Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 2 – 2012

BAZĂ DE DATE PENTRU UN SISTEM DE MARKETING INTELIGENT

Electra MITAN
electra.mitan@ici.ro

Ana-Maria BOROZAN
marika@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă structura bazei de date pe care s-a dezvoltat complexul de marketing numit IMM-MARKET, un instrument util oricărei organizaţii care doreşte orientarea afacerilor sale pe o direcţie modernă. Complexul a fost dezvoltat sub forma unui portal web modular integrat, care conţine patru intrări: Informare, Colaborare, Admin(istrare), precum şi sistemul inMarket.

Cuvinte cheie: Management, Marketing, Mix-marketing, Baze de date.

Introducere: Comunicarea, cel mai important atu al fiinţei uname, îmbracă variate forme: prin semnalele corpului, mimica feţei, gesturi, vorba rostită, chiar şi tăcerea. Ea înseamnă înţelegere, transfer şi schimb de informaţii de orice natură între diverşi indivizi. Comunicarea este omniprezentă: în politică, ştiinţă, cultură, comportament social, morală şi transmite cunoştinţe, voinţă, opinie, sentimente, dar şi putere. Sistemele tehnice domină în era informaţională; ele înlesnesc comunicarea în mod direct. În lupta directă pentru poziţia dominantă sunt industria calculatoarelor, telecomunicaţiile şi media, toate fiind dotate cu reţele digitale: Internet, reţele de telefonie şi reţele multimedia; părţi din infrastructura globală de informaţii. Informaţia tipărită este tot mai frecvent înlocuită cu cea digitală, începând cu domeniul profesional-ştiinţific. Cataloagele cu piese de schimb, listele de preţuri, cataloagele de distribuţie, manualele tehnice şi de utilizare, repertoarele, dicţionarele, în general toate informaţiile pot fi mai uşor consultate în format digital comparativ cu modul clasic, prin răsfoire.

În cadrul procesului economic, comunicaţiile au căpătat o nouă dimensiune şi au indus modificări în societate, în ansamblul ei, dar şi pentru fiecare individ în parte, în calitatea sa de ofertant şi / sau solicitant de servicii economice, fapt care a condus la trecerea de la societatea de masă la cea de indivizi.

Influenţa şi rolul stimulator al tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi-au spus cuvântul în multe dintre sectoarele economice în care acestea au pătruns. Astfel, activitatea băncilor, a întreprinderilor, a economiei agrare, pornind de la activităţi izolate şi până la procesele de creare de valoare stau sub semnul ei [1]. Competitivitatea este marcată de condiţiile cadru din domeniul politic, de capacitatea de transformare a potenţialelor de cercetare, sistemul de educaţie, dezvoltarea economică, infrastructura de comunicaţii şi asigurarea conectării la reţelele globale de informaţii. În noul context social, marketing-ul este într-o transformare radicală faţă de cel promovat în era industrială. Principiile care au stat la baza creării societăţii informaţionale au fost: promovarea concurenţei dinamice, promovarea investiţiilor private, definirea unui cadru flexibil, reglementat, posibilitatea accesului liber simultan la reţele şi la servicii, promovarea şanselor economice egale, promovarea conţinutului variat, necesitatea stabilirii unei cooperări globale.

O întreprindere, prin prezenţa pe Internet capătă o vizibilitate mai mare, şi va putea comunica interactiv cu toate tipurile de colaboratori (clienţi, furnizori,colaboratori, distribuitori), va căuta şi găsi resurse umane, va transmite informaţii de publicitate. În acelaşi timp, consumatorii pot găsi informaţii şi servicii [2]. Niciun alt mediu nu prezintă rate de creştere atât de mari ca Internet-ul. Să gândim global şi să acţionăm local nu mai este de actualitate; astăzi a devenit caracteristic Internetului, conceptul de potenţă locală cu prezenţă globală. A face marketing pe Internet presupune cheltuieli mai mici decât în cazul celui clasic pe care nu vine să îl înlocuiască ci să îl completeze.

Pe Internet, marketing-ul este numit on-line şi se diferenţiază de cel tradiţional pentru că nu ţine seama de spaţiu şi timp, este mult mai interactiv şi orientat spre dialog, puternic relaţional cu faptele, proiectarea oricărei strategii de marketing fiind centrată permanent şi în mod direct asupra clienţilor individualizaţi, la nivelul pieţei globale [3].

Pentru implementarea unei strategii de marketing on-line, trebuie ţinut cont de caracteristicile fundamentale care îl diferenţiază de cel tradiţional. În marketing-ul on-line rolul cheie este deţinut de client, nu de către întreprinderea producătoare. Într-un timp relativ scurt clientul poate accesa site-ul unei întreprinderi pentru a se informa în legătură cu produsele pe care aceasta le oferă, şi. la fel de repede, acelaşi client poate vizita site-ul uneia sau al mai multor întreprinderi concurente. O strategie de marketing on-line bine pusă la punct este absolut necesară, în vederea determinării acelui client să petreacă cât mai mult timp pe site-ul întreprinderii şi să fie convins de produsele oferite de aceasta, iar atunci când va accesa site-urile concurente (fapt inevitabil, din curiozitate sau pură dorinţă de informare), să fie determinat să se reîntoarcă la produsele oferite de întreprinderea iniţială şi, mai mult decât atât, să ia decizia de cumpărare.

