Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

ROLUL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN REDUCEREA DECALAJULUI DIGITAL

Andreea STOICIU
andreea.stoiciu@imdd.ro
Coordonator al Subgrupului ONU C7- e-Guvernare pentru Dezvoltare Durabilă

Motto: “Puterea Internetului constă în universalitatea sa.
Accesul tuturor, indiferent de abilităţi
este un aspect esenţial.”
(Tim Berners-Lee, inventatorul Internetului)

Rezumat: Cooperarea între factorii de decizie din domeniul e-guvernării este vitală pentru reducerea decalajului digital. Guvernele trebuie să joace rolul de lider în crearea şi implementarea de servicii electronice accesibile având conţinut uşor de înţeles şi relevant. Studiile subliniază faptul că principalii factori în reducerea decalajului digital sunt colaborarea internaţională şi furnizarea de mijloace de punere în aplicare a strategiilor asumate.

Cuvinte cheie: e-Guvernare, WSIS, decalaj digital, e-servicii, TIC, dezvoltare durabilă, cooperare, ONU, e-Participare, acces.

Introducere: Una dintre cele mai importante tendinţele în e-guvernare dezbătute la ultima ediţie a Summitului Mondial privind Forumul Societăţii Informaţionale (WSIS) este dezvoltarea e-serviciilor în directă legătură cu implicarea activă a cetăţenilor şi a sectorului privat în furnizarea de servicii publice. Prin urmare, există necesitatea de a creşte nivelul de participare a tuturor părţilor interesate în luarea deciziilor şi în procesul de punere în aplicare a e-guvernării. Aceasta, împreună cu cooperarea internaţională, naţională şi individuală ar putea ajuta la rezolvarea problemei de realizare a unei societăţi all-inclusive de informaţii. Pe de altă parte, eterogenitatea modelelor de e-guvernare şi diferenţa mare între societăţile bazate pe cunoaştere şi cele rudimentare sunt cele mai mari impedimente ce trebuie a fi depăşite. În acest context, avem nevoie să discernem ce rol și influență joacă e-guvernarea în reducerea decalajului digital.

Concluzii: Corelând datele prezentate în Tabelul 1.1. cu soluţiile prezentate anterior pentru diminuarea decalajului digital, se pot concluziona următoarele: serviciile de e-guvernare, ca promotor al utilizării Internetului sunt esenţiale pentru creşterea numărului

Vizualizează articolul complet

utilizatorilor şi a competenţelor digitale ale acestora în zonele defavorizate şi în regiunile mai puţin dezvoltate; creşterea de peste 528% a utilizatorilor Internetului la nivel mondial, cu o rată de creştere accelerată în zonele mai puțin dezvoltate este corelată cu dezvoltarea strategiilor de e-guvernare regionale şi locale, precum şi cu asumarea şi implementarea de măsuri concrete pentru utilizarea TIC într-o manieră non-discriminatorie. Obiectivul, la nivel mondial, asumat prin diferite tratate şi strategii la nivelul guvernelor şi organizaţiilor internaţionale este de a creşte rata de penetrare a Internetului de la aproximativ 33% la începutul anului 2012 la peste 50% până în 2015.

În acest context, pentru a dezvolta toate aspectele economico-sociale într-un mod durabil, guvernele şi ceilalţi factori implicaţi ar trebui să se concentreze pe asigurarea egalităţii de şanse pentru generaţiile tinere şi viitoare. TIC este o componentă vitală a viitorului, şi reducerea decalajului digital ar trebui să devină o prioritate în toată lumea. Furnizarea de e-servicii adecvate şi promovarea alfabetizării digitale ar trebui să devină o chestiune de securitate şi o prioritate de top pentru guverne, în scopul de a asigura ţărilor sau regiunilor lor un loc în societatea bazată pe cunoaştere în viitor.

Note:
1. WSIS a avut loc în două etape: Geneva – decembrie 2003 şi Tunis noiembrie 2005.
2. Termenul de “bandă largăeste folosit pentru a descrie rata de conexiune de date la Internet mare, care oferă viteze mult mai rapide decât conexiunile dial-up.

Bibliografie
www.egovpt.org
www.egovdev.ro
http://en.wikipedia.org
www.epractice.eu
www.europa.eu
www.imdd.ro
www.internetworldstats.com
www.itu.int
www.un.org
www.unpan.org
www.w3.org
www.wsis.org

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.