Anteproiect de lege privind actele şi documentele prelucrate electronic, protecţia datelor informatice şi autentificarea lor

mat. Rodica Brânda, mat. Rodica Hrin,
jurist Mircea Voicana, mat, jurist loan Costescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Art. 1. O dată cu dezvoltarea noilor realități ivite în raporturile sociale prin recurgerea la informatică pentru redactarea, păstrarea, prelucrarea, regăsirea şi difuzarea datelor şi actelor, mijloacele de obligare asumate de părți, mijloacele de probaţiune a acestor obligații şi a plăţilor, aşa cum sunt stabilite prin legislația în vigoare, se completează cu mijloacele specifice tehnologiei informaţiei sub denumirea de acte sau documente prelucrate electronic.

Se recunoaşte ca act sau document prelucrat electronic orice reprezentare sub formă electronică – birotică a unor fapte, lucruri sau situaţii relevante din punct de vedere juridic, susceptibile de a fi redate într-o formă inteligibilă – precum și toate documentele ce se referă la informatică.

Art. 2. Actele sau documentele informatice trebuie să se prezinte într-o formă care să permită citirea şi prelucrarea lor automată de către subiecţii interesați. Pentru a face posibilă comunicarea între sistemele informatice, actele sau documentele prelucrate electronic trebuie să corespundă cerințelor de ordin structural de ordonare şi de sistematizare stabilite de normele aprobate prin ordinul comun al Comisiei Nationale de Informatică şi Ministerul Justiţiei sau convenite între părți.

Art. 3. Actele sau documentele prelucrate electronic pot fi constituite din texte, reproduceri fotografice sau cinematografice, înregistrări fonografice şi, în general, orice alcătuire sau reproducere prin mijloace mecanice sau electronice a unor fapte sau lucruri, ori expresii ale unor situaţii, respectându-se, în ceea ce priveşte forma electronică, cerinţele precizate în Art. 2.

Actele sau documentele prelucrate electronic, materializate în conformitate cu prevederile alineatului 1, constituie dovada deplină a faptelor sau a lucrurilor reprezentate, dacă cel împotriva căruia sunt invocate nu le contestă conformitatea cu acele fapte sau lucruri.
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Brânda, Rodica Hrin, Mircea Voicana, Ioan Costescu, Anteproiect de lege privind actele şi documentele prelucrate electronic, protecţia datelor informatice şi autentificarea lor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 52-53, 1997.