Accesibilitatea tehnologiilor informatice: cerințe actuale și perspective în contextul
societății informaționale

Adriana Alexandru
adriana@ici.ro

Elena Jitaru 
jitaru@ici.ro

Costin Pribeanu
pribeanu@ici.ro

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Accesibilitatea este o componentă esențială pentru construirea unei Societăți Informaționale, bazate pe incluziune socială și acces universal la tehnologie. Obiectivul acestei lucrări este trecerea în revistă a situației existente în domeniul implementării de tehnologii informatice accesibile, cu grad ridicat de utilizabilitate și prezentarea rezultatelor preliminare ale unui studiu privind gradul de interes în tehnologiile informatice inclusive și accesibilitatea produselor și serviciilor informatice.

Cuvinte cheie: accesibilitate, incluziune, utilizabilitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adriana Alexandru, Elena Jitaru, Costin Pribeanu, Accesibilitatea tehnologiilor informatice: cerințe actuale și perspective în contextul societății informaționale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 7-12, 2006.