Art. 07 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012

INTERNET ŞI DOMENIILE .RO – 20 DE ANI DE LA
STABILIREA PRIMEI CONEXIUNI ON-LINE
DE ACCES LA INTERNET ÎN ROMÂNIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti a aniversat marţi, 13 noiembrie 2012, 20 de ani de la instalarea primei conexiuni on-line de acces la internet în România între ICI Bucureşti şi Universitatea din Viena. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – MCSI, mesaje de deschidere fiind adresate de domnul Bebe -Viorel IONICĂ – Secretar de Stat şi domnul  Silviu SZENTESI – Vicepreşedinte ANCS. La manifestare a fost de asemenea prezent domnul Teodor NEGRUŢ – Secretar de Stat MCSI.

Directorul General ICI Bucureşti, doamna Prof. Doina BANCIU şi domnul Eugenie STĂICUŢ, Şef departament Administrare domenii .ro au vorbit despre începuturile internetului şi ale domeniilor .ro în România. Realizarea legăturii permanente la internet între ICI Bucureşti şi Universitatea din Viena în decembrie 1992 şi înregistrarea domeniului .ro la IANA la 26 februarie 1993 au devenit date de referinţă pentru comunitatea ştiinţifică şi academică din România prin oferirea posibilităţilor de acces facil şi rapid la informaţii tehnico-ştiinţifice. În vederea conectării unui număr cât mai mare de instituţii la internet, încă din perioada de început, colectivul de reţele din ICI Bucureşti a venit cu soluţii ieftine de conectare, soluţii ce au fost puse în practică în anii ce au urmat. Cu această ocazie, sub coordonarea Prof. Doina BANCIU, colectivul ICI Bucureşti a realizat volumul Internet şi domeniile .ro, editat de AGIR şi lansat în cadrul manifestării.

Momentul aniversar a fost marcat de prezenţa şi mesajul domnului Nigel HICKSON, Vicepreşedinte ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  pentru Europa, precum şi de cea a Campionului Digital pentru România, domnul Paul-Andre BARAN.

Vizualizează articolul complet

Despre eveniment şi despre legătura dintre România şi Universitatea din Viena a vorbit şi domnul Peter RASTL – Director Vienna University Computer Center – ACONET în 1992.

Internet şi domeniile .ro a reprezentat un eveniment important pentru mediul ICT din România. S-a remarcat prezenţa reprezentanţilor asociaţiilor civice şi profesionale (Gheorghe Şerban – Director Executiv al ANISP, Eduard Tric – Preşedinte al ISOC România, Bogdan Manolea – Director Executiv al ApTI) şi ai mediului de afaceri (Siveco România, Oracle România, HP România, Omnilogic, etc). De asemenea, evenimentul s-a bucurat de participarea unui numeros public, membri marcanţi ai comunităţii academice şi de cercetare, precum Prof. Nicolae ŢĂPUŞ –  Prorector al Universităţii Politehnica Bucureşti, foşti rectori ai instituţiilor de învăţământ superior: Prof. Ioan DUMITRACHE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, Prof. Ioan PÂNZARU – Universitatea din Bucureşti, delegaţi ai bibliotecilor universitare şi ai unor universităţi din ţară. Reprezentanţii Universităţii din Piteşti – prima universitate din ţară conectată la ICI, au transmis un mesaj din partea conducerii universităţii. De asemenea, din partea Primăriei Municipiului Piteşti s-a transmis un mesaj şi s-a conferit o diplomă de excelenţă colectivului ICI Bucureşti.

Manifestarea a demonstrat că dezvoltarea internetului reprezintă un interes major în România şi se află deopotrivă în atenţia decidenţilor din administraţia centrală precum şi a întregii societăţi.

Dr. Carmen Elena Cîrnu
ICI Bucureşti

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.