Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012

GENERATOR DE CURSURI ELECTRONICE PENTRU
PREGĂTIREA CONTINUĂ A MANAGERILOR
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Cornel Resteanu
resteanu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Electra Mitan
electra.mitan@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă produsul informatc IMM-MAN-E+L care este un generator de cursuri electronice pentru pregătirea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii. După descrierea succintă a arhitecturii acestui produs, se precizează modul de administrare a conţinutului digital şi maniera de învăţare şi verificare a cunoştinţelor asimilate de către utilizatorii sistemului de învăţare electronică. În încheiere se fac câteva consideraţii asupra avantajelor acestui sistem.

Cuvinte cheie: Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Management, Pedagogie, Învăţare Continuă, Învăţare Electronică, Anvelopa Cursului Electronic, Conţinut Digital.

Introducere: Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este o direcţie importantă în restructurarea economiei româneşti, de unde şi interesul tot mai mare pentru acest tip de întreprinderi. Ele produc bunuri marfare, adică produse, servicii şi lucrări, care sunt vândute spre întrebuinţare directă pe piaţa internă / externă sau care sunt integrate în producţia întreprinderilor de mari dimensiuni (IMD). Deşi te-ai aştepta ca IMM-urile să fie mai uşor de condus decât IMD-urile, totuşi adevărul este că, de multe ori, situaţia se prezintă exact invers. Este recunoscut faptul că, IMM-urile prezintă un tip de management diferit de cel al IMD-urilor. Mai toţi conducătorii de IMM-uri, dacă au studii superioare de specialitate, cunosc teoretic cum trebuie condus un IMD prin ceea ce au învăţat în facultate. Totuşi, de cele mai multe ori nu şi-au format, prin practică, automatismele necesare conducerii unui IMM în condiţii de optimalitate.

În acelasi timp, există specialişti care cunosc foarte bine managementul IMM-urilor. Am aminti aici profesorii de specialitate din învăţământul superior economic şi tehnic, o bună parte a experţilor camerelor de comerţ, mai toţi specialiştii Ministerului IMM-urilor, ai Institutului Naţional pentru IMM-uri şi, nu în ultimul rând, managerii de IMM-uri de succes pe piaţa internă şi externă. Toţi aceşti specialişti, enumeraţi mai sus, deţin cunoştinţele economice, tehnice şi chiar matematice asupra managementului IMM-urilor, de la fundamentele conducerii, cadrul şi noţiunile de bază cu care se operează în domeniu, la problemele legate de toate funcţiunile managementului IMM-urilor. Problema este ca aceste cunoştinţe de management să ajungă la toţi managerii de IMM-uri interesaţi să înveţe cât mai uşor şi mai rapid aceste lucruri. Rezolvarea acestei probleme este posibilă în zilele noastre prin intermediul unui sistem de învăţare electronică la distanţă (Resteanu and Andreica, 2008).

Mai întâi să reamintim că, din punct de vedere istoric, medierea transferului de cunoştinţe între profesori şi elevi / studenţi / alte categorii de cursanţi se făcea nemijlocit, de la om la om. Odată cu apariţia calculatorului electronic au apărut prima dată sălile de curs dotate cu calculatoare, în care profesorul mai păstrează contactul vizual cu elevul / studentul / cursantul, apoi învăţământul la distanţă în care profesorul păstrează sau nu contactul vizual cu elevul / studentul / cursantul. În prezent cursurile bine făcute, cu tezaur de calitate şi după cele mai avansate precepte pedagogice, care încurajează cursantul să înveţe singur, sunt considerate cele mai avansate din punct de vedere al utilităţii lor (Khan, 1997; Hall, 1997; Rumble, 2001; Anderson, 2003).

Concluzii

Serviciul „Învăţaţi managementul IMM-urilor” va fi disponibil pe Internet, administrat de ICI, INIMM şi ASE cu ajutorul celor mai moderne tehnici ITC. Servere foarte puternice vor asigura performanţa informatică pentru serviciul care va fi disponibil tuturor.

Produsului program IMM-MAN-E+L aparţine clasei  software as a service, cea mai nouă clasă dintre clasele care operează actualmente pe Internet. Cel mai mare câstig al cercetării în domeniul cursurilor electronice este rezultatul tehnologic prezentat şi anume o anvelopă generală care poate fi încărcată cu conţinut digital diferit astfel putându-se genera diverse cursuri din aceeaşi clasă de echivalenţă, în cazul de faţă domeniul fiind managementul IMM-urilor. Timpul de generare a cursului depinde exclusiv de capacitatea de structurare a materialelor domeniului respectiv în conformitate cu cerinţele anvelopei. Cursurile electronice dezvoltate în această tehnologie sunt uşor de întreţinut şi simplu de utilizat, ele având toate caracteristicile ce pot fi cerute unui serviciu electronic modern de învăţare.

