Arhitecturi funcționale pentru proiectarea și integrarea serviciilor bazate pe semantică

Alexandra Gălătescu
agal@ici.ro

Radu Iliescu

Victor Popa 
vpopa@ici.ro

Aurelia Cosmescu
reli@ici.ro

Taisia Greceanu 
gresta@ici.ro

Cristian Neicu
ncristi @ici.ro

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Lucrarea prezintă cerințele funcționale și arhitecturale pentru realizarea (în cadrul proiectului CEEX ‘SEM-A2B’) a unui sistem care are ca obiectiv cooperarea între furnizori de servicii (FS) și integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. În lucrare, sunt tratate separat cerințele și arhitectura funcțională pentru proiectarea serviciilor și proceselor, față de cele pentru integrarea și execuția acestora. Propunerile arhitecturilor funcționale pentru cele două platforme au în vedere integrarea tehnologiilor specifice Web-ului semantic. Sunt descrise succint instrumentele de bază ale platformelor de proiectare și execuție ale serviciilor și proceselor, precum și modul de utilizare a acestor instrumente.

Cuvinte cheie: proiectarea, integrarea și execuția serviciilor, servicii Web, arhitecturi bazate pe servicii Web.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Alexandra Gălătescu, Radu Iliescu, Victor Popa, Aurelia Cosmescu, Taisia Greceanu, Cristian Neicu, Arhitecturi funcționale pentru proiectarea și integrarea serviciilor bazate pe semantică, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 87-96, 2006.