Analiza unor algoritmi de acces pentru baze de date în reţele rapide

dr. ing. Ştefan Stăncescu
ing. Traian Ştefănescu
Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat: Este abordată problema performanţelor de timp de acces în masive de baze de date distribuite şi stabilirea de criterii de proiectare a acestora. Pornind de la schemele cu pompă de date Datacycle şi schema 2PL (Two Phases with Lock), se analizează variante de scheme cu trimitere la cerere (send on demand). Se examinează, prin simulare, performanțele schemelor prezentate, cu decelarea diferențelor în performanţele de acces la date în diferite variante de solicitare a bazei de date: capacitatea reţelei, volumul şi tipul solicitărilor. Se stabilesc recomandări la alegerea protocolului de acces pentru aplicații cu masive de baze de date distribuite.

Cuvinte cheie: sisteme de baze de date distribuite, rețele de calculatoare, algoritmi de acces.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ştefan Stăncescu, Traian Ştefănescu, Analiza unor algoritmi de acces pentru baze de date în reţele rapide, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 5-10, 2000.