Analiza sensibilităţii unui sistem de reglare automată

Prof. dr. ing. Ștefan Ungureanu
ing. Corneliu Petrilă
Asistent ing. Florina Ungureanu
Facultatea de Chimie Industrială
Universitarea Tehnică “Gh. Asachi” laşi

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele aplicării analizei de sensibilitate la un sistem de reglare automată. Se apreciază importanţa relativă a diverșilor parametri dinamici ai buclei, din punct de vedere al influențelor pe care le au asupra calității procesului de reglare. Graficele obținute pentru coeficienții sensibilităților adimensionale ale criteriilor integrale de calitate ale sistemului de reglare (IAE, ISE, ITAE, ITSE) în raport cu parametrii procesului şi ai regulatorului sunt utile atât pentru acordarea optimală a regulatorului, cât şi pentru estimarea parametrilor procesului.

Cuvinte cheie: analiza de sensibilitate, sistem de reglare automată, criterii integrale de calitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ștefan Ungureanu, Corneliu Petrilă, Florina Ungureanu, Analiza sensibilităţii unui sistem de reglare automată, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 13-23, 1997.