Art. 01 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

PROCESE DE EMULARE PENTRU TESTAREA APLICAŢIILOR MOBILE

Ion Ivan
ionivan@ase.ro
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Cătălin Boja
catalin.boja@ie.ase.ro
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Alin Zamfiroiu
zamfiroiu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Lucrarea prezintă necesitatea testării aplicaţiilor mobile prin intermediul emulatoarelor. Sunt identificate categoriile de aplicaţii mobile şi caracteristicile acestora. Este prezentat conceptul de emulare. Sunt menţionate principalele medii de dezvoltare ale aplicaţiilor mobile şi emulatoarele puse la dispoziţie de acestea. Se descriu scenarii diferite pentru lucrul cu emulatoare şi principalele opţiuni ce trebuiesc setate.

Cuvinte cheie: aplicaţie mobilă, dezvoltare, testare, emulator, simulator.

Introducere: Diversitatea aplicaţiilor mobile şi a platformelor hardware şi software pe care rulează impune condiţii majore privind dezvoltarea acestora deoarece acest proces trebuie realizat în concordanţă cu platforma pe care rulează. Dinamica industriei mobile este susţinută de ritmul accelerat de lansare şi adoptare a unor categorii de dispozitive şi sisteme de operare noi. Doar la nivel de sistem de operare, din 2006 până la momentul acestui studiu, piaţa s-a modificat major trecând de la monopolul platformelor Symbian [1] şi Windows Mobile la o piaţă în care peste şapte platforme majore concurează pentru o cotă cât mai mare, figura 1. La nivel hardware, dinamica este mult mai surprinzătoare, dispozitivele mobile atingând performanţele staţiilor de lucru din urma cu două generaţii.  Această diversitate este caracterizată de probleme majore de portabilitate la nivel software şi hardware. In acest context, o aplicaţie dezvoltată pentru un sistem de operare va putea fi rulată pe dispozitivele mobile cu sistemul de operare respectiv. În cazul în care se doreşte rularea aplicaţiei pe un dispozitiv mobil cu un alt sistem de operare sau chiar cu alte caracteristici hardware trebuie implementată soluţia particulară pentru acel sistem de operare sau platformă, soluţie ce poate suferi modificări totale sau parţiale, faţă de cea  iniţială.

Concluzii: Dezvoltarea de aplicaţii mobile prezintă o serie de particularităţi care o diferenţiază de dezvoltarea aplicaţiilor clasice din punct de vedere al testării şi al verificării modului de rulare pe dispozitivul mobil. Din acest motiv, mediile de dezvoltare pentru aplicaţiile mobile pun la dispoziţia programatorilor şi emulatoare pentru testarea aplicaţiilor dezvoltate. Prin intermediul acestora se poate simula comportamentul dispozitivului mobil pentru care se doreşte dezvoltarea de aplicaţii.

A fost prezentat conceptul de emulare, medii de dezvoltare al aplicaţiilor mobile cu emulatoarele pe care le pun la dispoziţie şi modul de utilizare al acestora. Prin intermediul acestor emulatoarelor aplicaţia este testată mai rapid.

Procesele de testare al aplicaţiilor mobile prin intermediul proceselor de emulare nu înlocuieşte procesele de testare în mediul real ci doar vine în ajutorul acestora, scurtând durata de testare în mediul real. Prin scăderea duratei de testare în mediul real sunt scăzute şi costurile privind testarea.

Vizualizează articolul complet

Prin intermediul proceselor de emulare timpul etapei de testare este diminuat cu până la 31%, rezultat evidenţiat şi de testele prezentate în acest studiu.

BIBLIOGRAFIE

 1. POPA, M.; DOINEA, M.: Java and Symbian M-Application Distribution Frameworks. Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems, vol. 1, 1, 2009, pp. 50-59.
 2. Wikipedia, Mobile operating system. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system
 3. IVAN, I.; NOCŞA, Gh.; CAPISIZU, S.; POPA, M.: Managementul Calităţii Aplicaţiilor Informatice. Editura ASE, Bucureşti, 2006, 502 p.
 4. EREMIA, C. V.; TERTIŞCO, M.: Testarea experimentală a unor algoritmi de compresie a datelor. Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 20, nr. 1, 2010.
 5. IVAN, I.; CIUREA, C.; VÎNTURIŞ, S.: Autotestarea aplicaţiilor de scrolling. Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 21, nr. 1, 2011.
 6. KAIKKONEN, A.; KALLIO, ; KEKALAINEN, A.; KANKAINEN, A.; CANKAR, M.: Usability testing of mobile applications: a comparison between laboratory and field testing. Journal of usability studies, vol. 1, nr. 1, 2005.
 7. IVO, S.: Writing mobile code: Essential Software Engineering for Building Mobile Applications. Editura Addison-Wesley, Upper Saddle River, 2005, 771 p.
 8. INDIRESAN, A.; MEHRA, ; SHIN, K.: The end: An emulated network device for evaluating adapter design – https://www.perform.csl.illinois.edu/UltraSAN/pmccs3-pdfs/indiresan-pmccs3.pdf
 9. IVAN, I.; MILODIN, D.; ZAMFIROIU, A.: Studierea tipurilor de aplicaţii mobile şi a calităţii acestora. Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 21, nr. 2, 2011.
 10. BOJA, C.: Location Based Encryption with Distributed Shared Keys in Mobile Services. Proceedings of the 4th International Conference on Security for Information Technology and Communications SECITC’11, 17-18 November 2011, Bucharest, Romania, 2011.
 11. MARTIN, E.; VINYALS, O.; FRIEDLAND, G.; BAJCSY, R.: Precise Indoor Localization Using Smart Phones, ACM Multimedia 2010, pp. 787-790.
 12. POCATILU, P.: Testarea funcţională a m-aplicaţiei Dicţionar. Revista Informatică Economică nr. 4(28), 2003.
 13. Ciurea,: The development of a mobile application in a collaborative banking system. Economy Informatics, vol.14, nr. 3, 2010.
 14. Lică,: Mobile and social: Ten best practices for designing mobile applications. Economy Informatics, vol. 14, nr. 3, 2010.
 15. Wikipedia, Emulator. http://en.wikipedia.org/wiki/Emulator
 16. CONSTANTIN, O.: Emulatoarele şi utilizarea lor în companii, 2010. http://novit.ro/2010/07/27/emulatoarele-si-utilizarea-lor-in-companii/
 17. WIGLEY, A.; MOTH, D.; FOOT, P.: Microsoft Mobile Development Handbook. Microsoft Press, 2007, ISBN 978-0-7356-2358-3.
 18. *** http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/
 19. *** http://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwrap/hpmuseum/archv015.cgi?read=71816

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.