Algoritmi de simulare pentru sisteme de așteptare bazate pe împărțirea clienților în
clase de priorități

dr. Ion Florea
Facultatea de Matematică-lnformatică
Universitatea „ Transilvania ” Brașov
E-mail: i.florea@info.unitbv.ro

Rezumat: De obicei, sistemele de așteptare sunt studiate analitic, adică, pentru anumite repartiții ale timpilor dintre două sosiri consecutive și timpilor de servire, precum și anumite politici de servire ale clienților, sunt deduse formule matematice ale factorilor de eficiență ai sistemului. Există numeroase situații când astfel de formule nu există sau sunt extrem de complicate. În aceste situații, se recomandă utilizarea unor algoritmi de simulare cu ajutorul calculatorului. Lucrarea prezintă algoritmi de simulare pentru sisteme de așteptare, în care servirea clienților se bazează pe împărțirea lor în clase de priorități. De asemenea. se demonstrează că algoritmii prezentați au un comportament polinomial. Comparând rezultatele simulării cu cele analitice, obținute în anumite cazuri particulare. se verifică validitatea algoritmilor prezentați.

Cuvinte cheie: Sistem de așteptare, simulare pe calculator, algoritm, priorități.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Florea, Algoritmi de simulare pentru sisteme de așteptare bazate pe împărțirea clienților în clase de priorități, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 5-14, 2003.