Analiza sensibilităţii globale a sistemelor dinamice. Metode de abordare.

Prof. dr. ing. Ştefan Ungureanu
Asistent ing. Florina Ungureanu

Facultatea de Inginerie Chimică
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași

Rezumat: Lucrarea constituie o prezentare a cercetărilor privind teoria și metodele analizei sensibilităţii globale, aplicate la sistemele dinamice. Articolul urmăreşte doar să impună atenţiei inginerilor conceptul de sensibilitate globală şi din această cauză nu tratează extensiv detalii algoritmice care, de altfel, sunt disponibile în bibliografia citată. Analiza de sensibilitate poate fi divizată în două domenii: analiza locală şi analiza globală. Tehnicile analizei sensibilităţii locale urmăresc comportarea sistemelor dinamice în imediata vecinătate a unui punct de funcționare în spațiul parametric. Analiza sensibilității globale ia în considerare zona de incertitudine sau proprietăţile statistice ale valorilor parametrilor într-un domeniu larg al spaţiului parametrilor. Tehnicile cu ajutorul cărora se tratează aceste probleme se află astăzi în diferite etape de dezvoltare. În lucrare se prezintă, ori de câte ori este necesar, direcţiile de dezvoltare ale acestor tehnici.

Cuvinte cheie: Sisteme dinamice, sensibilitate, modelare matematică, conducere automată, optimizare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ştefan Ungureanu, Florina Ungureanu, Analiza sensibilităţii globale a sistemelor dinamice. Metode de abordare., Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 5-13, 1994.