Vizualizează articolul complet

Noutatea şi originalitatea produsului program IMM-MAN-E+L se judecă după cercetările din zona de graniţă a domeniilor pe care acesta le-a abordat. Complexitatea sa este raportată la complexitatea domeniilor abordate împreună cât şi la utilizarea unor tehnici informatice de ultimă oră. Produsul program IMM-MAN-E+L s-a bazat pe cercetări pluridisciplinare: economie, ştiinţa calculatoarelor, pedagogie, psihologie etc., menite să ofere împreună servicii educaţionale în sprijinul facilitării transferurilor de cunoştinţe manageriale.

Utilizarea produsului IMM-MAN-E+L va conduce la: reducerea ciclului de proiectare / producţie / implementare la produsele de e-Learning, reducerea cheltuielilor la achiziţiile de produse informatice de către IMM-uri, formarea obişnuinţei personalului IMM-urilor în utilizarea de produse program moderne, creşterea competenţei personalului IMM-urilor prin achiziţia de cunoştinţe avansate de management.

Cel mai important efect social va fi efectul de enlarge, prin crearea condiţiilor ca toţi angajaţii cu funcţii de conducere ai IMM-urilor să poată deveni posesorii unor cunoştinţe manageriale de ultimă oră. Dacă se va reuşi ca o variantă a produsului IMM-MAN-E+L destinată utilizării în cadrul învăţământului superior să fie utilizată şi de către studenţi, se va crea o întreagă generaţie care să acţioneze la nivelul cel mai avansat în domeniu.

Bibliografie

 1. Anderson, T.: Modes of Interaction in Distance Education: Recent Developments and Research Questions. In M. Moore & W. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education, 129-144. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2003
 2. Decker, S.; M. Erdmann; D. Fensel; R. Studer: Ontobroker: Ontology Based Access to Distributed and Semi-Structured Information, In: Meersman, R. et al. (Eds.), Database Semantics: Semantic Issues in Multimedia Systems, pp. 351-369,1999. Kluwer Academic Publisher.
 3. Dobson, R. F.: Knowledge sources in tutorial system. Proceedings of TAFEE Educational Convention, San Antonio, 2003, pp. 65-78.
 4. Gibson, C. (2003). Learners and Learning: The Need for Theory. In M. Moore & W. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 147-160). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 5. Hall, B.: Web-Based Training, Wiley Computer Publishing, 1997.
 6. Halstead, R. W.; M. H. Rogers: Modularisation of educational processes. Oxford Educational Bible, Oxford Press, 2004.
 7. Hills, H.: Individual Preferences în E-Learning, 2003, Gower Publishing Ltd.
 8. Khan, B. H. (Ed.): Web-Based Instruction, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey, 1997.
 9. Mariancu, M.: Lucrul cu sistemele tutoriale, EC multimodul, în Revista Românã de Psihologie Informatizatã, no. 23, 2003, pp. 11-34.
 10. Mihalca, R.; A.Uţă; Şt. Kovacs: Computer Based Intelligent Learning Environments (CBILE) specific to the high level safety trening. International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech, 2005.
 11. Resteanu, C.; C. Andreica; M. Andreica: Multiple Attribute Decision Making, a Subject for Lifelong Learning. In: WSEAS Transactions on Advanced in Engineering Education, WSEAS Press: Athens, New York, Miami, Rio De Janeiro, Mexico City, Sofia, Taipei, Madrid, ISSN 1790-1979, Issue 9, Vol. 3, 2006, pp. 801–808.
 12. Resteanu, C.; Şomodi, M.; M. Andreica: On Exams of a Multi-Attribute Decision Making e-Course. În: Numerical Methods and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Ed. Springer, ISSN 0302-9743, 2007, 173-180.
 13. Resteanu, C.; M. Andreica: On Higher Education e-Courses’s Design. Conference Excellence Research – A way to INNOVATION, Eds. N. Vasiliu and L. Sabolcs, Vol. I, July 27-29, Braşov, România. ISSN: 1844-7090, 2008, pp. 27-1– 27-6.
 14. Reuhklin, W.: About Loss in Communication Between Trainers and Student. American Journal for Higher Education, no 123 (January), 2005, pp. 12-22.
 15. Rice, W. H. IV: E-Learning Course Development, Packt Publishing House, 2006.
 16. Rumble, G.: Reinventing Distance Education, 1971-2001. International Journal of Lifelong Education, 20, 2001, pp. 31-43.
 17. Wanders, G.; M. E. Fooa: Education as a Common Business. Proceedings of the XXX Arpa Convention, New Jersey, 1999.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.