Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012

SISTEMUL IMM-MARKET

Electra Mitan
electra.mitan@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Ana-Maria Borozan
marika@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Rezumat: Articolul prezintă sistemul destinat activităţilor de marketing numit IMM-Market, un instrument utilizabil de către orice organizaţie în scopul dezvoltării viitoare a afacerilor într-o manieră modernă. Complexul a fost dezvoltat ca un portal web modular integrat având patru module de informare, colaborare, administrare, marketing. Funcţionarea acestuia este asigurată de o bază de date care conţine entităţi principale susţinând funcţiile de bază, entităţi auxiliare necesare funcţiilor conexe respectiv entităţi suport susţinând funcţiile sistemului.

Cuvinte cheie: Management, Marketing, Baze de date, Internet

Introducere: Activitatea de marketing cuprinde analiza tuturor oportunităţilor care apar pe piaţa concurenţială, studiul alegerii pieţelor-ţintă, elaborarea strategiilor de marketing, a programelor de marketing, organizarea, implementarea şi controlul efortului de marketing.

Studiul de marketing are ca obiectiv de analiză pieţele de produse şi servicii de orice natură. Acesta constă din studiul sistematic al comportamentului, atitudinilor şi opiniilor persoanelor fizice. El urmăreşte înţelegerea şi rezolvarea unei probleme din domeniul marketing-ului, alegerea motivată a unei tehnici de colectare şi de analiză a datelor, coerent în raport cu obiectivul urmărit, adaugă valoare concretizată prin informaţii rezultate din analiză, ceea ce este util pentru a reduce riscul în cazul luării unei decizii ulterioare.

Etapele procesului de cercetare de marketing sunt: recunoaşterea problemei, cercetarea exploratorie, definirea problemei, oferta şi adjudecarea, crearea proiectului cercetării, alegerea metodei de cercetare, alegerea metodei de eşantionare, colectarea datelor, analiza datelor, elaborarea raportului de cercetare de marketing, urmărirea.

Studiul de marketing are ca obiectiv de analiză pieţele de produse şi servicii de orice natură. El constă din studiul sistematic al comportamentului, atitudinilor şi opiniilor persoanelor fizice. Studiul de marketing are un obiectiv axat pe înţelegerea şi rezolvarea unei probleme din domeniul marketing-ului, alegerea motivată a unei tehnici de colectare şi de analiză a datelor, coerent în raport cu obiectivul urmărit, adaugă valoare concretizată prin informaţii rezultate din analiză, ceea ce este util pentru a reduce riscul în cazul luării unei decizii ulterioare.

În milemiul al III-lea, Internet-ul reprezintă, la nivel global, cel mai eficient mediu de atragere a clienţilor, prin metodele diferite pe care le pune la dispoziţie pentru comunicarea cu potenţialii clienţi, fie acestea on-line sau off-line. Dezvoltarea Internet-ului a permis crearea unei largi palete de aplicaţii electronice, cu funcţionare on-line / off-line, care să vină în întâmpinarea necesităţii organizaţiilor de a fi mai vizibile în piaţă şi de a desfăşura activităţi economice, în particular activităţi de marketing care vizează identificarea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, alegerea segmentului de piaţă pentru un produs promovat, anticiparea orientărilor comportamentului de cumpărare, satisfacerea clienţilor.

Activitatea de marketing a unei organizaţii trebuie să se ghideze în acţiuni de aşa manieră încât:

 • să satisfacă nevoile tuturor colaboratorilor; astfel se poate personaliza portalul cu informaţie corespunzătoare, în funcţie de motivele pe care aceştia le au atunci când vizitează site-ul;
 • să acţioneze pentru aducerea de clienţi noi, prin promovarea în portal a produselor / serviciilor / lucrărilor utile;
 • produsele / serviciile / lucrările trebuie să constituie resurse utile, astfel promovarea să stimuleze activitatea în portal;
 • calitatea informaţiei este foarte importantă dar corectitudinea este esenţială mai ales în privinţa afilierilor;
 • informaţia trebuie să fie permanent de ultimă oră; însă informaţia mai veche trebuie păstrată pentru că se constituie într-un istoric valoros; conţinutul trebuie să fie actualizat
  şi relevant.

