Analiza evoluției indicatorilor DESI și SNADR ai societății informaționale

Eleonora TUDORA, Maria GHEORGHE-MOISII, Eugenia TÎRZIU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
eleonora.tudora@ici.ro, maria.moisii@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro

Rezumat: Evoluția economiei și a societății digitale se reflectă printr-o creștere generală a eficienței economice și o îmbunătățire în toate domeniile. Este primordial ca progresele înregistrate de societatea digitală să fie monitorizate constant pentru o viziune a îndeplinirii strategiilor urmărite. Articolul prezintă o analiză a societății digitale din perspectiva priorităților stabilite de Strategia Națională pentru Agenda Digitală 2020 urmărind stadiul digitalizării economiei românești raportat la tendințele europene. În lucrare se prezintă evoluția indicatorilor Indexului Economiei și Societății Digitale (DESI) și ai Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România (SNADR) în perioada 2016 – 2019 scoțând în evidență situația în care se află România, oferind o bază teoretică pentru orientările strategice, precum și comparația între indicatorii DESI și SNADR.

Cuvinte cheie: Strategia Națională, Agenda Digitală, indicatori, DESI, SNADR.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Eleonora TUDORA, Maria GHEORGHE-MOISII, Eugenia TÎRZIU, Analiza evoluției indicatorilor DESI și SNADR ai societății informaționale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(2), pp. 121-133, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i2y202010