Analiza comparativă a trei platforme de e-Learning utilizate de către studenți în perioada pandemiei de COVID-19

Dragoș-Daniel IORDACHE, Monica BARBU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
dragos.iordache@ici.ro, monica.barbu@ici.ro

Rezumat: Pandemia de COVID-19 a avut un impact major la nivelul funcționării normale a mai multor domenii de activitate. Educația și sistemul de învățământ au suportat transformări majore în această perioadă din cauza restricțiilor privind desfășurarea activităților educaționale în sala de clasă. În aceste condiții au fost necesare soluții eficiente de desfășurare a proceselor de predare, învățare și evaluare la distanță. Una dintre soluții a fost desfășurarea online a activităților didactice prin intermediul platformelor de e-Learning. Prin urmare, o serie de platforme de e-Learning și-au dovedit eficiența prin transmiterea de conținuturi educaționale unui număr mare de cursanți și prin realizarea de acțivități educaționale individuale (MOOC, cursuri online ș.a.m.d.). În același timp s-a pus accentul pe dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor de realizare sincronă a activităților de predare. Totuși, multe dintre platformele de e-Learning prezintă o serie de limitări și vulnerabilități, precum probleme de securitate și lipsa de instrumente pentru realizarea de activități colaborative. Lucrarea de față prezintă rezultatele analizei comparative a trei platforme de e-Learning frecvent utilizate de către studenți în perioada pandemiei și anume: Google Classroom, Microsoft Teams și Zoom. 112 studenți au participat la acest studiu și au răspuns la un chestionar care a încercat să surprindă atât aspecte care țin de calitatea și siguranța utilizării celor trei platforme de e-Learning analizate, cât și impactul perceput al pandemiei de COVID-19 la nivelul utilizării soluțiilor de e-Learning. Rezultatele studiului au identificat atât avantaje și oportunități, cât și limite și vulnerabilități ale utilizării celor trei platforme de e-Learning de către studenți.

Cuvinte cheie: e-Learning, analiză comparativă, platforme de e-Learning, COVID-19.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoș-Daniel IORDACHE, Monica BARBU, Analiza comparativă a trei platforme de e-Learning utilizate de către studenți în perioada pandemiei de COVID-19, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(4), pp. 55-66, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i4y202105