ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIA DIGITALĂ – RESURSĂ ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

Art. 01 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

Carmen Elena CÎRNU
carmen.cirnu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Accesul deschis la informaţie reprezintă una dintre provocările societăţii moderne. Informaţia generează cunoaştere, iar crearea, acumularea şi exploatarea cunoaşterii constituie fundamentul expansiunii culturale şi sociale, precum şi cel al creşterii economice. În societatea în care cunoaşterea reprezintă principalul avantaj competitiv, a avea acces la informaţie şi a şti cum să utilizezi informaţia reprezintă sursă de putere.

Într-o astfel de ecuaţie se constată că există grupuri sociale mai avantajate cu acces mai facil la informaţie, în consecinţă la putere, iar managementul accesului la informaţie ridică o serie de probleme etice.

Scopul acestei lucrări este de a identifica noi mijloace pentru o mai corectă diseminare a cunoaşterii, iar accesul deschis la informaţia digitală poate reprezenta un factor esenţial în acest demers. Identificarea de noi canale de producere şi distribuire a cunoaşterii poate avea un impact major asupra societăţilor din zilele noastre. Accesul la informaţia digitală joacă un rol esenţial în această ecuaţie şi este necesară lărgirea spectrului de a vedea şi folosi informaţia digitală ca mijloc de a ajunge la cunoaştere, şi în consecinţă la putere. Accesul deschis la informaţia digitală ca şi componentă de bază a procesului de acces şi generare de cunoaştere, înţelegerea dinamicilor care stau în spatele său şi gradul de pregătire pentru utilizarea la capacitate maximă a beneficiilor acesteia reprezintă mecanisme ale unei mai corecte diseminări a cunoaşterii.

Cuvinte cheie: informaţie, informaţie digitală, cunoaştere, managementul cunoaşterii.

Vizualizează articolul complet