Angewandte Optimierung (Optimizare aplicată)

J. Varga
Akademiai Kiado,

Budapest, 1991, 378 p.

În cadrul prezentei lucrări autorul își propune să trateze formularea modelelor decizionale (cap. 1 şi 2) şi soluțiile lor matematice (cap. 3, 5 și 6) prin intermediul tehnicii de calcul (cap. 4, 5 şi 6). Tratarea teoretică a modelelor este completată cu exemple şi soluţii din practică.

Capitolul 1 prezintă părţile componente ale modelelor decizionale. Astfel, autorul defineşte noţiunile: “sistem tehnico-economic” (TOS), “situaţiile decizionale” “(unice sau ciclice) aferente şi rolul preponderent al omului în cadrul lor, împreună cu scopul final reprezentat de “soluția optimă”. Sînt prezentate mişcările TOS care conduc la situaţii decizionale şi care implică crearea unui model de sistem matematic, bazat pe practică. Autorul analizează construcţia şi modul de funcţionare ale unui astfel de sistem.
În continuare se propune o modelare standard, bazată pe un criteriu de clasificare care împarte modelele decizionale în două categorii: statice şi dinamice. În cadrul modelelor statice sînt abordate probleme legate de “cuantificarea” anumitor materiale, de încărcarea subsistemelor aferente sistemului, de așa numita “mixare” a proprietăţilor prestabilite ale produselor, de alegerea tehnologiei optime, de planificarea producţiei din punct de vedere economic şi de organizarea transportului SDV-urilor şi produselor. În ceea ce priveşte modelele dinamice, autorul extrapolează din practică patru tipuri de modele aplicative şi anume:
– modelul origine (proces decizional pentru o perioadă temporală de “n” ani);
– modelul simultan (proces decizional pentru “n” spaţii temporale, cum sînt: decade, luni, trimestre, ani);
– modelul recursiv (identic cu modelul anterior, dar în cadrul căruia se respectă ordinea temporală);
– modelul cheie (identic cu modelul simultan, dar ale cărui “n” spaţii temporale se întind pe 5 sau 10 ani). […]

ing. Gabriel Sonea

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel Sonea, Recenzie a cărții Angewandte Optimierung (Optimizare aplicată), de J. Varga (Akademiai Kiado, Budapesta, 1991, 378 p.), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 51-52, 1991.