Sistemul IMM-Market a fost gândit să poată aduce la îndeplinire astfel de deziderate deoarece trebuie să satisfacă toate caracteristicile unui portal modern: atractivitate, dinamică, accesibilitate.

Sistemul IMM-Market este destinat activităţilor de marketing, fiind utilizabil de către orice organizaţie (întreprindere mică şi mijlocie) în scopul dezvoltării viitoare a afacerilor într-o manieră modernă. Sistemul a fost dezvoltat ca un portal web modular integrat având module de informare, colaborare, administrare, marketing. Funcţionarea acestuia este asigurată de o bază de date care conţine entităţi principale susţinând funcţiile de bază, entităţi auxiliare necesare funcţiilor conexe respectiv entităţi suport susţinând funcţiile sistemului.

Sistemul IMM-Market a fost dezvoltat cu Macromedia Dreamweaver în PHP şi cu JavaScript-uri în mediul Wampserver, care emulează serverele Apache şi MySQL. Programele s-au scris pe o staţie de lucru după care a fost transferat pe server. Baza de date a fost gestionată cu PHPMyAdmin, tot o componentă a mediului Wampserver. Pentru transfer pe server s-au folosit funcţiile de export, respectiv import ale aplicaţiei PHPMyAdmin. Pentru procesare imagini s-a folosit Adobe PhotoShop CS2.

Sistemul IMM-Market a fost realizat în cadrul Programului Nucleu 2009 – 2012 – Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN, Obiectivul 07 – Tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea afacerilor.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Internet-ul a permis dezvoltarea de noi categorii de aplicaţii electronice dintre care unele sunt în continuă ascensiune. Dezvoltarea unui complex de instrumente care să susţină activitatea de marketing a organizaţiilor de tip IMM a fost oportună, prin prisma faptului că este disponibil pe Internet, foloseşte echipamente care asigură performanţa informatică pentru un seviciu disponibil tuturor. Cel mai important câştig al prezentului act de cercetare în domeniu, este rezultatul constituit dintr-un un portal şi un sistem deschis ce poate fi dezvoltat în continuare, prin adăugarea de noi funcţii. Prin dezvoltarea în această tehnologie, întreţinerea este foarte uşoară şi trebuie remarcată uşurinţa în utilizare.

Complexul IMM-Market poate fi accesat de mai multe tipuri de utilizatori. Utilizatorul public este cel care are acces fără user şi parolă şi poate accesa conţinutul din zona publică a portalului. Informaţia publicată în portal este accesibilă utilizatorilor autorizaţi, fie ei utilizatori cu funcţie de conducere sau de execuţie.

Portalul are următoarele trăsături: informaţia înregistrată în baza de date este ierarhizată şi descrisă astfel încât utilizatorul să aibă acces la informaţie în conformitate cu drepturile de acces autorizat pe care le deţine. Informaţia poate fi completată şi actualizată indiferent de localizarea geografică. Conţinutul este adăugat / modificat / şters cu uşurinţă de către fiecare utlizator autorizat să realizeze fiecare operaţie, de la distanţă. Cerinţele tehnice şi funcţionale acoperă: administrare resurse, monitorizare / control acces utilizatori (public, autorizat cu drepturi de conducere / execuţie, administrator), mentenanţă / management portal. Resursele sunt de informare: de tip document ce sunt produse pentru a fi incluse în portal, de tip link, evenimente, forum de discuţii,
e-mail. Portalul are două glosare de termeni specifici de marketing, respectiv TIC, accesibili în ordine alfabetică. Drepturile de acces sunt acordate de către administrator. Accesul autorizat este contorizat pe nivele de acces, în conformitate cu cerinţele de securitate. Sunt prezentate statistici şi rapoarte referitor la vizite.

