Analiza de regresie orientată-obiect

ing. Marius Niţu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea reprezintă o încercare de a ordona şi ierarhiza diferite tipuri de regresii (simple şi multiple, lineare sau nelineare) în scopul unei analize a implicaţiilor posibile într-o abordare bazată pe programarea orientată-obiect. Modelul matematic al fiecărui tip de regresie este discutat sumar, pentru detalii, cititorii interesaţi pot consulta [1],[2],[3] şi sunt reliefate unele probleme clasice legale de dificultăți de calcul numeric. Se propune o taxonomie a analizei de regresie, iar în final sînt discutate avantajele unei abordări OOP.

Cuvinte cheie: modelare matematică, analiza de regresie, programare orientată-obiect (OOP).

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Marius Niţu, Analiza de regresie orientată-obiect, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 57-60, 1993.