Anteproiect de hotărâre privind avizarea prealabilă a proiectelor de acte normative din punct de vedere al aplicaţiilor informatice

mat. Rodica Brânda, mat. Rodica Hrin, jurist Mircea Voicana, mat. jurist Ioan Costescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Varianta A

Art. 1. În pregătirea actelor normative ce se adoptă la nivel parlamentar sau guvernamental, propunerile respectiv proiectele vor fi supuse avizării prealabile, din punct de vedere informaţional/informatic, de către Comisisa Naţională de Informatică, în cadrul procedurilor de avizare prevăzute de art. 6 din Metodologia privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 390 din 4 august 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 20 din 24 august 1993.

În pregătirea ordinelor cu caracter normativ şi a instrucţiunilor ce se emit de conducătorii autorităților publice, avizarea prealabilă a acestora din punct de vedere informaţional/informatic se va solicita Comisiei Naţionale de Informatică fie direct, fie prin Departamentul pentru Administrația Publică Locală.

Art. 2. Avizarea prealabilă din punct de vedere informaţional/informatic, prevăzută la art. 1, se va situa ca fază penultimă în desfăşurarea avizării, imediat premergătoare avizului Ministerului Justiţiei.

Art. 3. Avizarea prealabilă informaţional/informatic are ca scop coordonarea acțiunilor şi demersurilor, coerența și compatibilitatea funcționării sistemelor informaționale şi a dezvoltării sistemelor informatice menite să-l perfecționeze treptat, în sensul stabilit în sarcina Comisiei Naţionale de Informatică prin Hotărârea Guvernului României nr. 386 din 4 august 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993.

Art. 4. Procesul de avizare prealabilă din punct de vedere informaţional/ informatic va fi desfăşurat de Comisia Naţională de Informatică în baza propriilor sale competențe, experiențe şi poziţii, putând recurge și la consultarea altor Organe şi organisme implicate sau interesate în organizarea, realizarea şi funcționarea sistemelor informatice.
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Brânda, Rodica Hrin, Mircea Voicana, Ioan Costescu, Anteproiect de hotărâre privind avizarea prealabilă a proiectelor de acte normative din punct de vedere al aplicaţiilor informatice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 85-86, 1997.