Aplicaţii pe internet îmbogăţite – RIA

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Daniel Savu
dsavu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA), tehnologii suport pentru dezvoltarea de aplicaţii de tip RIA şi metode dedicate proiectării de aplicaţii de tip RIA. RIA poate fi definită ca fiind „o intersectare între aplicaţiile Web şi aplicaţiile tradiţionale de tip desktop, o parte din prelucrări fiind transferate pe un client Web, iar alte prelucrări sunt efectuate pe serverul de aplicaţie”. Tehnologiile RIA oferă, în plus faţă de aplicaţiile tradiţionale Web caracterizate prin implementare, capacitate de administrare şi disponibilitate, o serie de facilităţi noi precum sunt utilizabilitatea, capacitatea de răspuns şi reutilizarea aplicaţiilor client / server. Aplicaţiile de tip RIA oferă flexibilitatea în utilizare a unei aplicaţii inteligente de tip desktop şi adăugă capabilităţile largi ale aplicaţiilor Web tradiţionale la un nou tip de experienţă Web care este angajantă, interactivă, de tip „lightweight” şi flexibilă prin tehnologiile suport utilizate.

Cuvinte cheie: Aplicaţie pe Internet îmbogăţită, sandbox, look and feel, lightweight, flexibilitate, utilizabilitate, Web 2.0.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihaela Tomescu, Daniel Savu, Aplicaţii pe internet îmbogăţite – RIA, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(4), pp. 85-94, 2010.