, evaluare, raportare şi statistici pentru a evidenţia mai mult avantajele întreprinderii virtuale.

BIBLIOGRAFIE

 1. SCARLAT, E.: Agenţi şi modelarea bazată pe agenţi în economie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=467&idb.
 2. ROJA, A. I.: Emergenţa organizaţiilor virtuale, rezultat al progresului tehnic şi tehnologic. Buletinul AGIR nr. 3/2012, http://www.agir.ro/buletine/1569.pdf.
 3. BĂJENARU, L.; TOMESCU, M.; SAVU, D.: Abordări fundamentale privind agilitatea întreprinderii virtuale, Revista Română de Informatică şi Automatică, 23, nr. 4, ISSN: 1220-1758, 2013.
 4. INCEU, V.: Concepte privind sistemele informaţionale şi sistemele informatice ale organizaţiilor economice, 2010, http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/sisteme-informatice-economice-calculatoare-172549.html.
 5. O’SULLIVAN, D.: Manufacturing systems redesign: creating the integrated manufacturing environment, Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-072786-5, 1994.
 6. http://www.wisegeek.com/what-is-agile-manufacturing.htm.
 7. LIN, C.-T.; CHIU, H.; CHU, P.-Y.: Agility Index in the Supply Chain. International Journal of Production Economics 100 (2), 2006, pp. 285–299.
 8. Goldman, L.; Nagel, R. L.; Preiss, K.: Agile Competitors and Virtual Organizations – Strategies for Enriching the Customer, Van Nostrand Reinhold, 1995.
 9. http://fr.web-social.wikia.com/wiki/Design_de_m%C3%A9triques_d%27entreprise: Design de métriques d’entreprise.
 10. Arsovski, Z.; Arsovski, S.: The Quality Metrics of Information Systems, International Journal for Quality research UDK- 007:004 Scientific Review Paper (1.02), 2008, ijqr.net/journal/v2-n2/2.pdf.
 11. Dove, R.: Metrics and measures for agility (Production Magazine, Essays on Change Proficiency: The Dollars and Sense of Agility): Paradigm Shift, 1995.
 12. TSOURVELOUDIS, N. C.; VALAVANIS, K. P.: On The Measurement of Enterprise Agility. Journal of Intelligent and Robotic Systems 33 (3), 2002, pp. 329–342.
 13. Dove, R.: Agile supply-chain management: Paradigm Shift, 1996.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.