duminică , 28 februarie 2021
roen

Aplicaţii ale reţelelor neurale la predicția unor fenomene naturale

geog. Costel Barbălată
mat. Laurențiu Leuştean
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Rețelele neurale prezintă o abordare alternativă promițătoare la predicția seriilor de timp. În acest articol, se aplică retelele neurale la predicția unor serii de timp, reprezentând măsurătorile debitelor lichide medii lunare, efectuate la cinci posturi hidrometrice representative.

Cuvinte cheie: rețele ncurale, feed-forward, predicție, serii de timp. învățare supervizată constructivă.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Costel Barbălată, Laurențiu Leuştean, Aplicaţii ale reţelelor neurale la predicția unor fenomene naturale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 37-44, 1998.