Resursele portalului pot fi adăugate / modificate / şterse numai de către persoanele autorizate, administratorul sistemului respectiv factorii de decizie din IMM-uri. Informaţiile incluse în portal sunt conform cu standardele privind utilizabilitatea şi accesibilitatea la conţinutul web. Sunt satisfăcute cerinţele standard de fiablitate, mentenabilitate, integritate, securiate.

Sistemul inMarket poate fi accesat numai de persoanele abilitate, cu drepturi de acces autorizat – factori de decizie. Principalul instrument oferit utilizatorilor, dincolo de statistici, cu ajutorul căruia se preiau informaţiile de la purtătorul lor, este chestionarul. Chestionarele sunt de două tipuri: predefinite şi specifice. Chestionarele predefinite sunt cele proiectate cu scopul susţinerii activităţii de marketing a organizaţiei înregistrate, prin asigurarea informaţiei necesare pentru funcţiile de marketing: investigarea pieţei şi a nevoilor de consum, studiul capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei, satisfacerea nevoilor de consum / utilizare, maximizarea profitului. Chestionarele specifice sunt cele pe care fiecare organizaţie le realizează pentru a obţine informaţie de la participanţii la anchetă, în vederea rezolvării unei probleme de marketing specifice organizaţiei. Realizarea chestionarelor este importantă, deoarece pe baza lor se recoltează date necesare care răspund scopului cercetării şi obiectivelor stabilite, întrucât nicio cercetare de piaţă nu poate fi mai bună decât chestionarul său. Pentru realizare este nevoie de atenţie sporită la realizarea structurii şi conţinutului său.

Complexul IMM-Market este o resursă modulară integrată accesibilă la distanţă, oricând, de către orice posesor al unui calculator, a unei legături la Internet şi a unui browser web funcţionale, fapt ce îi conferă caracterul de serviciu pervaziv.

Bibliografie

 1. ANGHEL, L.; FLORESCU, C.; ZAHARIA, R.: Marketing – probleme, cazuri, teste. Marketer, Ed. Expert, Bucureşti, 1993.
 2. ARONSON, J. E.: Decision Support Systems and Intelligent System. Prentice Hall, NJ, USA, 2001.
 3. BALAURE, V.: Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
 4. DATCULESCU, P.: Cercetarea de marketing. Ed. Brandbuilders Grup, Bucureşti, 2006.
 5. DEMETRESCU, M. C.: Metode de procurare a informaţiilor şi de elaborare a deciziilor în marketing. În: Metode cantitative pentru analiza sistemelor şi strategiilor de marketing. Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1977.
 6. KOTLER, P.H.; G. ARMSTRONG: Principiile marketingului. Teora, Bucureşti, 2008.
 7. MANOLE, V.; STOIAN, M.; DOROBANȚU, H.: Ed. ASE, Bucureşti, 2002.
 8. MITAN, E.: Sisteme inteligente de marketing. În: Revista Română de Informatică şi Automatică. Editura ICI, Bucureşti, ISSN: 1220-1758, ISSN: 1841–4303 (versiune online), Vol. 21, numărul 1/2011, pp. 27-36.
 9. MITAN, E.; BOROZAN, A. M.: Bază de date pentru un sistem de marketing inteligent. În: Revista Română de Informatică şi Automatică. Editura ICI, Bucureşti, ISSN: 1220-1758, ISSN: 1841–4303 (versiune online), Vol. 22, numărul 2/2012, pp. 63-73.
 10. MOCKLER, R. J.: Developing Knowledge-Based Systems Using An Expert System Shell. Macmillan Publishing Co. NY, USA, 1992.
 11. NICKERSON, R.: Business and Information Systems. Prentice Hall, USA, 2001.
 12. ORZAN, G.: Sisteme informatice de marketing. Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
 13. PICARD, C.: Theorie des questionnaires. Paris, Gauthier Villars, 1997.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.