Aplicaţie experimentală de tip platformă IoT software

Ştefan Alexandru PREDA, Mihnea Horia VREJOIU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România
stefan.preda5@gmail.com
mihnea@ici.ro

Rezumat: Sintagma „Internetul obiectelor/lucrurilor” (Internet of Things – IoT) a devenit (aproape) una comună astăzi. Numărul şi diversitatea obiectelor fizice (dispozitive) conectate la Internet şi având încorporată tehnologia necesară pentru a sesiza şi comunica starea lor internă şi pentru a interacţiona cu aceasta şi cu mediul extern au crescut vertiginos. În ultimii ani, necesităţile de colectare şi stocare a volumelor uriaşe de date furnizate de acestea în infrastructuri dedicate, centralizate/localizate sau distribuite (de tip cloud), precum şi de valorificare a datelor respective prin tehnici de analiză avansată (analytics) utilizând servicii specializate, au condus la dezvoltarea a numeroase soluţii de interconectare a acestor obiecte inteligente în sisteme cu scale, obiective şi caracteristici diverse. Lucrarea de faţă prezintă o încercare de dezvoltare şi implementare practică experimentală a unei astfel de platforme IoT software proprii, iniţial cu un set relativ redus de funcţionalităţi specifice, ca bază pentru potenţiale dezvoltări, implementări şi extinderi viitoare. Sunt descrise arhitectura, componentele, funcţionalităţile şi legăturile funcţionale implicate, precum şi câteva specificaţii de implementare şi utilizare pentru cele mai importante dintre acestea.

Cuvinte cheie: Platformă IoT, Cloud, Obiecte/dispozitive inteligente, Senzori, Microcontroler, Protocol de comunicaţie, API de tip REST.

Vizualizează articolul complet

ACEST ARTICOL POATE FI CITAT CA:
Ştefan Alexandru PREDA, Mihnea Horia VREJOIU, Aplicaţie Experimentală de Tip Platformă Iot  Software, Revista Română de Informatică şi Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 28(1), pp. 5-24, 2018.