Algoritmi de căutare (AO) în sistemele de învăţare

ing. Silviu Călinoiu

Universitatea “Politehnica” Bucureşti

Centrul de Cercetări Avansate în Învăţare Automată,
Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare
Conceptuală al Academiei Române

Rezumat: Articolul conține o prezentare detaliată a algoritmilor de căutare de tip AO*. Aceşti algoritmi au fost bine studiaţi în literatură [1,6,7,8]. În lucrarea de faţă, ei sunt însă prezentaţi din perspectiva utilizării lor într-un sistem de învăţare automată. În timpul dezvoltării unui sistem de învăţare multistrategică [12], au apărut câteva probleme legate de construirea arborilor de justificare (arbori and/or tipici pentru astfel de sisteme). Articolul prezintă soluţiile găsite pentru aceste probleme, cu accent pe modul de manipulare a mulțimilor de substituţii pentru variabile. Pentru completitudinea prezentării, în prima parte a articolului vor fi prezentate rezultatele clasice, legate de algoritmii de tip AO*. În a doua parte, va fi prezentată problema construcţiei arborilor de justificare (arbori de tip and/or) împreună cu soluţiile găsite pentru rezolvarea ei.

Cuvinte cheie: căutare, problem-reduction, algoritm AO*, arbori and/or, arbori de justificare, învățare automată.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Silviu Călinoiu, Algoritmi de căutare (AO) în sistemele de învăţare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 25-36, 1995.

________________________________________________

* Această cercetare a fost finanțată parţial de către Academia Română, parțial de către US National Research Council under the Twinning Program with Bulgaria and Romania, 1995-1996, parțial de către Universitatea “Politehnica” Bucureşti şi parțial de către ECE prin PECO/92 contractul nr. CIPA3510OCT920044.