Analiza sensibilității globale a unui reactor chimic prin metoda FAST (The Fourier Amplitude Sensitivity Test)

Dr. ing. Ştefan Ungureanu
Ing. Florina Ungureanu

Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași

Rezumat: Analiza sensibilităţii globale, ASG, a unui sistem are drept scop determinarea gradului în care abateri aleatoare ale mărimilor independente ale sistemului, într-un domeniu de incertitudine cunoscut, influențează observabilele sistemului. Spre deosebire de analiza sensibilităţii locale, ASG ia în considerare atât domeniul de incertitudine, cât şi proprietăţile statistice ale mărimilor independente, calculând un tip de sensibilităţi medii [1]. În continuarea lucrării [1], în care se trec în revistă, se clasifică şi se caracterizează metodele care sunt încercate pentru abordarea problemelor ASG, în lucrarea de faţă se dezvoltă metoda FAST (The Fournier Amplitude Sensitivity Test), metodă care a dat rezultate în studiul sistemelor pur chimice. După prezentarea ideii esențiale şi a bazei teoretice ale metodei FAST, se detaliază algoritmul de calcul, aducând corecții necesare la informaţiile din bibliografie. Se aplică apoi metoda FAST la ASG a unui sistem chimico-ingineresc, în particular a unui reactor chimic multitubular pentru procese puternic izoterme. Calculele sunt particularizate pentru reactorul catalitic utilizat în hidrogenarea benzenului, pentru care se dispune atât de un model matematic validat, cât şi de analiza sensibilităţii locale, studiate în lucrările anterioare [2,3].

Cuvinte cheie: Sisteme dinamice, sensibilitate, modelare matematică, conducere automată, optimizare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ştefan Ungureanu, Florina Ungureanu, Analiza sensibilității globale a unui reactor chimic prin metoda FAST (The Fourier Amplitude Sensitivity Test), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 55-66, 1995.