Vizualizează articolul complet

În acelaşi timp, datorită amplorii pe care a căpătat-o Internetul, activităţile comerciale din mediul on-line sunt supuse unui fenomen de globalizare, astfel încât clientul ar putea găsi un produs concurent mai bun la distanţă foarte mare şi l-ar putea achiziţiona fără a întâmpina dificultăţi. Aceasta este o confirmare a faptului că mediul on-line este un loc cu o concurenţă acerbă.

În procesul de comunicare externă, întreprinderea se adresează direct clientului, şi nu unei categorii de public. Este motivul pentru care mesajul ei trebuie să fie personalizat în funcţie de client pentru că, în mediul on-line, informaţia despre un client şi istoricul relaţiei sale cu întreprinderea este păstrat şi poate fi uşor accesat. Pe baza acestor informaţii, întreprinderea poate personaliza, în funcţie de client [4], oferta de promovare a unui produs sau cel puţin poate lăsa impresia că lucrurile aşa se întâmplă, pentru a-l face pe acesta să se simtă mai important.

Din punct de vedere aplicativ, produsele software moderne dezvoltate pe Internet, incluse în clasa de servicii business to business cunosc, în prezent, un vast proces de diversificare [5]. Site-urile dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii nu sunt foarte numeroase şi, de obicei, abordează numai o prezentare generală a organizaţiei. Astfel, prin navigarea pe Internet se pot vizita numeroase web site-uri care informează despre profilul întreprinderilor, produsele pe care le oferă la vânzare şi partenerii actuali ai acestora. Uneori, aceste web site-uri au secţiuni de comerţ electronic mai mult sau mai puţin performante.

Concluzii

Importanţa marketing-ului este foarte bine cunoscută în domeniul afacerilor deoarece acesta face conexiunea între IMM şi mediul extern. Cu ajutorul său se pot obţine informaţii referitoare la clienţi şi concurenţă, la transformările mediului de afaceri (evoluţia pieţei, produsele de pe piaţă, preţuri, distribuţie, promovare). În ţara noastră, marketing-ul nu a primit atenţia pe care o merită dar, odată cu intrarea companiilor multinaţionale pe piaţă, a apărut o infuzie de know-how în domeniu şi astfel marketing-ul IMM-urilor a început să crească în volum / calitate.

Dezvoltarea IMM-urilor este o necesitate pentru restructurarea economiei naţionale.  Una din  căile de dezvoltare este îmbunătăţirea activităţilor de marketing prin utilizarea de software modern ce constituie premisa fundamentală a evoluţiei favorabile a afacerilor. Prin aducerea la un loc a cunoştinţelor de marketing şi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a fost posibilă realizarea primilor paşi în dezvoltarea unui instrument care să contribuie la eficientizarea activităţii compartimentului de marketing al IMM-urilor, fapt ce conduce, în mod direct, la o mai bună prestaţie pe piaţă a acestui tip de întreprinderi.

Partea de proiectare a lucrării se referă la specificarea cerinţelor de realizare a complexului IMM-Market format din două componente software care lucrează în tandem.

Un portal care reuneşte mai multe organizaţii de tip IMM care utilizează componenta software numită inMarket, sub denumirea de complex IMM-Market, se constituie ca o modalitate modernă de abordare a desfăşurării unor activităţi de marketing specifice la nivelul unei comunităţi virtuale formate din acest tip de organizaţii. Prin elaborarea unui instrument care funcţionează pe Internet, se urmăreşte structurarea acestor activităţi, în vederea informării asupra strategiilor de marketing şi creşterii notorietăţii organizaţiei, prezentării produselor noi şi testării comportării acestora pe piaţă.

Bibliografie

 1. Nicolescu, O.; I. Verboncu: Management. Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 2. Kotler, P.H.; G. Armstrong: Principiile marketingului. Editura Teora, Bucureşti, 2008.
 3. Manole, V.; M. Stoian, H. Dorobanţu:Editura ASE, Bucureşti, 2002.
 4. Mitan, E.: Sisteme inteligente de marketing. În Revista Română de Informatică şi Automatică. Editura ICI, Bucureşti, ISSN: 1220-1758, ISSN: 1841–4303 (versiune online), Vol. 21, numărul 1/2011, pag. 27-36.
 5. Datculescu, P.: Cercetarea de marketing. Editura Brandbuilders Grup, Bucureşti, 2006.
 6. Balaure, V.: Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
 7. Aronson, J.E.: Decision Support Systems and Intelligent System. Prentice Hall, NJ,
  USA, 2001.
 8. Onicescu, O.; V. Ştefănescu: Elemente de statistică informaţională cu aplicaţii. Editura Tehnică, Bucureşti, 1979.
 9. Orzan, G.: Sisteme informatice de marketing. Editura Uranus, Bucureşti, 2002.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.