Amplasarea asistată de calculator a facilităţilor de producţie

ing. Dumitru Petre Popescu,
mat. Angela Popa

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: 

Amplasarea facilităţilor într-un spaţiu de producţie este direct legată de transportul obiectelor între posturile de lucru şi are consecințe asupra eficienţei producţiei.

Lucrarea cuprinde expunerea generală a problemei de amplasare şi trece în revistă tehnicile disponibile pentru rezolvarea acestei probleme.

De asemenea, se prezintă programul ARAP 1, realizat de I.C.I., pentru amplasarea facilităţilor în sistemele de producţie, orientate pe tipuri de procese.

Cuvinte cheie: amplasare facilităţi, optimizarea amplasării, metode iterative, dimensionare facilităţi şi dimensionare spaţii, proiecte ESPRIT.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dumitru Petre Popescu, Angela Popa, Amplasarea asistată de calculator a facilităţilor de producţie, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 39-44, 1993.