Art. 02 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

SISTEMUL INTEGRAT DIGIMULTICULT
– PUNCT UNIC DE ACCES LA INFORMAŢIA DIGITALĂ MULTICULTURALĂ

Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro

Ion Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Dora Coardoş
coardos@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul de faţă se referă la rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului de cercetare „Sistem integrat pentru promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural (DigiMultiCult)” din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului pentru Societatea Informaţională. Lucrarea prezintă, succint, facilităţile oferite de sistem, arhitectura şi componentele sistemului, serviciile oferite, funcţionalităţile sistemului specifice domeniului multicultural. În final sunt descrise nivelurile de prezentare, în cadrul sistemului, a informaţiilor multiculturale specifice zonelor istorice ale României.

Cuvinte cheie: multiculturalism, proiectarea aplicaţiilor Web, conţinut digital, CMS, Punct de Contact Unic.

Introducere

Lumea modernă, în proces alert de restructurare a modelelor culturale în cadrul aşa-numitei globalizări, este preocupată de salvarea şi promovarea valorilor care constituie patrimoniul comun. Diversitatea culturală şi lingvistică reprezintă moştenirea comună a omenirii şi ar trebui să fie preţuită şi conservată spre beneficiul tuturor.

Având în vedere aspectele globalizării este foarte importantă protejarea şi asigurarea unui acces cât mai larg al publicului, specializat sau nu, la valorile tezaurului multicultural al românilor.

Moştenirea etnofolclorică cuprinzând arhitectura populară, tradiţiile şi obiceiurile populare, artizanatul, portul popular şi folclorul, constituie un element definitoriu pentru spaţiul românesc. Dezvoltarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, caracterizat de elementele menţionate, contribuie în mod esenţial la integrarea reuşită într-o Europă multiculturală şi multinaţională [1].

Identificarea valorilor de patrimoniu reprezintă o acţiune prealabilă hotărâtoare pentru păstrarea şi conservarea memoriei unei comunităţi, asigurându-i-se totodată o importantă resursă de dezvoltare durabilă. De asemenea, o cunoaştere mai bună a istoriei şi tradiţiilor minorităţilor etnice locale contribuie la o mai bună convieţuire interetnică.

Minorităţile naţionale, prin contribuţia lor la viaţa culturală, ştiinţifică şi economică a ţării, prin spiritul de convieţuire şi acceptare reciprocă pe care-l generează, reprezintă un atu şi o bogăţie pentru România.

Un mod eficient de a aduce informaţia despre folclorul românesc la cunoştinţa cetăţeanului, mai ales a tinerilor, este valorificarea ei prin intermediul Internetului.

În acest context, s-a decis realizarea unui sistem integrat ce prezintă cele mai importante şi semnificative elemente ale tezaurului multicultural din zonele locuite de români ca parte integrantă a culturii europene.

Pentru realizarea sistemului DigiMultiCult s-au utilizat metode şi tehnici multimedia pentru evidenţierea şi promovarea produselor culturale cu relevanţă la nivel european, pentru punerea în valoare a potenţialului cultural rural, a culturii populare şi a tradiţiilor din zone rurale, prin studierea în particular a unor zone reprezentative, ca modele de multiculturalitate, în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural din aceste zone studiate.

Vizualizează articolul complet

Promovarea potenţialului cultural rural va contribui la dezvoltarea turismului rural, fenomen care ocupă un loc specific în problematica amenajării spaţiului rural românesc, ca factor complementar important în cadrul strategiei de dezvoltare regională.

Concluzii

Sistemul DigiMultiCult şi-a propus să acopere două arii tematice importante şi anume: Biblioteca multiculturală ca poartă de acces spre o societate culturală diversificată şi patrimoniul etnofolcloric ca parte componentă a moştenirii noastre culturale şi de protejare a diversităţii acesteia.

Sistemul DigiMultiCult oferă acces la aplicaţii şi servicii cu scop cultural-educativ, destinate diseminării infor­ma­ţiilor culturale digitale din domeniul rural.

Sistemul integrat DigiMultiCult dispune de o bază de date ce conţine informaţii referitoare la produsele culturale din zone rurale reprezentative.

 Portalul realizat constituie un instrument multimedia care permite accesul direct al cetăţenilor şi specialiştilor la bazele de date în vederea consultării, actualizării şi diversificării acestora.

Sistemul DigiMultiCult reprezintă un punct de informare unic – Punct de Contact Unic (PCU). PCU deţine o metabază de date cu informaţii despre obiectele digitale existente în diferite instituţii culturale, informaţii regăsite (acolo unde este cazul) pe Website-ul fiecărei autorităţi competente. PCU pentru informaţia digitală, stabileşte modalitatea de interacţiune online dintre instituţiile culturale din România şi utilizatori.

PCU vizează facilitarea accesului la informaţia digitală multiculturală existentă în instituţiile culturale (muzee şi biblioteci). Prin publicarea informaţiilor şi a legăturilor utile, accesul utilizatorilor va fi mai uşor şi mai transparent.

BIBLIOGRAFIE

 1. Banciu, D.:Informatizarea Bibliotecilor – Concepte şi Practici. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
 2. Banciu, D.; Coardoş, D.: Promovarea multiculturalităţii în era digitală în spiritul dezvoltării durabile. Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 22, Nr. 2, 2012,
  29-48.
 3. Banciu, D. şi colectiv: Sistem integrat pentru promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural. Contract 99/2011, Etapa III – Proiectarea modelului funcţional pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional, decembrie 2012.
 4. BARBU UIRAŞCU, V.: Studiu de cultură tradiţională românească, http://www.scribd.com/doc/43796791/Studiu-de-Cultura-Traditional-A.
 5. MORARIU, N.: Proiectarea Sistemelor Informatice,
 6. http://www.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice.
 7. Proiectarea sistemelor software complexe,
 8. aut.upt.ro/staff/diercan/data/…/curs-13.pdf.
 9. GORTON, I.: Essential Software Architecture, Editura Springer, 2006, aut.upt.ro/staff/diercan/data/…/curs-13.pdf.
 10. Institutul de Memorie Culturală
 11. http://www.cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.